ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แม่ชี

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่ชี-, *แม่ชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่ชี[N] nun, Syn. ชี, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่ชีดู ชี ๑.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were made specially for her by the nuns in the Convent of St. Claire.สั่งตัดพิเศษโดยฝีมือพวกแม่ชีที่สํานักเซนต์แคลร์ Rebecca (1940)
Would you like me better if I were a nun?คุณจะชอบฉันดีกว่าถ้าฉันเป็นแม่ชีThe Godfather (1972)
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You'll prefer us to the sisters, won't you?เธอจะชอบพวกเราเหมือนแม่ชีจริงมั้ย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You can't lie to a nun.คุณต้องไม่โกหกแม่ชี The Blues Brothers (1980)
Well, the sister was right. You boys could use a little churching up.แม่ชีคือความถูกต้อง ไอ้หนุ่มเธอสามารถใช้โบสถ์ได้เล็กน้อย The Blues Brothers (1980)
She damn near drove you into a convent.เธอจะกลายเป็นแม่ชีอยู่แล้ว เพราะแม่ Night of the Living Dead (1990)
She herself had determined to take her vows... at the convent of Santa Maria, where she is a nun to this day.ส่วนตัวเธอเองก็ถวายตัว ที่อาราม ซานตามาเรีย ที่เธอเป็นแม่ชีอยู่จนทุกวันนี้ Don Juan DeMarco (1994)
Dona Julia has become a nun at the same convent.ดอนน่าจูเลียกลายเป็นแม่ชีอารามเดียวกัน Don Juan DeMarco (1994)
She looks like a prostitute who's thinking of becoming a nunเหมือนโสเภณีที่คิดจะเป็นแม่ชี The Legend of 1900 (1998)
I hope the transcriber wasn't a nun.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลอกต้นแบบมาจากแม่ชีนะ Dark Harbor (1998)
She was the new nanny. Clarice got fired the week before.แม่ชีคนใหม่ของฉันน่ะ ก่อนหน้านั้น หนึ่งสัปดาห์ แคลริชโดนไล่ออก Dark Harbor (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhist woman ascetic[N] แม่ชี
neophyte[N] พระฝึกหัด, See also: แม่ชีฝึกหัด, เณร, Syn. novice
sister[N] แม่ชี, Syn. nun, deaconess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
convent(คอน'เวนทฺ) n. ชุมนุมแม่ชี,สำนักแม่ชี
conventual(คันเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของสำนักแม่ชี n. แม่ชี,นางชี
nun(นัน) n. นางชี,แม่ชี.
nunnery(นัน'เนอรี) n. สำนักแม่ชี,ที่อยู่ของแม่ชี
wimple(วิม'เพิล) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี,ผ้าโพกศีรษะของแม่ชี,รอยพับ,รอยจีบ,ส่วนโค้ง,บริเวณโค้ง,คลื่นที่กระเพื่อมเล็กน้อย vt. สวมผ้าโพกศีรษะ,ทำให้เป็นคลื่นหรือเป็นลอน,ปิดหน้า vi. เป็นคลื่นกระเพื่อมเล็กน้อย,ไปตามโค้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top