Search result for

challenger

(37 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -challenger-, *challenger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
challenger[N] คู่แข่ง, Syn. competitor, competition, rival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย

English-Thai: Nontri Dictionary
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, in boxing, you know, there's always that first moment, and you see it in the challenger's face.ซึ่งท่านก็รู้สึกว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุด... ครับ ภายในจอทีวี รู้มั้ย เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นภาพ ใบหน้าของผู้กล้ามาท้าทายท่านปธน. Frost/Nixon (2008)
In the blue corner 38 victories, 34 knockouts the fighting machine from the Ukraine the undefeated number-one ranked heavyweight challenger:มุมน้ำเงิน ชนะ38 ชนะน๊อค34 เครื่องจักรสังหาร จากยูเครน ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง 2012 (2009)
The first challengerศึกแรก Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
And now, the last challenger ...และตอนนี้ ผู้ท้าชิงคนสุดท้าย... Astro Boy (2009)
Tornado will be in the ring with the Chinese challenger fair contestทวิสเตอร์จะสู้อย่างยุติธรรมกับนักสู้ท้าชิงชาวจีน Ip Man 2 (2010)
So I would like a test of any challengerดังนั้น ผมจะรอการท้าชิง Ip Man 2 (2010)
Polling has me nine points up on my Republican challenger/ pizza magnate,ผลสำรวจบอกว่าฉัน คะแนนเพิ่มขึ้นเก้าจุด จากคู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน แล้วก็ เจ้าสัวพิซซ่า I Am Unicorn (2011)
As the challenger makes his way into the arena, you can hear the surge of excitement.ขณะที่ผู้ท้าชิงกำลังเดินเข้ามาที่สังเวียน คุณสามารถได้ยินเสียงความตื่นเต้นของผู้ชม Real Steel (2011)
Ladies and gentlemen, in a bout scheduled for five rounds for the World Robot Boxing Championship, in the corner to my right, the challenger, Atom!สุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษ ได้เวลาของ 5 ยกที่รอคอย สำหรับศึกชิงแชมป์ WRB Real Steel (2011)
Once again, the challenger finds his feet!และอีกครั้ง, ผู้ท้าชิงกลับมายืนได้ Real Steel (2011)
Round two kicks off, and incredibly the challenger, Atom, is giving the champ a run for his money.ยกที่สองเริ่มขึ้น และไม่น่าเชื่อ อะตอม ผู้ท้าชิง จะทำให้ ซุส ต้องเหนื่อยแบบนี้ Real Steel (2011)
- We have a new challenger. - Hey, get off me.เรามีผู้ท้าชิงคนใหม่ \เฮ้ ปล่อยฉันนะ Last Grimm Standing (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
challengerHe looked the toughest of all the challengers.
challengerHe's mowed down a parade of challengers before.
challengerHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
challengerThe champion had the challengers at his mercy.
challengerThe flyweight champion contended with a strong challenger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ท้า[N] challenger, Syn. ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าแข่ง, Example: เขาพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าก่อน ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ประลองกันสักที, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ชวนบุคคลอื่นต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awakāt Chālēnjoē) EN: Shuttle Orbiter Challenger   
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ผู้ท้า[n. exp.] (phū thā) EN: challenger   
ผู้ท้าแข่ง[n. exp.] (phū thā khaeng) EN: challenger   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHALLENGER    CH AE1 L AH0 N JH ER0
CHALLENGERS    CH AE1 L AH0 N JH ER0 Z
CHALLENGERY    CH AE1 L AH0 N JH ER0 IY0
CHALLENGER'S    CH AE1 L AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
challenger    (n) (ch a1 l @ n jh @ r)
challengers    (n) (ch a1 l @ n jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャレンジャー[, charenja-] (n) challenger [Add to Longdo]
挑戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] (n) challenger [Add to Longdo]
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑战者[tiǎo zhàn zhě, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] challenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Challenger \Chal"len*ger\, n.
   One who challenges.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 challenger
   n 1: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
      rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
      [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
      {contender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top