ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

competence

K AA1 M P AH0 T IH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competence-, *competence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competence(n) ความสามารถ, Syn. competency, capability, skill, proficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง, Syn. fitness
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability, Ant. competence

English-Thai: Nontri Dictionary
competence(n) ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง, ธนทรัพย์
incompetence(n) การไร้ความสามารถ, การขาดคุณวุฒิ, การขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competenceอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competence of witnessesความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competenceความสามารถ, ความเชื่อมั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Brassel, it's unacceptable to judge Agent Farris' competence based...คุณบรัสเซล, นั่นไม่ได้หมายความว่า เอเจนท์ฟาร์ริสไร้ประสิทธิภาพ... Mission: Impossible III (2006)
I'd be doing everything in my power to demonstrate my competence right now.ผมจะทำทุกอย่างภายใต้อำนาจที่ผมมี เพื่อเเสดงความสามารถของฉันตอนนี้ The Mother Lode (2009)
I don't like having my competence questioned.ฉันไม่ชอบ ให้ถามถึงความสามารถของฉัน Discovery (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competenceDevelop your linguistic competence as much as possible.
competenceLinguistic competence is inborn, not acquired.
competenceShow one's competence in settling the case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณวุฒิ(n) qualification, See also: competence, ability, Syn. คุณสมบัติ, Example: บริษัทกำลังเปิดรับผู้ที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อทำงานประชาสัมพันธ์, Count Unit: อย่าง, Thai Definition: ความรู้ความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจผูกพัน[amnāt phūkphan] (n, exp) FR: compétence liée [ f ]
ขาดความสามารถ[khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: be incompetent ; be incapacitated  FR: manquer de compétences
คุณวุฒิ[khunnawut] (n) EN: qualification ; competence ; ability  FR: qualification [ f ] ; capacité [ f ]
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [ f ] ; aptitude [ f ] ; compétence [ f ]
ไม่มีความรู้[mai mī khwāmrū] (xp) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated  FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้พอ[mai mī khwāmrū phø] (n, exp) FR: ne pas avoir les connaissances nécessaires ; manquer de compétences
ศักยภาพ[sakkayaphāp] (n) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility   FR: compétence [ f ]
วุฒิ[wutthi] (n) EN: qualification  FR: qualification [ f ] ; compétence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPETENCE K AA1 M P AH0 T IH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competence (n) kˈɒmpɪtəns (k o1 m p i t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urteilsvermögen { n }; Urteilsfähigkeit { f } | kritisches Urteilsvermögen; kritische Urteilsfähigkeitcompetence to judge; ability to judge | discrimination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応答能[おうとうのう, outounou] (n) competence [Add to Longdo]
言語能力[げんごのうりょく, gengonouryoku] (n) { ling } (linguistic) competence; language capability [Add to Longdo]
準禁治産[じゅんきんちさん, junkinchisan] (n) quasi-incompetence [Add to Longdo]
浅才[せんさい, sensai] (n) incompetence; lack of ability [Add to Longdo]
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless [Add to Longdo]
非才;菲才[ひさい, hisai] (n) lack of ability; incompetence; incapacity [Add to Longdo]
非力[ひりき, hiriki] (adj-na, n) powerless; disability; incompetence [Add to Longdo]
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp, v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill [Add to Longdo]
不堪[ふかん, fukan] (adj-na, n) (obsc) incompetence [Add to Longdo]
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na, n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top