ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be flat

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be flat-, *be flat*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe if you spent your time selling merchandise instead of trolling for phone numbers you wouldn't be flat broke, and living with your mother and be forced to...บางทีถ้านายตั้งใจทำงาน... แทนที่จะขอเบอร์สาวก็คงไม่ถังแตก ยังอยู่บ้านแม่ และคุ้ยของเหลือจากถังขยะ... Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
"to a Fowle." "His addresses were offered in a manner violent enough to be flattering.""และคุณฟาวล์" "คำพูดนี้อาจจะร้ายแรง ถึงขึ้นทำให้ตัวลอยได้" Becoming Jane (2007)
Most ladies would be flattered.สาวส่วนใหญ่จะปลื้มกันนะ The Damage a Man Can Do (2008)
I suppose i should be flatteredฉันควรจะดีใจใช่มั้ยเนี่ย There's Always a Woman (2008)
Is this all supposed to somehow be flattering?ผมน่าจะดีใจหรือเปล่านี่ The Undergraduates (2010)
Well, I'd be flattered.ยายก็คงปลื้มละมั้ง Letters to Juliet (2010)
You know, you should be flattered that I took the time to mull it over.คุณควรปลื้ม ที่ผมไตร่ตรองเรื่องนี้ Spring Cleaning (2011)
And-- and-- oh, you got a stomach on you that-- whoa, I mean, it might even be flatter than mine.และก็ โอ้ คุณมีหน้าท้อง โว้ น่าจะแบนกว่าผมซะอีกนะ Turn! Turn! Turn! (2012)
Should I be flattered or scared?ฉันควรจะปลื้มหรือกลัวล่ะเนี่ย? Triggerman (2012)
I'd pretend to be flattered...ฉันต้องแกล้ง ทำเป็นดีใจ Red and Itchy (2013)
You know, you should be flattered.แกรู้มั้ย แกน่าจะประจบเอาใจฉันไว้เยอะๆนะ Who Am I? (2013)
If you were, I'd be flattered.ถ้าคุณมี, ฉันจะปลื้ม แต่ก็ต้องไปรับที่ บ้าน Star Wars: The Force Awakens (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be flatShe used to be flat-chested - just when did she get so large?
be flatShe will be flattered if you go to see her in person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้ว[V] be flat, See also: be flattened, be deflated, Syn. เหี่ยว, ใจแป้ว, Ant. พอง, Example: เมื่อได้ยินข่าวนั้นเข้า ใจเขาแป้วไปทันที, Thai definition: มักใช้แก่ของที่มีลักษณะกลมๆ หรือพองๆ
เฟ้อ[V] be bloated, See also: be flatulent, Syn. อืด, แน่น, Example: หากกินอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจทำให้ท้องอืด เฟ้อ หรือจุกเสียดได้, Thai definition: อืดขึ้น, พองขึ้น
เลี่ยน[V] smooth, See also: be flat, be even, be level, Syn. โล่ง, เตียน, Example: เขาดายหญ้าในสนามจนเลี่ยนไปหมด ดูสะอาดตามากกว่าเดิม, Thai definition: เตียนจนเกลี้ยง
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīwit) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat   FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat   
ราบเรียบ[v.] (rāp-rīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface   FR: avoir une surface lisse

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top