ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณวุฒิ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณวุฒิ-, *คุณวุฒิ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ใบรับรองคุณวุฒิ (n ) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณวุฒิ[N] qualification, See also: competence, ability, Syn. คุณสมบัติ, Example: บริษัทกำลังเปิดรับผู้ที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อทำงานประชาสัมพันธ์, Count unit: อย่าง, Thai definition: ความรู้ความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณวุฒิ(คุนนะวุดทิ, คุนนะวุด) น. ความรู้ความสามารถของบุคคล, ระดับการศึกษา, เช่น เขามีคุณวุฒิเหมาะจะเป็นครู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How was your trip, Senator?วิธีคือการเดินทางของคุณวุฒิสมาชิก? The Birdcage (1996)
Here's our distinguished panel of judgesและนี่ก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Rice Rhapsody (2004)
- Larry Sugarman is, perhaps... the second most highly regarded Proust scholar in the U.S.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอันดับ 2 ของ U.S. Little Miss Sunshine (2006)
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
God help you all, you're gonna get some qualifications. Any questions?ขอให้พระเจ้าเข้าข้างพวกเธอแล้วกัน พวกเธอต้องได้คุณวุฒิอะไรติดตัวไปบ้าง มีคำถามมั้ย? Everyone (2009)
And, as a group, they're just not qualified.และ , เมื่อเป็นกลุ่ม หวกเขาคุณวุฒิไม่เพียงพอ Air: Part 3 (2009)
I wasn't qualified to lead that first teamผมก็ไม่มีคุณวุฒิเพียงพอในการนำทีมแรก (SG1) Air: Part 3 (2009)
It looks like we have some academic dignitaries in the audience.ดูเหมือนเรามีผู้ทรงคุณวุฒิ ทางการศึกษามาร่วมงานด้วย The Pants Alternative (2010)
Let me just say that I'm half as qualified and twice the price of a therapist.งั้นฉันขอพูด ในฐานะผู้ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม และเป็นทั้ง 2 ด้าน ผู้เชี่ยวชาญใให้คำปรึกษา Más (2010)
And most trusted advisor to her proud and aging papa.และเป็นกุนซือที่น่าเชื่อถือที่สุด ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ The Kids Are Not All Right (2011)
Under the guidance of Ivan Judanovich, an Ataman from the Council of Elders, the freedom fighters moved their base to a hidden location.ภายใต้การนำ โดย อีวาน จูดาโนวิช อะตามัน จากสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เหล่านักสู้เพื่ออิสรภาพได้ย้ายฐานของพวกเขา Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณวุฒิ[n.] (khunnawut) EN: qualification ; competence ; ability   FR: qualification [f] ; capacité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualification[N] คุณสมบัติ, See also: คุณวุฒิ, Syn. capability, competence, expertness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable

English-Thai: Nontri Dictionary
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
qualify(vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top