ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autobahn

AO1 T OW0 B AA2 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autobahn-, *autobahn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobahn(ออ'ทะมาน') n.,German ซุปเปอร์ไฮเวย์ (a superhighway)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# The sky's cruel torch # # on aching autobahn ## The sky's cruel torch # # on aching autobahn137 Sekunden (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOBAHN AO1 T OW0 B AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autobahn (n) ˈɔːtəbaːn (oo1 t @ b aa n)
autobahns (n) ˈɔːtəbaːnz (oo1 t @ b aa n z)
autobahnen (n) ˈɔːtəbaːnən (oo1 t @ b aa n @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway [Add to Longdo]
Autobahn {f} | Autobahnen {pl}autobahn | motorways [Br.]; interstate highways [Am.] [Add to Longdo]
Autobahn {f} | Autobahnen {pl}freeway; superhighway; thruway [Am.] | freeways; superhighways; thruways [Add to Longdo]
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access [Add to Longdo]
Autobahnauffahrt {f}motorway access [Add to Longdo]
Autobahnausfahrt {f}motorway exit; highway exit [Add to Longdo]
Autobahneinfahrt {f}access road [Add to Longdo]
Autobahngebühr {f} | Autobahngebühren {pl}motorway toll [Br.]; expressway toll | motorway tolls [Add to Longdo]
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel [Add to Longdo]
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange [Add to Longdo]
Autobahnpolizei {f}highway patrol [Add to Longdo]
Autobahnzubringer {n}; Zubringerstraße {f}; Zubringer {m}freeway feeder road; feeder road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 autobahn \autobahn\ n. [German: equivalent of auto + road.]
   an expressway or superhighway in a German-speaking country.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autobahn
   n 1: an expressway in a German-speaking country

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Autobahn /autoːbaːn/ 
  freeway; motorway; superhighway; thruway

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top