ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รุดหน้า

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุดหน้า-, *รุดหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุดหน้า[V] progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: การบริหารงานเทศบาลไม่ได้รุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุดหน้าก. ก้าวหน้าไปมาก, ลุล่วงไปเร็ว, เช่น ในระยะ ๑๐ ปีประเทศไทยเจริญรุดหน้าไปมาก งานรุดหน้าไปมากแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jing'er's martial arts have improved again.วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Get outta here.รุดหน้าไปที่นี่กันเถอะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
The murder investigation is ongoing, and that's all I can share with the press at this time.การสืบสวนการฆาตกรรมกำลังรุดหน้า และตอนนี้ ผมบอกสื่อได้เพียงแค่นี้ Bloodlust (2006)
What do you think?และยิ่งไปกว่านั้นต้องพูด เกี่ยวกับความรุดหน้าทางสังคมที่ดี Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
You drew Ted.ลูกรุดหน้าไปไกล Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
I believe destiny to be intrinsic.ลูกรุดหน้าไปไกล Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
... head on over there, okay!...รีบรุดหน้าไปที่นั่นเลย โอเค Fix (2009)
On their way.- จะรุดหน้าไปเดี๋ยวนี้ค่ะ Sunset (2010)
Every little punk is carrying now, Anton.พวกนักเลงกระจอก มันกำลังรุดหน้า แอนตัน Pilot (2011)
Imagine it, Maggie, we can map the brain event in progress.จินตนาการดูสิ แม็กกี้ เราสามารถระบุเหตุการณ์ในสมองขณะที่มันรุดหน้า Entanglement (2012)
Thank you for riding here so quickly.ขอบคุณที่อุตส่าห์รุดหน้ามา The Climb (2013)
You're advancing quickly with your sorcery skills.ทักษะเวทย์คุณรุดหน้าเร็วมาก Doctor Strange (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VT] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
advance[VI] คืบหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า, Syn. develop, improve
bring forward[PHRV] ทำให้เจริญก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, Syn. bring on
get along with[PHRV] ก้าวหน้ากับ, See also: รุดหน้ากับ, Syn. bring on
get on with[PHRV] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้ากับ, Syn. bring along, bring forward
go on[PHRV] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, Syn. bring on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top