Search result for

coffee

(123 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coffee-, *coffee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffee[N] กาแฟ, Syn. java
coffee[N] ต้นกาแฟ, Syn. coffee tree
coffee[N] เมล็ดกาแฟ, Syn. coffee bean, coffee berry
coffee[N] สีกาแฟ, See also: สีน้ำตาลเข้ม, Syn. deep brown, umber
coffeepot[N] หม้อกาแฟ
coffee bean[N] เมล็ดกาแฟ
coffee mill[N] เครื่องบดกาแฟ
coffee shop[N] ร้านกาแฟ, See also: ร้านขายกาแฟ, Syn. cafe, coffee bar
coffeehouse[N] ร้านกาแฟ
coffee break[N] ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน, Syn. break, rest period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffee(คอฟ'ฟี่) n. เมล็ดกาแฟ,ต้นกาแฟ,เครื่องดื่มกาแฟ,สีน้ำตาลเข้ม
coffee beanเมล็ดกาแฟ
coffee berryเมล็ดกาแฟ
coffee breakn. การหยุดพักทำงานชั่วคราว เพื่อดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
coffee klatschn. งานสังสรรค์ที่มีกาแฟดื่ม
coffee milln. ที่บดกาแฟ
coffee nutn. ผลกาแฟ
coffee-andn. อาหารที่ประกอบด้วยกาแฟหนึ่งถ้วยและขนมปัง2แผ่น
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม

English-Thai: Nontri Dictionary
coffee(n) กาแฟ
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
COFFEE coffee mill(n) ที่บดกาแฟ
COFFEE coffee shop(n) ร้านกาแฟ,คอฟฟีชอฟ
coffeepot(n) หม้อกาแฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffeeกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffeeกาแฟ [การแพทย์]
Coffee brewingการชงกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee drinkingพฤติกรรมการดื่มกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee industryอุตสาหกรรมกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee shopsมุมกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee Sipsการเลี้ยงน้ำชาขนมเล็กน้อย [การแพทย์]
Coffee, De-Caffeinatedกาแฟที่ปลอดคาเฟอีน [การแพทย์]
Coffeehousesร้านกาแฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A passion for fixing coffee machines.ที่จะซ่อมเครื่องต้มกาแฟก็ได้ Not Cancer (2008)
He's a genius coffee repairman.เขาเป็นนักซ่อมเครื่องต้มกาแฟผู้อัจฉริยะ Not Cancer (2008)
Coffee repairman who wears argyle socks?นักซ่อมเครื่องต้มกาแฟ ที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณเนี่ยนะ? Not Cancer (2008)
Uh, why is he pretending to fix the coffee machine?แล้วทำไม เขาถึงต้องแสร้งว่ากำลังซ่อมเครื่องต้มกาแฟด้วยล่ะ Not Cancer (2008)
Why does it cost $2,300 to fix a coffee machine?ทำไมค่าซ่อมเครื่องชงกาแฟตั้ง 2,300 ดอลล่าร์ Not Cancer (2008)
Did hottie go for a pee or coffee?นี่สาวฮ้อท ไปฉี่หรือไปซื้อกาแฟ Adverse Events (2008)
Maybe he ODed on caffeine. Apparently he didn't drink the coffee.บางทีเขากินคาเฟอินมากไป อันที่จริงเขาไม่ดื่มกาแฟ Joy (2008)
How does he like his coffee?เขาชอบกาแฟของเขาไหม Joy (2008)
He likes his coffee black.มีอะไรเกิดขึ้น เขาชอบกาแฟดำ... Joy (2008)
Maybe they both drink too much coffee, maybe--อาจเพราะทั้งสองดื่มกาแฟมากไป Joy (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
Pass me your coffee thereผ่านของฉันกาแฟนั้น Gas Pills (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coffeeA cup of coffee cleared my head.
coffeeA cup of coffee cost 200 yen in those days.
coffeeA cup of coffee refreshed me.
coffeeA cup of coffee relieved me of my headache.
coffeeAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
coffeeAs a rule, I don't drink coffee.
coffeeAs for me, I prefer coffee to tea.
coffeeA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.
coffeeBrazil supplies the world with coffee beans of quality.
coffeeBrazil supplies us with much of our coffee.
coffeeBring me a cup of coffee, will you?
coffeeCare for tea or coffee?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องต้มกาแฟ[N] coffee maker
เครื่องบดกาแฟ[N] coffee grinder, Example: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟแหลกแตกออกเป็นผง
ช้อนกาแฟ[N] coffee spoon, See also: teaspoon, Syn. ช้อนชา, Example: ช้อนกาแฟชุดนี้แกะสลักลายงดงาม, Count unit: คัน
ร้านกาแฟ[N] coffee shop, See also: coffee stall, coffee house, Syn. ร้านขายกาแฟ, ค๊อฟฟี่ช็อป, Example: พอสว่างพวกเราก็เข้าร้านกาแฟ ล้างหน้าล้างตา แล้วก็ไปนมัสการพระพุทธชินราชกันแต่เช้า, Count unit: ร้าน
สภากาแฟ[N] coffeehouse forum, Example: ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่า เรื่องที่ถูกหยิบยกเอามาพูดคุยตามสภากาแฟนั้นเท็จจริงแค่ไหน, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: แหล่งชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในร้านกาแฟหรือแหล่งชุมชน
ถ้วยกาแฟ[N] coffee cup, Syn. แก้วกาแฟ, Example: ชายแก่อิ่มข้าว เอาฝาซีครอบกับที่เหลือ ส่วนลูกชายถือถ้วยกาแฟไปนั่งรออยู่ที่เก้าอี้รับแขก, Count unit: ใบ, ถ้วย, ลูก, Thai definition: ถ้วยสำหรับใส่กาแฟ
กาแฟ[N] coffee, Example: กาแฟยี่ห้อนี้มีกลิ่นหอมชวนดื่ม, Thai definition: ชื่อเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ทำมาจากเมล็ดต้นกาแฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ช้อนกาแฟ [n. exp.] (chøn-kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon   FR: cuillère à café [f]
กาแฟ [n.] (kāfaē) EN: coffee   FR: café [m]
กาแฟดำ[n. exp.] (kāfaē dam) EN: black coffee   FR: café noir [m]
กาแฟร้อน[n. exp.] (kāfaē røn) EN: hot coffee   FR: café chaud au lait [m] ; café chaud [m]
กาแฟสำเร็จรูป [n. exp.] (kāfaē samretrūp) EN: instant coffee   FR: café instantané [m]
กาแฟเย็น[n. exp.] (kāfaē yen) EN: iced coffee (with milk and sugar)   FR: café glacé au lait [m] ; café froid [m]
คอฟฟีเมต[TM] (Khøffīmēt) EN: Coffee-Mate   
คอกาแฟ [n. exp.] (khø kāfaē) EN: person who likes coffee   FR: amateur de café [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COFFEE    K AA1 F IY0
COFFEEN    K AH0 F IY1 N
COFFEES    K AO1 F IY0 Z
COFFEE'S    K AA1 F IY0 Z
COFFEEHOUSE    K AO1 F IY0 HH AW2 S
COFFEEHOUSES    K AO1 F IY0 HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coffee    (n) (k o1 f ii)
coffees    (n) (k o1 f i z)
coffee-mill    (n) - (k o1 f i - m i l)
coffee-house    (n) - (k o1 f i - h au s)
coffee-mills    (n) - (k o1 f i - m i l z)
coffee-stall    (n) - (k o1 f i - s t oo l)
coffee-houses    (n) - (k o1 f i - h au z i z)
coffee-stalls    (n) - (k o1 f i - s t oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaffee {m} | Kaffee machen; Kaffee kochen | türkischer Kaffeecoffee | to make coffee | Turkish coffee [Add to Longdo]
Kaffeeautomat {m}coffee maker [Add to Longdo]
Kaffeebohne {f}coffee bean [Add to Longdo]
Kaffee-Extrakt {m}coffee essence [Add to Longdo]
Kaffeefilter {m}coffee filter [Add to Longdo]
Kaffeehaus {n} | Kaffeehäuser {pl}coffee house | coffee houses [Add to Longdo]
Kaffeekanne {f}coffee pot [Add to Longdo]
Kaffeelikör {m} [cook.]coffee liqueur [Add to Longdo]
Kaffeelöffel {m} | Kaffeelöffel {pl}coffee spoon | coffee spoons [Add to Longdo]
Kaffeemaschine {f}coffee maker; percolator; coffee urn [Add to Longdo]
Kaffeemaschine {f} (groß)coffee urn [Add to Longdo]
Kaffeemühle {f}coffee grinder; coffee mill [Add to Longdo]
Kaffeepause {f}coffee break [Add to Longdo]
Kaffeepflanze {f} [bot.]coffee plant [Add to Longdo]
Kaffeeplantage {f}coffee plantation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
アイコ[, aiko] (n) (abbr) iced coffee [Add to Longdo]
アイスコーヒー[, aisuko-hi-] (n) iced coffee; (P) [Add to Longdo]
アイリッシュコーヒー[, airisshuko-hi-] (n) Irish coffee [Add to Longdo]
アメリカン[, amerikan] (n,adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P) [Add to Longdo]
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless) [Add to Longdo]
アラビアコーヒーの木[アラビアコーヒーのき, arabiako-hi-noki] (n) coffee tree [Add to Longdo]
イタリアンコーヒー[, itarianko-hi-] (n) Italian coffee [Add to Longdo]
インスタントコーヒー[, insutantoko-hi-] (n) instant coffee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kā, ㄎㄚ, ] coffee [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi, ㄎㄚ ㄈㄟ, ] coffee [Add to Longdo]
咖啡室[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, ] coffee shop [Add to Longdo]
咖啡厅[kā fēi tīng, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄊㄧㄥ, / ] coffee shop [Add to Longdo]
咖啡色[kā fēi sè, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄙㄜˋ, ] coffee color; brown [Add to Longdo]
咖啡豆[kā fēi dòu, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄡˋ, / ] coffee beans [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] coffee [Add to Longdo]
渗滤壶[shèn lǜ hú, ㄕㄣˋ ㄌㄩˋ ㄏㄨˊ, / ] coffee percolator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffee \Cof"fee\ (k[add]"f[-e]; k[o^]f"f[-e]; 115), n. [Turk.
   qahveh, Ar. qahuah wine, coffee, a decoction of berries. Cf.
   {Caf['e]}.]
   1. The "beans" or "berries" (pyrenes) obtained from the
    drupes of a small evergreen tree of the genus {Coffea},
    growing in Abyssinia, Arabia, Persia, and other warm
    regions of Asia and Africa, and also in tropical America.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The coffee tree.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are several species of the coffee tree, as,
      {Coffea Arabica}, {Coffea canephora}, {Coffea
      occidentalis}, and {Coffea Liberica}. The white,
      fragrant flowers grow in clusters at the root of the
      leaves, and the fruit is a red or purple cherrylike
      drupe, with sweet pulp, usually containing two pyrenes,
      commercially called "beans" or "berries".
      [1913 Webster]
 
   3. The beverage made by decoction of the roasted and ground
    berry of the coffee tree.
    [1913 Webster]
 
       They have in Turkey a drink called coffee. . . .
       This drink comforteth the brain and heart, and
       helpeth digestion.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. a cup of coffee[3], especially one served in a restaurant;
    as, we each had two donuts and a coffee; three coffees to
    go.
    [PJC]
 
   5. a social gathering at which coffee is served, with
    optional other foods or refreshments.
    [PJC]
 
   6. a color ranging from medium brown to dark brown.
    [PJC]
 
   Note: The use of coffee is said to have been introduced into
      England about 1650, when coffeehouses were opened in
      Oxford and London.
      [1913 Webster]
 
   {Coffee bug} (Zool.), a species of scale insect ({Lecanium
    coff[ae]a}), often very injurious to the coffee tree.
 
   {Coffee rat} (Zool.) See {Musang}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coffee
   n 1: a beverage consisting of an infusion of ground coffee
      beans; "he ordered a cup of coffee" [syn: {coffee}, {java}]
   2: any of several small trees and shrubs native to the tropical
     Old World yielding coffee beans [syn: {coffee}, {coffee
     tree}]
   3: a seed of the coffee tree; ground to make coffee [syn:
     {coffee bean}, {coffee berry}, {coffee}]
   4: a medium brown to dark-brown color [syn: {chocolate},
     {coffee}, {deep brown}, {umber}, {burnt umber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top