ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compendium

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compendium-, *compendium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compendium(n) บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compend, abridgment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง, บทย่อ, บทสรุป, รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums, compendia

English-Thai: Nontri Dictionary
compendium(n) บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A compendium of all human knowledge.ที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติ The Time Machine (2002)
The Oraculum, being a calendrical compendium of Underland.ปฏิทินจะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวโดยย่อ ของอันเดอร์แลนด์เอาไว้ Alice in Wonderland (2010)
Compendium.- โดยย่อ Alice in Wonderland (2010)
"Into the hands of God's children thus passes the compendium of tablets."ไปสู่มือ\ของบุตรแห่งพระเจ้า ดังนั้น ส่งต่อไป ยังบทสรุป ของแผ่นจารึก A Little Slice of Kevin (2012)
Compendium? It's a collection of things, especially one systematically organized.คอมเพนเดียม มันเป็นของสะสม A Little Slice of Kevin (2012)
I know what "compendium" means, Kevin.ที่จัดไว้เป็นระบบโดยเฉพาะ ฉันรู้ว่า "คอมเพนเดียม" หมายถึงอะไร A Little Slice of Kevin (2012)
I must also learn by rote a compendium of solecisms masquerading as our nation's history?แถมยังต้องมานั่งท่องจำบทสรุปผิดๆ ที่อุปโลกน์เป็นประวัติศาสตร์ชาติเรา The Sisters Mills (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสรุป(n) summary, See also: compendium, resume, Thai Definition: ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมวล[pramūan] (n) EN: code ; compendium ; headnote  FR: code [ m ] ; compendium [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
compendium

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compendium
compendiums

WordNet (3.0)
compendium(n) a concise but comprehensive summary of a larger work
collection(n) a publication containing a variety of works, Syn. compendium

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Compendium

n.; pl. E. Compendiums L. Compendia [ L. compendium that which is weighed, saved, or shortened, a short way, fr. compendere to weigh; com- + pendere to weigh. See Pension, and cf. Compend. ] A brief compilation or composition, containing the principal heads, or general principles, of a larger work or system; an abridgment; an epitome; a compend; a condensed summary. [ 1913 Webster ]

A short system or compendium of a science. I. Watts.

Syn. -- See Abridgment. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ,     /    ] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍 #40,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大系[たいけい, taikei] (n) outline; survey; compendium #7,010 [Add to Longdo]
便覧[びんらん;べんらん, binran ; benran] (n) handbook; manual; compendium #15,420 [Add to Longdo]
撮要[さつよう, satsuyou] (n) outline; summary; compendium [Add to Longdo]
提要[ていよう, teiyou] (n) summary; outline; compendium [Add to Longdo]
六法全書[ろっぽうぜんしょ, roppouzensho] (n) compendium of laws; statute books; complete book of the Six Codes [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top