ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่นเวลา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่นเวลา-, *ร่นเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่นเวลา[V] shorten time, See also: bring forward, Syn. ย่นเวลา, Example: ถนนสายนี้ช่วยร่นเวลา และระยะทางในการเดินทางไปได้อีกมากโข, Thai definition: ทำให้เหลือเวลาน้อยลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as it was leaving Earth's gravity, it turned its cameras around and took a time lapse picture of one day's worth of rotation, here compressed into 24 seconds.ในขณะที่มันกำลังจะพ้นออกไปจากแรงโน้มถ่วงของโลก มันหันกล้องกลับมา แล้วถ่ายภาพชุดต่อเนื่องของการหมุนรอบตัวเองในรอบ 1 วัน โดยนี่เป็นภาพที่ร่นเวลาแล้วเหลือ 24 วินาที An Inconvenient Truth (2006)
This is a time-Iapse picture of the Earth at night over a six-month period showing the lights of the cities in white and the burning forests and brush fires in red.นี่คือภาพร่นเวลาของโลกตอนกลางคืนในช่วงเวลา 6 เดือน แสดงให้เห็นแสงไฟของเมืองเป็นสีขาว และแสงไฟไหม้ป่าและทุ่งโล่งเป็นสีแดง An Inconvenient Truth (2006)
It'll save me a ton of time.มันช่วยร่นเวลาของฉันเยอะเลย The Ex-Files (2008)
Well, that shortcut through the playground sure saved us some time.นี่ ทางลัด ผ่านสนามเด็กเล่น ช่วงร่นเวลาได้ Superhero Movie (2008)
Oh, God. I'm going to have to trim my time down, then.โอ พระเจ้า ถ้างั้นฉันคงต้องร่นเวลาลง The Internet Is Forever (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top