ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persecution

P ER2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persecution-, *persecution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persecution[N] การก่อกวน, See also: การกลั่นแกล้ง, การข่มเหง, การข่มเหงรังแก, Syn. affliction, banishment, exile
persecution[N] การถูกก่อกวน, See also: การถูกกลั่นแกล้ง, การถูกรังแก
persecution[N] การจับมาลงโทษ, Syn. infliction, ill-treatment, maltreatment, torment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persecutionการบีฑา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persecutionการข่มเหง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
persecution (n ) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, that sounds to me like what we call a persecution complex.โอเค สำหรับฉันมันดูเหมือน ที่เราเรียกว่า โรคหวาดระแวงกลัวคนอื่นมาทำร้าย Lady Killer (2013)
You will stop your persecution of vampires.แกจะต้องหยุดการข่มเหงเหล่าแวมไพร์ The Sun (2013)
In her case, it took the form of an intense persecution mania.กรณีของเธอคือ อาการหวาดระแวงอย่างรุนแรง Red Lacquer Nail Polish (2013)
It's a place I built for all those monsters out there, lurking in the shadows, hiding from the persecution of humankind.ที่นี่คือที่ๆสร้างขึ้นเพื่อเหล่าปีศาจข้างนอกนั่น ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมือ ซ่อนตัวจากการเข่นฆ่าจากพวกมนุษย์ Hotel Transylvania (2012)
The one that we found at the first shooting, it comes from a painting called "The Persecution Of Kings."ตัวแรกที่พวกเราเจอ จากการยิงครั้งแรก มันมาจากภาพวาดที่เรียกว่า "The Persecution Of Kings." Kill Shot (2011)
"The Persecution Of Kings.""The Persecution Of Kings." Kill Shot (2011)
Your father was relentless in his persecution of the Druids.พ่อของท่านได้กดขี่ข่มเหง พวกดรูอิดอย่าไม่หยุดยั้ง A Herald of the New Age (2011)
Typical addict-- misdirected anger, persecution complex.น่าจะติดอะไรซักอย่าง โกรธง่าย พูดจาสับสน Pretty Red Balloon (2011)
With a strong persecution complex.ที่เชียวชาญการประหัตประหาร To Keep Us Safe (2010)
This is all part of your puritanical persecution - Of Dr. Kevorkian.นี่คือส่วนนึงของขบวนการที่จะกลั่นแกล้งหมอ You Don't Know Jack (2010)
Your delusions of persecution are a telltale sign of early stage paranoid schizophrenia.อาการหลอนว่าถูกแกล้งของนาย เป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคจิตเภท Throwdown (2009)
She suffers from paranoia, delusions of persecution and dislocation from reality;เธอทรมานกับการติดมาก ภาพหลอนและสับสนกับความจริง Changeling (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิงสา[N] persecution, See also: oppression, malevolence, Syn. ความเบียดเบียน, การทำร้าย, หึงสา, Example: พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เลิกการมีหิงสาต่อกัน, Thai definition: การคิดให้เขาทนทุกข์

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSECUTION    P ER2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
PERSECUTIONS    P ER2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persecution    (n) pˌɜːʳsɪkjˈuːʃən (p @@2 s i k y uu1 sh @ n)
persecutions    (n) pˌɜːʳsɪkjˈuːʃənz (p @@2 s i k y uu1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Judenverfolgung {f}persecution of the Jews [Add to Longdo]
Verfolgung {f} | Verfolgungen {pl}persecution | persecutions [Add to Longdo]
Verfolgungswahn {m}persecution complex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
責め[せめ, seme] (n) persecution; blame; responsibility [Add to Longdo]
忍辱[にんにく, ninniku] (n) {Buddh} forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.) [Add to Longdo]
迫害[はくがい, hakugai] (n,vs) persecution; (P) [Add to Longdo]
被害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] (n,adj-no) persecution complex [Add to Longdo]
法難[ほうなん, hounan] (n) religious persecution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persecution \Per`se*cu"tion\, n. [F. pers['e]cution, L.
   persecutio.]
   1. The act or practice of persecuting; especially, the
    infliction of loss, pain, or death for adherence to a
    particular creed or mode of worship.
    [1913 Webster]
 
       Persecution produces no sincere conviction. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or condition of being persecuted. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. A carrying on; prosecution. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persecution
   n 1: the act of persecuting (especially on the basis of race or
      religion)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top