ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be determined

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be determined-, *be determined*, be determin, be determine
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
- should not be determined by narrow commercial interests.- ไม่ควรที่จะถูกกำหนดโดย กลุ่มผลประโยชน์ในวงแคบๆ The Constant Gardener (2005)
The outcome is to be determined by the losers knockout or surrenderผู้ที่ออกนอกเวทีถือว่าแพ้ โดนน็อคหรือยอมแพ้ ก็ถือว่าแพ้ Fearless (2006)
The leader of the new planet shall be determined the old-fashioned way:ผู้นำคนใหม่นั้น จะถูกคัดเลือกตามธรรมเนียมประเพณี Bedtime Stories (2008)
Medical code states the treatment and transport of a patient is... to be determined at the discretion of his attending physician.ตามหลักทางการแพทย์ระบุว่า การรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา Star Trek (2009)
The future of our family will be determined in these next few months.อนาคตตระกูลเราจะถูกตัดสิน จากเหตุการณ์อีกสองสามเดือนข้างหน้า You Win or You Die (2011)
My legacy will be determined in the coming months.จะได้รู้กันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะ ว่าข้าจะทิ้งมรดกอะไรไว้ A Man Without Honor (2012)
In the end, it may be determined that you can't.แม้ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ Pilot (2012)
Hunt will be determined to make up for that mistake.ฮันท์จะได้รับการมุ่งมั่นที่จะทำขึ้นสำหรับความผิดพลาดที่ Rush (2013)
His yet to be determined ritual leaves no outward indicators.สิ่งที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นพิธีกรรมรึเปล่า The Inspiration (2013)
We can't let our feelings of self-worth be determined by some part in a play.เราไม่ควรยอมให้บทในละครเวที มากำหนดคุณค่าของพวกเรานะ Tina in the Sky with Diamonds (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งมาด(v) be determined, See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for, Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา, Example: หล่อนมุ่งมาดที่จะเข้าทำงานในธนาคารแห่งนี้, Thai Definition: คาดหมายไว้
แน่วแน่(v) be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai Definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เฉียบขาด(v) be resolute, See also: be determined, be absolute, be decisive, Syn. เด็ดขาด, Example: ประสบการณ์สอนให้เขารู้ว่าการทำงานกับคนบางกลุ่มต้องเฉียบขาดถึงจะปกครองได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
แน่วแน่[naēonaē] (v) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执意[zhí yì, ㄓˊ ㄧˋ,   /  ] be determined to; insist on #18,432 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp, v5t) to be determined or strong-willed [Add to Longdo]
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1, vt) to make up one's mind; to be determined [Add to Longdo]
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp, v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top