Search result for

ส่อง

(86 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่อง-, *ส่อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ) (n ) rear-view mirror

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อง[V] look through, Syn. เพ่งมอง, เล็ง, Example: รูปลักษณะของผมเมื่อผ่าศูนย์กลางแล้วส่องดูในกล้องจุลทรรศน์จะรู้ว่ามีรูปลักษณะอย่างไร
ส่อง[V] shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai definition: ฉายแสง
ส่องแสง[V] shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่
ส่องกระจก[V] look into the mirror, Syn. ดูกระจก, Example: ตื่นเช้ามาให้คุณส่องกระจกดูว่าริ้วรอยเกิดขึ้นที่ใดบ้าง, Thai definition: เพ่งมองเงาที่กระจก
ส่องกล้อง[V] look through a telescope, Example: ทีมงานจากท้องฟ้าจำลองส่องกล้องดูดาวทุกคืนเวลา 20.00 - 21.30 น.
ส่องรัศมี[V] glitter, See also: glow, shine, gleam, radiate, Syn. เปล่งรัศมี, แผ่รัศมี, Example: รูปปั้นส่องรัศมีเป็นแสงสีทองออกมาอย่างน่าประหลาดใจ, Thai definition: ส่องแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากจุดกลาง
ส่องสว่าง[V] illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่องก. ฉายแสง เช่น แดดส่อง ไฟส่อง ส่องไฟ แสงจันทร์ส่อง ตะวันส่องหน้า, ฉายแสงดู เช่น ส่องสัตว์ในป่า ส่องทาง ส่องกบ
ส่องเพ่งมอง เช่น ส่องกล้อง, เล็ง เช่น ส่องปืน
ส่องยิง เช่น ถูกส่องด้วยปืนลูกซอง.
ส้องน. ซ่อง, ประชุม.
ส่องกระจกก. ดูภาพตนเองในกระจกเงา, โดยปริยายหมายความว่า ให้สำรวจดูฐานะหรือข้อบกพร่องของตน (มักใช้ในอาการที่ดูหมิ่น) เช่น กลับไปส่องกระจกดูเงาตัวเองเสียบ้าง.
ฉ่องส่อง เช่น คันฉ่อง.
สาด ๒ส่องแสงเข้ามา เช่น ดวงจันทร์สาดแสง ห้องนี้แดดสาดทั้งวัน, กระจาย เช่น ถูกตีหัวเลือดสาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anoscopyส่องตรวจทวารหนัก [การแพทย์]
Collimationส่องลำแสงไปได้เป็นระยะไกลๆ [การแพทย์]
Endoscopeส่องกล้องดูกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร,กล้องส่องตรวจ,เครื่องส่องตรวจภายใน [การแพทย์]
Illumination, Strongส่องดูด้วยไฟสว่างมากๆ [การแพทย์]
Laparoscopyส่องกล้องตรวจในช่องท้อง, กล้องส่องเข้าไปในช่องท้องผ่านทางหน้าท้องขณะนอนร, ส่องกล้องในช่องท้อง, การส่องตรวจช่องท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That, uh, that thousand yard squint--can I steal that? Well, thank you.นั้นมีการสอดส่องเป็นพันหลา ถ้านายจะสามารถเล็ดรอดไปได้ ก็เยี่ยม,ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
I have been so looking forward to meeting the intrepid reporter Lois Lane.ฉันคอยสอดส่อง พวกนักข่าวที่กล้าหาญอย่างคุณ โลอิส เลน Odyssey (2008)
Twinkle, Twinkle, little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ Dead Space: Downfall (2008)
When the nothing shines uponยามไม่มีสิ่งใดส่องประกาย Dead Space: Downfall (2008)
Then you show your little lightเธอถึงได้ส่องแสงน้อยของเธอ Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ Dead Space: Downfall (2008)
When the nothing shines uponยามไม่มีสิ่งใดส่องประกาย Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยับ Dead Space: Downfall (2008)
Why are you looking at him?ทำไมคุณสอดส่องเค้า Adverse Events (2008)
Will you... please hold the flashlight for a minute?นี่นายช่วยส่องไฟฉายให้ฉันแป๊บนึง... Birthmarks (2008)
Force-feed him wheat then do an endoscopy as it hits his duodenum.ให้ข้าวสาลีเป็นอาหารเขา ส่องกล้องเขาดูลำไส้เล็กส่วนต้น The Itch (2008)
Endoscopy? - Inconclusive.การส่องกล้องตรวจ ได้ผลสรุปไม่แน่ชัด The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่อง[v.] (sǿng) EN: shine ; illuminate ; light up   FR: illuminer ; éclairer
ส่อง[v.] (sǿng) EN: look in a mirror ; look through ; reflect   FR: se mirrer ; réfléchir
ส่องกระจก[v. exp.] (søng krajok) EN: look into the mirror   FR: se regarder ; se mirer
ส่องดู[v.] (sǿngdū) EN: watch   FR: observer
ส่องดูดาว[v. exp.] (sǿngdū dāo) FR: observer les étoiles
ส่องดูนก[v. exp.] (sǿngdū nok) EN: watch birds   FR: observer les oiseaux
ส่องสว่าง[v. exp.] (søng sawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten   FR: illuminer ; irradier
ส่องแสง[v. exp.] (søngsaēng) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon   FR: briller ; étinceler

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaze[VI] ส่องแสงจ้า, Syn. fulgurate, glimmer, glisten
brilliancy[N] ส่องสว่าง, See also: สุกใส, Syn. brilliance, Ant. darkness
coruscate[VI] ส่องสว่าง, Syn. glitter, sparkle
flash[VI] ส่องแสงวาบขึ้นมา, See also: แปลบ, แลบ, วูบ, Syn. flare, gleam
flash[VT] ส่องไฟ (ทางเดิน), See also: ฉายไฟ
fluoresce[VI] เรืองแสง, See also: ส่องแสงเรือง
glare down[PHRV] ส่องแสงเจิดจ้า, See also: ส่องสว่าง, ส่องจ้า
illuminate with[PHRV] ทำให้สว่าง, See also: ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น, Syn. light with
glint[VI] สะท้อนแสง, See also: ส่องแสงแวววาว, ระยิบระยับ, Syn. glitter
glint[VT] ส่องแสงวูบวาบ, Syn. twinkle, glitte, glimmer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
cavernoscopeเครื่องมือสำหรับส่องโพรง
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate

English-Thai: Nontri Dictionary
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปรากฏ
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
flame(vi) ลุกเป็นไฟ,ส่องแสงกล้า,บันดาลโทสะ,เร่าร้อน,ปะทุ
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
gleam(vi) ส่องแสง,ส่งแสง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
イルミネション[いるみねしょん, irumineshon] ส่องสว่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
照らす[てらす, terasu] Thai: ส่องแสง English: to shine on

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenส่องแสง | schien, geschienen |
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล

French-Thai: Longdo Dictionary
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top