ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commando

K AH0 M AE1 N D OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commando-, *commando*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commando(n) สมาชิกของหน่วยจู่โจม, See also: สมาชิกของหน่วยรบเฉพาะกิจ, สมาชิกหน่วนคอมมานโด, Syn. paratrooper, raider, soldier
commando(n) หน่วยจู่โจม, See also: หน่วยรบเฉพาะกิจ, หน่วยคอมมานโด, Syn. army

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ, หน่วยคอมมานโด, สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos, commandoes

English-Thai: Nontri Dictionary
commando(n) หน่วยจู่โจม, หน่วยคอมมานโด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's ex-Special Forces. Headed a commando unit.เขาเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษ. Transporter 2 (2005)
Dad, I'm pretty sure he's going commando under...พ่อ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นหน่วยคอมมานโด American Duos (2007)
What kind of sick bastard goes commando underneath another man's robe?คนเลวแบบไหนที่ไปคอมมาโด ภายใต้เสื้อคลุมคนอื่น American Duos (2007)
But drop a commando one man, with just a bag of this and he could melt right through 4 inches of solid steel and destroy that gun forever.แต่... หน่วยคอมมานโด ผู้ชายคนหนึ่ง แค่จากถุงนี้ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Commando Wednesdays.คอมมานโดวันพุธ Chuck Versus the Sensei (2008)
I may as well have gone commando and held my party at Nyla's burger basket.ฉันเคยทำตัวลุยดะเหมือนหน่วยคอมมานโด แถมยัง จัดปาร์ตี้ที่ Nylar's burger basket Never Been Marcused (2008)
Looks like one of those new commando droids.ดูท่าจะเป็นดรอยด์จู่โจมรุ่นใหม่นะ Rookies (2008)
The Republic base is still transmitting the all-clear signal, but for some reason, our commando droids are not responding.ฐานของสาธารณรัฐยังคงส่งสัญญาณ เหตุปกติ แต่ไม่รู้ทำไม ดรอยด์จู่โจมของเรา ถึงไม่ตอบกลับ Rookies (2008)
The remaining 20 Changshan soldiers will be the commando unitทหารเสียงสัน 20คนที่เหลือ เป็นหน่วยบุกทลวง Three Kingdoms (2008)
Got a visual on a heavily-armed commando unit led by juma himself.พบกับกองกำลังติดอาวุธหนัก หน่วยคอมมานโดนำโดยจูม่าเอง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Got a visual on a heavily armed commando unit lead by Juma himself.และเห็นกองกำลังติดอาวุธหนัก นำโดยจูม่าเอง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Look, I appreciate this whole military commando act, but I'm new at this, and frankly, this is a bit much.ฟังนะ ฉันชื่นชมการฝึกคล้ายกับทหารแบบนี้ แต่ฉันเพิ่งจะเริ่ม และขอบอกด้วยใจจริงว่ามันมากไป A มากเกินไป Mama Spent Money When She Had None (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมมานโด(n) commando, Syn. หน่วยรบเฉพาะกิจ, Example: พลเรือนที่ถูกสังหารไปเมื่อเดือนที่แล้ว สงสัยว่าเป็นฝีมือของคอมมานโดอินเดีย, Count Unit: หน่วย, Thai Definition: หน่วยกล้าตายที่ได้คัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อฝึกการต่อสู้ประชิดตัว การโจมตีโฉบฉวย จู่โจม และยุทธวิธีข่มขวัญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมมานโด[khømmāndō] (n) EN: commando  FR: commando [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMMANDO K AH0 M AE1 N D OW2
COMMANDOS K AH0 M AE1 N D OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commando (n) kˈəmˈaːndou (k @1 m aa1 n d ou)
commandos (n) kˈəmˈaːndouz (k @1 m aa1 n d ou z)
commandoes (n) kˈəmˈaːndouz (k @1 m aa1 n d ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突击队[tū jī duì, ㄊㄨ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] commando, #22,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommandotruppe { f } | Kommandotruppen { pl }commando | commandos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コマンド[komando] (n) (1) { comp } (computer) command; (2) commando; (P) [Add to Longdo]
遊撃隊[ゆうげきたい, yuugekitai] (n) commando unit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commando \Com*man"do\, n. [D. See {Command}, v. t.]
   1. In South Africa, a military body or command; also,
    sometimes, an expedition or raid; as, a commando of a
    hundred Boers.
 
       The war bands, called commandos, have played a great
       part in the . . . military history of the country.
                          --James Bryce.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. a usually small military unit trained to perform special
    missions, often behind enemy lines, and usually employing
    hit-and-run tactics. Such units often have the destruction
    of fixed targets, such as enemy installations, as their
    mission, in contrast to normal combat units which engage
    the enemy army directly.
    [PJC]
 
   3. a member of a commando[2] unit.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commando
   n 1: a member of a military unit trained as shock troops for
      hit-and-run raids [syn: {commando}, {ranger}]
   2: an amphibious military unit trained for raids into enemy
     territory

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 commando /kɔmɑ̃do/ 
  detachment

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 commando /kɔmɑndo/
  command

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top