ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capitol

K AE1 P IH0 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitol-, *capitol*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitol(n) อาคารหน่วยงานของรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitol(แคพ'พิทอล) n. อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา, อาคารนิติบัญญัติของรัฐ, ศาลากลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
capitol(n) ศาลากลาง, สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Capitolตึกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitolsอาคารรัฐสภา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล Contact (1997)
Oceanic Flight 815 was shot down by surface-to-air.... Work on capitol beneath Denver International Airport reached phase four.งานก่อสร้างศาลากลาง ใต้สนามบินเดนเวอร์ถึงเฟส 4 Chuck Versus the Helicopter (2007)
This is the Capitol of the United States.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา Sex Trek: Charly XXX (2007)
My father was defending the U.S. capitol in the District of Columbia.พ่อผมมีหน้าที่ป้องกันเมืองหลวง ที่ ดิสตริค ออฟ โคลัมเบีย 3:10 to Yuma (2007)
This weekend. East of Shelbyville and south of Capitol City.ไปเที่ยวได้ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเชลบี้วิลล์ และทางใต้ของเมืองหลวง The Simpsons Movie (2007)
Capitol Limited to D.C. is departing now.แคปปิตอล ลิมิเต็ด ไปวอชิงตัน\ จะออกแล้วครับ Eagle Eye (2008)
Capitol Limited.เที่ยวบิน 6.30 แคปปิตอล ลิมิเต็ด Eagle Eye (2008)
When you're done, she wants you to use the Capitol subway system.เปลี่ยนชุดเสร็จ\ เธอต้องการให้คุณ ไปขึ้นรถไฟใต้ดิน แคปปิตอล Eagle Eye (2008)
There are still no named suspects in the attack on the Blair Tunnel and the attacks in the Capitol Building.ยังคงไม่ปรากฏ ชื่อผู้ต้องสงสัย ในการโจมตีอุโมงค์แบล์ และการโจมตีใน อาคารรัฐสภา Eagle Eye (2008)
And that in the bars around Capitol Hill and Georgetown this entire project is a joke?ภายในบาร์ใกล้ๆ กับ แคปปิตอลฮิลล์และจอร์สทาวน์ โครงการนั่นยังกับเป็นตลกการเมือง Frost/Nixon (2008)
Then what the hell is he doing in front of the Capitol Building with a bomb strapped to his chest?งั้นเค้าไปทำบ้าอะไร ที่หน้ารัฐสภา มีระเบิดคาดที่หน้าอกเค้าด้วย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capitolA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAPITOL K AE1 P IH0 T AH0 L
CAPITOLS K AE1 P IH0 T AH0 L Z
CAPITOL'S K AE1 P IH0 T AH0 L Z
CAPITOLINE K AE1 P IH0 T OW2 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Capitol (n) kˈæpɪtl (k a1 p i t l)
Capitols (n) kˈæpɪtlz (k a1 p i t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国会大厦[guó huì dà shà, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] capitol [Add to Longdo]
国会山[Guó huì shān, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄢ, / ] Capitol Hill, Washington, D.C. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャピトル[kyapitoru] (n) (1) capital; (2) capitol [Add to Longdo]
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capitol \Cap"i*tol\, [L. capitolium, fr. caput head: cf. F.
   capitole. See {Chief}.]
   [1913 Webster]
   1. The temple of Jupiter, at Rome, on the Mona Capitolinus,
    where the Senate met.
    [1913 Webster]
 
       Comes C[ae]sar to the Capitol to-morrow? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The edifice at Washington occupied by the Congress of the
    United States; also, the building in which the legislature
    of a State holds its sessions; a statehouse.
    [1913 Webster] Capitolian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capitol
   n 1: a building occupied by a state legislature
   2: the government building in Washington where the United States
     Senate and the House of Representatives meet [syn: {Capitol},
     {Capitol Building}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top