ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

european community

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -european community-, *european community*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
European Community[N] ประชาคมยุโรป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชาคมยุโรป[N] European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประชาคมยุโรป[n. prop.] (Prachākhom Yurōp) EN: European Community ; EC   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] European Community (old term for the EU, European Union), #70,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (n) European Community; EC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 European Community
   n 1: an international organization of European countries formed
      after World War II to reduce trade barriers and increase
      cooperation among its members; "he tried to take Britain
      into the Europen Union" [syn: {European Union}, {EU},
      {European Community}, {EC}, {European Economic Community},
      {EEC}, {Common Market}, {Europe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top