ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rival

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rival-, *rival*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rival(n) คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
rival(n) ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival(vt) มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
rival(vi) แข่งขัน, Syn. compete
rival(vt) แข่งขัน, Syn. compete
rival(adj) ที่เป็นคู่แข่งกัน, See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน, Syn. competing, opposing
rivalry(n) การแข่งขันกัน, Syn. competition, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน, เป็นคู่แข่งขัน, ชิงดี, ตีเสมอ vt., vi. แข่งขัน, ชิงดี, ตีเสมอ, Syn. competitor, contestant, equal, emulate
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน, การเป็นคู่ต่อสู้กัน, การชิงดีชิงเด่น, การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition, contest, duel
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง, ผู้ที่มาถึง, สิ่งที่ปรากฎ, การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance, entrant, Ant. departure, parting
corrival(คะไร'วัล) n., adj. คู่แข่ง, คู่ต่อสู้
deprival(ดีไพร'เวิล) n. ดูdeprivation

English-Thai: Nontri Dictionary
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้, แข่งขันกัน, ตีเสมอ, ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ, คู่แข่งขัน, คู่ต่อสู้
rivalry(n) การชิงดี, การแข่งขัน, การตีเสมอ
arrival(n) การมาถึง, ผู้มาถึง
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้, หาที่เปรียบไม่ได้
unrivalled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้, หาที่เปรียบไม่ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ American Beauty (1999)
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้ Sweet 18 (2004)
But his rival JUNG, Hyun-soo had his eye on Se-young.แต่คู่แข่งของเขา จัง ฮุนซู เล็งเซยองเอาไว้ Innocent Steps (2005)
But for a knight that can almost rival the gold knight's power, แต่สำหรับเซนต์ที่กล้าเป็นศัตรูกับเทพเจ้า Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Your Athenian rivals will kneel at your feet if you will but kneel at mine....เสมอกับความสูงส่ง ราชันแห่งราชัน ข้อเสนอเยี่ยงนี้ เพียงผู้วิกลจริตจึงปฏิเสธ 300 (2006)
They're our arch rivals in everything: Sports, women, booze.พวกมันเป็นศัตรูตัวสำคัญของเราในทุกเรื่อง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
You were the best rival of me, Kira, the God of the new world.นายเป็นคู่แข่งชั้นดีทีเดียวล่ะ จากฉันเอง, คิระ, พระเจ้าจากโลกใบใหม่ Death Note: The Last Name (2006)
I'm surprised. The rivals from a year ago are here.แปลกใจจัง ที่เจอคนที่เป็นคู่แข่งกันเมื่อปีก่อนที่นี่ Operation Proposal (2007)
Crime lord Jabba the Hutt's son has been kidnapped by a rival band of pirates.ลูกชายของแจ๊บบ้า เดอะ ฮัตต์ จอมวายร้าย ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโจรสลัดคู่แข่ง Star Wars: The Clone Wars (2008)
War broke out with a rival MC.สงครามลามมาไปถึงสโมสรคู่แข่ง AK-51 (2008)
We've been rivals for the past 50 years.เราเป็นคู่แข่งกันมา50 ปี Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rival2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
rivalBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
rivalDon't hold your rival cheap.
rivalHe always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
rivalHe criticized his rival severely.
rivalHe is my rival in business.
rivalHe was poached by a rival company.
rivalHe was traded, so to speak, to the rival firm.
rivalHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
rivalHis horse gained steadily on his rivals.
rivalHis rival was discouraged by his triumph.
rivalI find a good rival in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด(n) rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count Unit: คู่
คู่ชิง(n) opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count Unit: คู่, Thai Definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้เข้าชิง(n) competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน(n) competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
คู่แข่ง(n) competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai Definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน(n) competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count Unit: คน, คู่
คู่ต่อสู้(n) opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count Unit: คู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาเข้า[bat khākhao] (n, exp) EN: (immigration) arrival card  FR: carte d'arrivée [ f ] ; volet arrivée de la carte d'immigration [ m ]
บริษัทคู่แข่ง[børisat khūkhaeng] (n, exp) EN: competing firm ; rival firm  FR: société rivale [ f ]
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[chingchai] (v) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend  FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เอกสารเข้าเมืองไทย[ēkkasān khao meūang Thai] (n, exp) EN: Thai immigration arrival card  FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [ f ]
การมาถึง[kān mā theung] (n) EN: arrival  FR: arrivée [ f ]
แข่ง[khaeng] (v) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match  FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่งขัน[khaengkhan] (v, exp) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race  FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
คู่แข่ง[khūkhaeng] (n) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition  FR: rival [ m ] ; opposant [ m ] ; compétiteur [ m ]
คู่แข่งขัน[khūkhaengkhan] (n) EN: competitor ; rival  FR: compétiteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rival
rivals
rival's
rivaled
rivalry
rivals'
rivaling
rivaling
rivalries

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rival
rivals
rivaled
rivalry
rivalled
rivalling
rivalries

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ,   /  ] rival in love #25,921 [Add to Longdo]
里瓦尔多[Lǐ wǎ ěr duō, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄨㄛ,     /    ] Rivaldo #77,128 [Add to Longdo]
对敌者[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ,    /   ] rival #595,466 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenkandidat { m }; Gegenkandidatin { f } | Gegenkandidat sein | ohne Gegenkandidatrival candidate; opposing candidate | to run against; to be a candidate against | uncontested [Add to Longdo]
Konkurrenzgeschäft { n }rival firm [Add to Longdo]
Rivale { f }; Konkurrent { m } | Rivalen { pl }; Konkurrenten { pl }rival | rivals [Add to Longdo]
Rivalität { f }; Wetteifer { m }; Wettstreit { m } | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P) #1,353 [Add to Longdo]
敵;仇[かたき, kataki] (n, n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy #1,353 [Add to Longdo]
出現[しゅつげん, shutsugen] (n, vs) appearance; arrival; make one's appearance; (P) #2,956 [Add to Longdo]
訪れ[おとずれ, otozure] (n) (1) visit; call; (2) arrival (e.g. of spring); advent; coming; appearance; (3) news; tidings; word; (P) #3,009 [Add to Longdo]
到着[とうちゃく, touchaku] (n, vs, adj-no) arrival; (P) #3,030 [Add to Longdo]
発着(P);はっ着[はっちゃく, hacchaku] (n, vs) arrival and departure; (P) #3,949 [Add to Longdo]
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) #4,408 [Add to Longdo]
ライバル[raibaru] (n, adj-no) rival; competition; (P) #4,776 [Add to Longdo]
到達[とうたつ, toutatsu] (n, vs) reaching; attaining; arrival; (P) #4,907 [Add to Longdo]
来日[らいにち, rainichi] (n, vs) arrival in Japan; coming to Japan; visit to Japan; (P) #5,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, v. t. [imp. & p. p. {Rivaled}or {Rivalled}; p.
   pr. & vb. n. {Rivaling} or {Rivalling}.]
   1. To stand in competition with; to strive to gain some
    object in opposition to; as, to rival one in love.
    [1913 Webster]
 
   2. To strive to equal or exel; to emulate.
    [1913 Webster]
 
       To rival thunder in its rapid course. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, v. i.
   To be in rivalry. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, a.
   Having the same pretensions or claims; standing in
   competition for superiority; as, rival lovers; rival claims
   or pretensions.
   [1913 Webster]
 
      The strenuous conflicts and alternate victories of two
      rival confederacies of statesmen.    --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, n. [F. rival (cf. It. rivale), L. rivales two
   neigbors having the same brook in common, rivals, fr. rivalis
   belonging to a brook, fr. rivus a brook. Cf. {Rivulet},
   {Rete}.]
   1. A person having a common right or privilege with another;
    a partner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If you do meet Horatio and Marcellus,
       The rivals of my watch, bid them make haste. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is in pursuit of the same object as another; one
    striving to reach or obtain something which another is
    attempting to obtain, and which one only can posses; a
    competitor; as, rivals in love; rivals for a crown.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Rivals, in the primary sense of the word, are those
      who dwell on the banks of the same stream. But since,
      as all experience shows, there is no such fruitful
      source of coutention as a water right, it would
      continually happen that these occupants of the opposite
      banks would be at strife with one another in regard of
      the periods during which they severally had a right to
      the use of the stream . . . And thus 'rivals' . . .
      came to be used of any who were on any grounds in more
      or less unfriendly competition with one another."
      --Trench.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Competitor; emulator; antagonist.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rival
   n 1: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
      rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
      [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
      {contender}]
   v 1: be equal to in quality or ability; "Nothing can rival
      cotton for durability"; "Your performance doesn't even
      touch that of your colleagues"; "Her persistence and
      ambition only matches that of her parents" [syn: {equal},
      {touch}, {rival}, {match}]
   2: be the rival of, be in competition with; "we are rivaling for
     first place in the race"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rival /ʀival/ 
  rival

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 rival
  rival

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 rival
  rival

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 rival
  rival

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top