ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curly

K ER1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curly-, *curly*, cur
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curly(adj) ขดงอ
curly(adj) หยักศก, Syn. kinky, wavy, frizzy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curly(เคอร์'ลี) adj. งอ, หยิก, เป็นลอน, See also: curliness n. ดูcurly
curlycuen. ผมหยิกหรือผมเป็นลอนเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
curly(adj) โค้ง, หยิก, เป็นลอน, งอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The one with the curly hair, Tonino Orlandoคนผมหยิกนั่นชื่อออร์แลนโด้ โทนิโอ้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They are: Larry, Moe, Curly Joe...มีแลร์รี่, โม, เคอร์รี่... Punchline (1988)
- curly fries and a vanilla shake.- เคอร์ลีย์ ไฟรด์ กับวานิลลาเชค - สองที่ American Beauty (1999)
Teach them a lesson! Especially that curly hair!สั่งสอนมันซะบ้างสิครับ โดยเฉพาะไอ้หัวหยิกนั่นน่ะ Crazy First Love (2003)
Harold, curly fries?ฮาร์โรล, มันฝรั่งทอดมั๊ย? Shrek 2 (2004)
He had curly hair, and an earring on one sideผมหยิก แล้วก็ใส่ตุ้มหูข้างเดียว Windstruck (2004)
It's those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners.มันก็พวกเศษไม้เล็กๆที่เราได้จากกบเหลาดินสอนะละ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Does he have blond, curly hair, straight, black hair, what?ผมเขาสีบลอนด์ หยิก ตรง หรือดำ แบบไหน The Perfect Man (2005)
And I wish you didn't have the devil's curly hair.พ่อก็อยากให้ลูกผมไม่หยิก The Simpsons Movie (2007)
Well, yours calls for minced curly leaf parsley.นั่นละ ของเธอชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบเล็ก" You're Gonna Love Tomorrow (2008)
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ? There Might be Blood (2008)
He has curly hair.ผมเขาหยักศก Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curlyHer hair is naturally curly.
curlyMost of the Melanesians living in Papua New Guinea have very curly hair, don't they?
curlyMrs Tanaka's characteristic curly hair was sticking up behind her ear.
curlyNow I have curly hair, because I had a perm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิกงอ(adj) curly, See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy, Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่, Ant. ตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า
หยิก(adj) curly, See also: wavy, Syn. งอ, หงิก, Example: คนที่มีเชื้อชาตินิโกรจะมีเส้นผมแบนและหยิก, Thai Definition: งอ, หงิก, ยู่ยี่ (ใช้แก่ผม ขน หรือใบไม้)
ผมหยิก(n) curly hair, See also: wavy hair, kinky hair, Ant. ผมตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า, Thai Definition: เส้นผมที่มีลักษณะงอหงิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นลอน[pen løn] (x) EN: curly ; wavy  FR: ondulé
ผมดัด[phom dat] (n, exp) EN: curly-haired  FR: cheveux bouclés [ mpl ] ; cheveux frisés [ mpl ] ; cheveux ondulés [ mpl ]
ผมหยิก[phom yik] (n, exp) EN: curly hair ; wavy hair ; kinky hair  FR: cheveux frisés [ mpl ] ; coiffure bouclée [ f ]
ผมหยิกหยักศก[phom yik yaksok] (n, exp) EN: slightly curly hair  FR: coiffure légèrement bouclée [ f ]
หยัก[yak] (adj) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated  FR: denté ; cranté
หยักศก[yaksok] (adj) EN: slightly curly
หยิก[yik] (adj) EN: curly ; wavy  FR: frisé ; crépu
หยิกงอ[yik-ngø] (adj) EN: curly ; wavy ; twisted ; frizzy ; crimpy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CURLY K ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curly (j) kˈɜːʳliː (k @@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ringelschwanz { m }curly tail [Add to Longdo]
kraus; lockig { adj } | krauser | am krausestencurly | more curly | most curly [Add to Longdo]
kraushaarig { adj }curly haired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーリーヘア[ka-ri-hea] (n) curly hair [Add to Longdo]
パンチパーマ[panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei [Add to Longdo]
巻き髪;巻髪[まきがみ, makigami] (n) curly hair; curled hair [Add to Longdo]
巻き毛;巻毛[まきげ, makige] (n) curl; curly hair; ringlet [Add to Longdo]
縮れ毛;ちぢれ毛[ちぢれげ, chidirege] (n) curly hair; kinky hair; frizzy hair [Add to Longdo]
赤熊;赭熊[しゃぐま, shaguma] (n) (1) yak hair dyed red; red hair; (2) frizzled fake hair; curly fake hair [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) { comp } (curly) braces [Add to Longdo]
天パー[てんパー, ten pa-] (n) (abbr) (See 天然パーマ・てんねんパーマ) naturally curly hair [Add to Longdo]
天然パーマ[てんねんパーマ, tennen pa-ma] (n) naturally curly hair [Add to Longdo]
癖っ毛;くせっ毛[くせっけ, kusekke] (n) (See 癖毛) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({ }) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curly \Curl"y\ (k?rl"?), a.
   Curling or tending to curl; having curls; full of ripples;
   crinkled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curly
   adj 1: (of hair) having curls or waves; "they envied her
       naturally curly hair" [ant: {straight}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top