ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crispy

K R IH1 S P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crispy-, *crispy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
crispy(adj) กรอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crispy(adj) กรอบ, Syn. brittle, crisp
crispy(adj) กระตือรือร้น
crispy(adj) เป็นลอน, See also: เป็นคลื่น, Syn. curly, wavy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crispy(คริส'พี) adj. เปราะ, กรอบ, หยิก, เป็นลอน., See also: crispily adv. ดูcrispy crispiness n. ดูcrispy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Tomatoes, sausages, nice crispy bacon.-มะเขือเทศ ไส้กรอก เบค่อนกรอบๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Crispy skin and butter.เนื้อกรุบกรอบ และมีเนยด้วย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
In between the crispy noodles and the cabbage the meat and fish blending together is the best, isn't it?ตรงกลางระหว่างของบะหมี่กรอบๆและกระหล่ำปลี เนื้อและปลาผสมรวมเข้าด้วยกันมันยอดมากเลย ใช่มั้ย? Operation Proposal (2007)
If I find him, do you want him crispy or well-done?ถ้าผมเจอเขา จะให้เอาแบบกรอบเกรียมหรืออย่างสุก? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
If Crispy here were conscious enough to run all the way to the beach...ถ้าเป็นแบบนี้ เขาจะมีสติพอที่จะวิ่งไปตามทางจนถึงชายหาดเหรอ Won't Get Fueled Again (2008)
You see all the different crispy Claires over there.คุณจะเห็นความแตกต่างของ แคลร์ที่ถูกไฟไหม้ในแบบต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Is this about that crispy dude we brought in yesterday?นี้คือเรื่องของเพื่อนตัวกรอบ ที่เราพามาเมื่อวานรึเปล่า Emotional Rescue (2009)
We're feeling a little crispy up here.เรารู้สึกว่า จะกรอบไปหน่อยแล้วบนนี้ And When I Die (2011)
You want yours extra crispy or original recipe?นายต้องการสูตรกรอบพิเศษของนาย หรือสูตรดั้งเดิม? Last Temptation (2011)
Lord Tubbington's poops are crispy and delicious.อึของลอร์ด ทับบิงตันนี่ทั้งกรอบและอร่อยเลยเนอะ Pot O' Gold (2011)
I just eat the little crispy ones you don't like.คุณเขียนอะไรเหรอ? The Ornithophobia Diffusion (2011)
CRISPY AROMATIC DUCK.เป็ดกรอบรมควัน The Expendables 2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุบ(adj) crisp, See also: crispy, crunchy, crumbly, firm, brittle, Syn. กรุบกรอบ, Example: ที่จุลลาชอบคือ ขนมน้ำแข็งที่มีแป้งเหนียวและแป้งกรอบกรุบ ใส่ถั่วแดง น้ำแข็งใส แล้วราดน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิ, Thai Definition: ที่มีลักษณะกรอบ หรือแตกง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมเบื้องญวน[khanom beūangyūan] (n, exp) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette
กรอบ[krøp] (adj) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable  FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ลาบปลา[lāp plā] (n, exp) EN: spicy crispy salad
ผักคะน้าหมูกรอบ[phak khanā mū krøp] (n, exp) EN: fried kale with crispy
ผัดหมี่กรอบ[phat mī krøp] (xp) EN: crispy fried noodles
ทอดกรอบ[thøt krøp] (adj) EN: crispy fried ; crisp-fried

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRISPY K R IH1 S P IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy thin (cooking style), #101,831 [Add to Longdo]
脆脆[cuì cuì, ㄘㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy [Add to Longdo]
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, ] crispy short-crust pastry; mille-feuilles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱりぱり[paripari] (adj-na, adv, n) (on-mim) crispy; first-class [Add to Longdo]
クリスピー[kurisupi-] (adj-na) crispy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crispy \Crisp"y\ (-?), a.
   1. Formed into short, close ringlets; frizzed; crisp; as,
    crispy locks.
    [1913 Webster]
 
   2. Crisp; brittle; as, a crispy pie crust.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crispy
   adj 1: tender and brittle; "crisp potato chips" [syn: {crisp},
       {crispy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top