ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antigen

AE1 N T AH0 JH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antigen-, *antigen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antigen(n) สารที่กระตุ้นการสร้างแอนติบอดี้
antigen(n) แอนติเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antigen(แอน' ทิเจน) n. สารที่กระตุ้นการสร้าง antibodies. -antigenic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antigenสารก่อภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antigenแอนติเจน, สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย แล้วร่างกายจะผลิตสารซึ่งเรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antigen Binding Setจับกับแอนติเจน [การแพทย์]
Antigen Binding Siteส่วนที่จับแอนติเจน [การแพทย์]
Antigen Excessแอนติเจนมากเกิน [การแพทย์]
Antigen Factorsองค์ประกอบที่เกี่ยวกับแอนติเจน [การแพทย์]
Antigen Overloadได้รับแอนติเจนในปริมาณมากเกินไป [การแพทย์]
Antigen Presentationการส่งแอนติเจน [การแพทย์]
Antigen Recognitionแอนติเจนที่จำเพาะ [การแพทย์]
Antigen Specificityความจำเพาะในการรวมกับแอนติเจน [การแพทย์]
Antigen, Additionแอนติเจนที่เพิ่มเติมเข้ามา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'm sorry but Happy's antigen assay came back.ผลวิเคราะห์แอนติเจนของแฮปปี้กลับมาแล้วครับ Ending Happy (2007)
We ran an antigen test on your blood sample.เราทำการตรวจสอบแอนติเจน จากตัวอย่างเลือดของคุณ Bone Voyage (2009)
Blood-borne antigens can live for two weeks easy.แอนติเจนที่เกิดจากเลือด สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงสองอาทิตย์ The Angel of Death (2011)
Subject 1 and Subject 2 have escaped the perimeter and are no longer under Antigen control.เรื่องที่ 1 และ 2 เรื่องได้หนี ปริมณฑล และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม แอนติเจน Underworld Awakening (2012)
There's been a disturbance at Antigen Labs.มีการรบกวนที่ แอนติเจน Labs Underworld Awakening (2012)
Detective, our mission at Antigen is to develop ways of preventing infection, not releasing it into the general population.นักสืบภารกิจของเราที่ แอนติเจน คือการพัฒนาวิธีการในการป้องกัน การติดเชื้อไม่ปล่อยมันลงไปใน ประชากรทั่วไป Underworld Awakening (2012)
You had a reaction to the antigens in the blood we gave you.- เกิดอะไรขึ้น? - คุณมีการตอบสนองต่อแอนติเจน ในเลือดที่เราให้คุณ The Shot in the Dark (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอนติเจน(n) antigen, Thai Definition: สารที่สามารถกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีขึ้นได้, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTIGEN AE1 N T AH0 JH AH0 N
ANTIGENS AE1 N T IH0 JH AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗原[kàng yuán, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ, ] antigen, #8,325 [Add to Longdo]
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, / ] antigen determinant (causing immunological response); epitope [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antigen { n }; Antikörperbildner { m } [ med. ]antigen; foreign substance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
ヒト白血球抗原;人白血球抗原[ヒトはっけっきゅうこうげん(ヒト白血球抗原);ひとはっけっきゅうこうげん(人白血球抗原), hito hakkekkyuukougen ( hito hakkekkyuu kougen ); hitohakkekkyuukougen ( nin hakkek] (n) (See HLA抗原) human leukocyte antigen; HLA [Add to Longdo]
抗原(P);抗元[こうげん, kougen] (n) antigen; (P) [Add to Longdo]
抗原決定基[こうげんけっていき, kougenketteiki] (n) antigenic determinant; epitope [Add to Longdo]
抗原抗体反応[こうげんこうたいはんのう, kougenkoutaihannou] (n) antigen-antibody reaction; AAR [Add to Longdo]
組織適合抗原[そしきてきごうこうげん, soshikitekigoukougen] (n) histocompatibility antigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antigen
   n 1: any substance (as a toxin or enzyme) that stimulates an
      immune response in the body (especially the production of
      antibodies)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top