ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

core curriculum

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -core curriculum-, *core curriculum*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา core curriculum มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *core curriculum*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基础课[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] basic course; core curriculum, #36,148 [Add to Longdo]
通识课程[tōng shí kè chéng, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] general course; general education course; core course; general curriculum; general education curriculum; core curriculum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアカリキュラム[, koakarikyuramu] (n) core curriculum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top