ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be even

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be even-, *be even*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me be even more frank.ให้ฉันเป็นมากขึ้นของแฟรงก์ The Godfather (1972)
I would be even more flattered if what he said were true.และคงจะปลื้มกว่านี้ ถ้าคำชมของเขาเป็นจริง Gandhi (1982)
The kind-hearted people thought that somebody else would be even more kind-hearted.คนใจดีคิดว่า คนอื่นจะยิ่งใจดีมากขึ้น Idemo dalje (1982)
You would be even more unhappy, then you are now.เธอจะไม่มีวันมีความสุข Vampire Hunter D (1985)
I'd be even happier knowing that the people who loved you were helping you to do that.แม่จะยิ่งสุขใหญ่... ...ถ้าคนที่รักลูกสนับสนุนลูก Punchline (1988)
Then your father will be even more proud of you than he already is.Then your father will be even more proud of you than he already is. Anna and the King (1999)
Then we'll be even.แล้วเราก็หายกันใช่ไหม X-Ray (2001)
If Vargas gets more guns, we'll be even worse off.หากวาร์กัสได้รับปืนมากขึ้นเราจะยิ่งแย่ลง Showtime (2002)
... thecostof doingnothing could be even higher.... การไม่ทำอะไรเลยจะเสียหายมากกว่า The Day After Tomorrow (2004)
Dummy! If I knew you were my brother I'd be even happier!บ้าจริง ถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นน้องชายฉัน ฉันจะมีความสุขมากขึ้น Romance of Their Own (2004)
It has to be even. We always make them even.ไม่เห็นมันจะเละเทะตรงไหนเลย เราจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบตลอด Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
They're fresh out of the oven, so I think they'll be even better than before.มันเพิ่งออกมาจากตู้อบ ฉันคิดว่ารสชาติมันจะดีกว่าครั้งก่อน Boys Over Flowers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be evenIf I pay you a dollar we'll be even.
be evenI want to be even with him for the insult.
be evenWe hope the next 20 years will be even more successful for all of us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
เสมอ[V] be equal, See also: be even, be balanced, Syn. เท่ากัน, Example: เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน, Thai definition: มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน
หายกัน[V] be quits with someone, See also: be even, have no further obligations, Example: เราหายกันแล้วนะไม่ติดค้างกันอีก, Thai definition: หมดภาระที่เกี่ยวข้องกัน
ราบเรียบ[V] be level, See also: be even, be smooth, be flat, have a smooth surface, Ant. ขรุขระ, Example: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ, Thai definition: ราบเสมอกัน
ราบเรียบ[V] be level, See also: be even, be smooth, be flat, have a smooth surface, Ant. ขรุขระ, Example: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ, Thai definition: ราบเสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
ราบเรียบ[v.] (rāp-rīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface   FR: avoir une surface lisse
เสมอ[v.] (samoē ) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced   FR: partager ; partager l'enjeu ; faire match nul ; être égal
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level   

Japanese-English: EDICT Dictionary
輪をかける;輪を掛ける[わをかける, wawokakeru] (exp,v1) to exceed; to be even more (so); to exaggerate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top