ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buddhist nun

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddhist nun-, *buddhist nun*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist nuns ; Nunsชี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขุนี(n) female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count Unit: รูป, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุณี(n) Buddhist nun, Syn. พระภิกษุณี, Ant. ภิกษุ, Example: ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เป็นผู้ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีให้ได้, Count Unit: รูป, องค์, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เถรี(n) Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood, Syn. เถระผู้หญิง, พระเถระผู้หญิง, Example: พระเถรีรูปนี้จำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทมานานกว่า 10 ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ชี[chī] (n) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious  FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
แม่ชี[maēchī] (n) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious  FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ภิกษุณี[phiksunī] (n) EN: Buddhist nun ; priestess

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings), #1,660 [Add to Longdo]
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]
比丘尼[bǐ qiū ní, ㄅㄧˇ ㄑㄧㄡ ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun (loan from Sanskrit bhiksuni), #110,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
比丘尼[びくに, bikuni] (n) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) (san [Add to Longdo]
比丘尼ん[びくにん, bikunin] (n) (arch) (obsc) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
蓮月尼[れんげつに, rengetsuni] (n) name of a famous Buddhist nun [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top