ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยื่น

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยื่น-, *ยื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นมือ[V] interfere, See also: intervene, Example: กลุ่มแสงเทียนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, Notes: (สำนวน)
ยื่นมือ[V] stretch out one's hand, See also: hold out one's hand, reach out one's hand, Ant. หดมือ, Example: เขายื่นมือแตะแขนนางเบาๆ เป็นเชิงปลอบโยน, Thai definition: ทำให้มือเคลื่อนออกไป
ยื่นเสนอ[V] submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ยื่นคำร้อง[V] file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
ยื่นซองขาว[V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยื่นก. กิริยาหรืออาการที่เหยียดหรือเหลื่อมลํ้าออกไป เช่น ยื่นมือ ยื่นซอง มุขยื่นออกจากตัวอาคาร
ยื่นเสนอ, ส่ง, มอบ, เช่น ยื่นเรื่องราว ยื่นบัญชี ยื่นฟ้อง
ยื่นโดยปริยายหมายถึงกิริยาของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาไม่ต้องการให้พูดให้ทำว่า ยื่นปาก ยื่นหน้า.
ยื่นว. เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คางยื่น พุงยื่น.
ยื่นจมูกก. เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.
ยื่นมือก. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเป็นต้น.
ยื่นหมูยื่นแมวก. แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน.
ยื่นแก้วให้วานรก. เอาของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น.
แก้ฟ้องยื่นคำให้การเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อแก้คำฟ้อง.
ตูดยื่นออกไป เช่น ปากตูด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exsertedยื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapseยื่น, ย้อย, ยื่นย้อย, ปลิ้น, โผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenderยื่นคำเสนอ, การทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry a chargeยื่นฟ้อง (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
institute a caseยื่นฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptosedยื่นย้อย, ห้อยตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invaginateยื่นเข้า, ม้วนเข้า, ตลบเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luminal Surfaceยื่นออกมาจากผิวของรู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย Rebecca (1940)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
To think they once handed out ice cream wafers.ยื่นออกมาช็อคโกแลตไอศครีม ที่จะคิดว่าคุณเคยยื่นออกมา How I Won the War (1967)
"Here I stand, the goddess of desire...♪ ฉันยื่นอยู่นี่ เทพียอดปรารถนา... Blazing Saddles (1974)
I thought he was asleep. Reached over to wake him up.ผมคิดว่าเขาหลับ เลยยื่นมือไปปลุก Jaws (1975)
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"If your enemy strikes you on the right cheek, offer him the left"?"ถ้าศัตรูชกแก้มขวาของเจ้า จงยื่นแก้มซ้ายให้เขา" Gandhi (1982)
You expect me to hand Neo Tokyo over to those fools at a time like this?นายหวังจะให้ฉันยื่นมือช่วย นิว โตเกียว เพื่อไอ้พวกโง่ในเวลาแบบนี้น่ะเหรอ? Akira (1988)
Give me your hand.ยื่นมือมา A Short Film About Love (1988)
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I want you to take hat, both hats, and put it right over your face.ฉันอยากให้พวกแกค่อยๆถอดหมวกออกมา และก็ยื่นหน้ามาทางนี้ Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up   FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise   FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsanōe) EN: make a proposal   FR: faire une proposition ; formuler une proposition
ยื่นคำขาด[v. exp.] (yeūn khamkhāt) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word   FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrøng) EN: file a request ; file a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion   FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นคำร้องคัดค้าน[v. exp.] (yeūn khamrøng khatkhān) EN: file an objection ; make a protest   
ยื่นคำร้องเรียน[v. exp.] (yeūn kham røngrīen) EN: file a complaint   
ยื่นจมูก[v. exp.] (yeūn jamūk) EN: poke one's nose into anothers' affairs ; meddle   FR: s'ingérer ; fouiner (péj.) ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng khāo) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge   
ยื่นญัตติ[v. exp.] (yeūn yatti) FR: faire une proposition ; formuler une proposition ; faire une motion

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, S. tong fa, tuifa
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appeal against[PHRV] ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
apply to[PHRV] สมัคร (งาน, เรียน) กับ, See also: ยื่นขอสมัครต่อ, Syn. make to
beetle[VI] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
bring before[PHRV] ส่งไปเพื่อให้...ยอมอนุมัติ, See also: ยื่น, เสนอ, Syn. put before
encroach on[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach upon
encroach upon[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach on
file for[PHRV] ยื่นเอกสารเพื่อ (ทางกฎหมาย)
extend[VI] ยื่น, See also: ยื่นออกไป, Syn. reach, spread, stretch
file[VT] ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
give in[PHRV] ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
apse(แอพซฺ) n. ส่วนของอาคารที่เป็นมุขยื่นออกไป. -apsidal adj., Syn. projection)
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
jut(n) สิ่งที่ยื่นออกไป
jut(vi) ยื่นออกไป,โผล่
outreach(vt) แผ่ออกไป,ยื่นออกไป
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enter a pleaยื่นคำให้การ
quid pro quo (n ) ยื่นหมูยื่นแมว
See also: S. a favour for a favour, what for what, give and take,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
許可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต
食み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
渡す[わたす, watasu] Thai: ยื่นให้
延ばす[のばす, nobasu] Thai: ยื่น
広がる[ひろがる, hirogaru] Thai: ยื่นออกไป English: to stretch

German-Thai: Longdo Dictionary
Glied(n) |das, pl. Glieder| ระยางค์, อวัยวะส่วนที่ยื่นออกมานอกร่างกาย, แขน ขา หรือ ปีก
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top