Search result for

choppe

(55 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choppe-, *choppe*
Possible hiragana form: ちょっぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chopper[N] เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. helicopter
chopper[SL] อวัยวะเพศชาย
choppers[SL] ฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His head got chopped off In an industrial accident.เขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง หัวเขาถูกตัด จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม Not Cancer (2008)
I'd rather have my leg chopped off.ให้ขาฉันโดนหั่นออกไปยังดีกว่า Dying Changes Everything (2008)
You chopped its head off?เจ้าตัดหัวงูนี่? Valiant (2008)
-Yeah, get Air Force One ready, and send a chopper... -Hey, it's me.-ใช่,เตรียมแอร์ฟอซวัน,และ ส่งกำลังมา... Vantage Point (2008)
Get Air Force One ready and send a chopper so we can get outta here.เตรียมแอร์ฟอร์ซวัน และ ส่งเฮลิคอปเตอร์มา เราจะได้ออกไปจากที่นี่ซะที Vantage Point (2008)
Get the choppers in the air!เอาฮ.ขึ้นฟ้าซะ Death Race (2008)
Choppers have a visual, ma'am.ฮ.พบเป้าหมายแล้วครับท่าน Death Race (2008)
And that's not chopped liver, right?ไม่เลวเลยใช่ไหม New York, I Love You (2008)
-The last chopper's leaving in an hour.ฮอฯลำสุดท้ายจะออกจากที่นี่ในอีก 1 ชั่วโมง แฟรงค์,ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
The last chopper leaves in an hour. You all right?เฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้าย จะออกในชั่วโมงแล้ นายไหวมั้ย? 24: Redemption (2008)
What about the choppers?เอาพวกเขาขึ้นคอปเตอร์ไป 24: Redemption (2008)
It's pepper, cheese, chopped up baby... lamb lung, and cow pituitary gland. - How are you?มีพริกไทย เนย หั่น รวมกับ ปอด ลิ้นวัว Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
choppeHe chopped down the branch with an ax.
choppeI chopped a tree down.
choppeThey chopped down all the withered trees.
choppeWe chopped our way through the jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปังตอ[N] cleaver, See also: chopper, Syn. มีดปังตอ, Example: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดใหญ่ทำครัว, Notes: (จีน)
เหมือด[N] finely cut vegetables eating with Thai vermicelli and curry sauce, See also: chopped banana flowers, Thai definition: เครื่องที่กินกับขนมจีนน้ำพริกมีหัวปลีซอยเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
กระเทียมสับ[n. exp.] (krathīem sap) EN: chopped garlic   
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ[xp] (kuaytīo neūa sap) EN: rice noodles with chopped beef   
กุ้งสับละเอียด[n. exp.] (kung sap la-īet) EN: chopped shrimp meat   
ลาบอีสาน[n. exp.] (lāp Īsān) EN: raw chopped beef salad   
เหนือบด[n. exp.] (neūa bot) EN: chopped beef   
เนื้อหมูสับ[n. exp.] (neūa mū sap) EN: chopped pork   
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped   
ร้าน[n.] (rān) EN: shop ; store (Am.) ; stall   FR: magasin [m] ; boutique [f] ; échoppe [f]
ร้านเล็ก ๆ[n. exp.] (rān lek-lek) EN: boutique   FR: échoppe [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOPPED    CH AA1 P T
CHOPPER    CH AA1 P ER0
CHOPPERS    CH AA1 P ER0 Z
CHOPPER'S    CH AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chopped    (v) (ch o1 p t)
chopper    (n) (ch o1 p @ r)
choppers    (n) (ch o1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion, #27,450 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] chopped meat or fish, #96,958 [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] chopped meat; trifles, #175,175 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] chopped meat or fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
みじん切り(P);微塵切り[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P) [Add to Longdo]
チョッパー[, choppa-] (n) chopper [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
柿(iK);木屑;杮(oK)[こけら, kokera] (n) (1) chopped wood; wood chips; (2) (abbr) (See こけら板) thin shingles [Add to Longdo]
金平[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock) [Add to Longdo]
黒作り[くろづくり, kurodukuri] (n) squid chopped, salted and mixed in its own ink [Add to Longdo]
細切り[こまぎり, komagiri] (n) something chopped or slices finely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top