Search result for

bah

(111 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bah-, *bah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bah[INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
baht[N] บาท (หน่วยเงินตราของประเทศไทย), See also: เงินบาท
Bahasa Indonesia[N] ภาษาอินโดนีเซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
baht(บาท) n. เงินบาทของไทย, Syn. tical -pl. bahts,baht
autobahn(ออ'ทะมาน') n.,German ซุปเปอร์ไฮเวย์ (a superhighway)
sabah(ซา'บา) n. ชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bahai Faithศาสนาบาไฮ [TU Subject Heading]
Bahai faith and educationศาสนาบาไฮกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Bahaviourพฤติกรรม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was in madrid and the bahamas.เขาที่แมดริดและบาฮามาส Not Cancer (2008)
Two thousand Baht only. Two thousand. It looks good.แค่สองพันเองครับ.สองพัน ดูสิครับของดีนะ แจ่มด้วย Bangkok Dangerous (2008)
Five thousand Baht, new car smell satisfaction money back.ห้าพันบาท,ใหม่ๆซิงๆ เอ๊าะๆ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน Bangkok Dangerous (2008)
Bah! La la la la la!โอย ลา ๆๆๆๆๆ Up (2009)
And then add the fact that Ronnie Partiz has been living for the last six months in a $10,000-a-day penthouse suite at the Atlantis Hotel in the Bahamas.หลังจากนั้น รอนนี่ พาร์ทิซ ใช้เวลาตลอด 6 เดือนหลัง พักห้องสูทราคา 10,000 เหรียญต่อคืน ที่โรงแรมแอตแลนติสในบาฮาม่าส์ Duplicity (2009)
And there's a plane waiting to take me back to the Bahamas once we're done here tonight.มีเครื่องบินรอรับผมกลับไปบาฮามาส ทันทีที่เสร็จจากที่นี่ Duplicity (2009)
I don't know why we spent all that money going to the Bahamas.เราจะเสียเงินมากมายไปถึงบาฮามาสทำไม The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Future conductor, bah! I haven't approved him.คอนดักเตอร์คนใหม่เรอะ ชั้นยังไม่ได้ตอบตกลงเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Hey, Jandi baht* (grass field)นี่ ยัยทุ่งหญ้า Episode #1.3 (2009)
The Jandi Baht here.ต้นหญ้าจันดี อยู่ตรงนี้เหมือนเดิม [หมายเหตุ : จันดี หมายถึงต้นหญ้า] Episode #1.5 (2009)
Jan Di Baht...ยัยต้นหญ้า... Episode #1.5 (2009)
Jan Di Bahnt*, I thought you were really strong, but you're actually very easily touched by such insignificant things.แต่เธอก็ประทับใจอะไรง่ายๆเหมือนกัน Episode #1.6 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ.[CLAS] baht, Syn. บาท
เงินบาท[N] baht, See also: Thai unit of currency, Example: หน่วยของเงินตราที่ใช้ในประเทศไทยคือ เงินบาท, Count unit: บาท, Thai definition: สกุลเงินที่ใช้ในประเทศไทย
พราหมณ์[N] Brahman, See also: Bahmin, Example: พราหมณ์ทำหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนา สอนศาสนา เป็นเจ้าพิธีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าแทนผู้อื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนในวรรณะที่ 1 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร, ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บาท[N] baht, Example: ขณะนี้รัฐบาลกำลังสืบหาไอ้โม่งที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไปช่วยไฟแนนซ์เน่าจนประเทศชาติล่มจม, Thai definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 100 สตางค์ หรือ 4 สลึง เท่ากับ 1 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā røi) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[n. exp.] (baeng hāsip) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
บาท[n.] (bāt) EN: baht ; ฿   FR: baht [m] ; ฿
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
เฟเนร์บาห์เช่[TM] (Fēnēbāche) EN: Fenerbahce   FR: Fenerbahce [m]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā ngoen bāt) EN: baht devaluation   FR: dévaluation du baht [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAH    B AA1
BAHT    B AA1 T
BAHN    B AE1 N
BAHE    B EY1 HH
BAHR    B EH1 R
BAHR    B AA1 R
BAHM    B AE1 M
BAHL    B AA1 L
BAHLS    B AA1 L Z
BAHAN    B AE1 HH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bah    (uh) (b aa1)
Bahasa    (n) (b @1 h aa1 z @)
Bahamas    (n) (b @1 h aa1 m @ z)
Bahrain    (n) (b aa1 r ei1 n)
Bahamian    (n) (b @1 h aa1 m i@ n)
Bahraini    (n) (b aa1 r ei1 n ii)
Bahamians    (n) (b @1 h aa1 m i@ n z)
Bahrainis    (n) (b aa1 r ei1 n i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bahnfahrer(n) |der, pl. Bahrfahrer| ผู้โดยสารรถไฟ
Bahnfahrkarte(n ) |die, pl. Bahnfahrkarten| ตั๋วรถไฟ เช่น Ich benötige den preis für eine Bahnfahrkarte 2. Klasse. Wie komme ich daran ohne mich bei der bahn anzumelden?
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
Rutschbahn(n) |die, pl. Rutschbahnen| บันไดลื่นในสระว่ายน้ำ
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bahnhof (n ) สถานีรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnlinie {f}railway (line) [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Bahn {f}pathway; path; way [Add to Longdo]
Bahn {f}; Kurs {m}course [Add to Longdo]
Bahn {f} | Bahnen {pl}tram | trams [Add to Longdo]
Bahn {f}; Eisenbahn {f}railway [Add to Longdo]
Bahn {f}; Papierrolle {f}web [Add to Longdo]
Bahn brechento break fresh ground [Add to Longdo]
Bahnabriss {m}web break [Add to Longdo]
Bahnbeamter {m}railway official [Add to Longdo]
Bahnbeschleunigung {f}path acceleration; tangential acceleration [Add to Longdo]
Bahnbetriebswerk {n}; Betriebswerk {n} (Bw)depot [Add to Longdo]
Bahndamm {m}railroad embankment [Add to Longdo]
Bahndienstwagen {m}maintenance car [Add to Longdo]
Bahneinführung {f}web feeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばはん[, obahan] (n,adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger [Add to Longdo]
インドネシア語[インドネシアご, indoneshia go] (n) Indonesian (language); Bahasa Indonesia [Add to Longdo]
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang) [Add to Longdo]
オーバーヘッド;オーバヘッド[, o-ba-heddo ; o-baheddo] (n) overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[, o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector [Add to Longdo]
カスバ[, kasuba] (n) kasbah; (P) [Add to Longdo]
ナバホ;ナバホー[, nabaho ; nabaho-] (n) Navaho [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴林[Bā lín, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] Bahrain, #22,968 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
束表[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
束表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
文字列束表[もじれつたばひょう, mojiretsutabahyou] text bundle table [Add to Longdo]
領域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] Bahnhofssperre [Add to Longdo]
踏切[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
踏切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
遮断機[しゃだんき, shadanki] Bahnschranke [Add to Longdo]
[えき, eki] BAHNHOF [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] Bahnhofsbeamter, Bahnhofsangestellter [Add to Longdo]
駅長[えきちょう, ekichou] Bahnhofsvorsteher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bah \Bah\, interj.
   An exclamation expressive of extreme contempt.
   [1913 Webster]
 
      Twenty-five years ago the vile ejaculation, Bah! was
      utterly unknown to the English public.  --De Quincey.
   [1913 Webster] Bahadur

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 bah
   bah; nuts; pooh
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bah [bɑ]
   bah; nuts; pooh
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top