ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beds

B EH1 D Z   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beds-, *beds*, bed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedsit[N] ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย, Syn. bedsitter, bed sitting room
bedside[N] พื้นที่ข้างเตียง
bedsore[N] แผลกดทับ
bedstead[N] โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า
bedsitter[N] ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย
bedspread[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcover, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู blanket ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedsเตียง,เตียงนอน [การแพทย์]
Beds, Doubleเตียงคู่ที่นอนได้2คน [การแพทย์]
Beds, Fractureโต๊ะสำหรับเข้าเฝือก [การแพทย์]
Beds, Twinเตียงเดี่ยว2เตียง [การแพทย์]
Bedsoniaเชื้อเบดโซเนีย [การแพทย์]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had no problem doing it because the business that I knew where you actually had sex, like, on beds and desks, and, you know, and it was like, you were having sex.เพราะในธุรกิจที่ฉันเคยรู้จัก คุณมีเซ็กส์จริง ๆ บนเตียงและโต๊ะ และมันเหมือนกับคุณกำลังมีเซ็กส์ After Porn Ends 2 (2017)
Under beds and signing paychecks.อยู่ใต้เตียง และจากการจ่ายเงิน Kong: Skull Island (2017)
I dreamt that girls and boys were being snatched out of their beds in boarding schools and were being eaten by the most ghastly giants.ฉันฝันเห็นเด็กทั้งหญิงชาย... ถูกจับตัวไปจากเตียงโรงเรียนประจำ พวกเขาถูกกินโดยยักษ์น่าเกลียดน่ากลัวที่สุด The BFG (2016)
We've found beds for almost all the family.เราหาที่นอนให้ได้เกือบทุกครอบครัว Jackie (2016)
It is just another reason for them to share bunk beds in hell, not that I generally believe in hell, but for them, I will make an exception.มันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับพวกมัน ที่จะอยู่ในนรกร่วมกัน ฉันไม่ใช่พวกที่เชื่อในนรกเท่าไรนะ Uprising (2015)
They had bunk beds back then?พวกเขาได้เตียงสองชั้นกลับมาแล้ว? Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
And we ask the Stranger not to kill us in our beds tonight for no damn reason at all.และเราขอให้เทพแปลกหน้าไม่ฆ่าเรา ให้ตายคาเตียงโดยไร้เหตุผล Breaker of Chains (2014)
Your bunk beds are number two, three and six.เตียงพวกคุณ เบอร์ 2,3,6 World War Z (2013)
They had bunk beds and slept eight to a room.และนอนห้องละแปดคน แต่ตอนนี้... The Axeman Cometh (2013)
If we don't fight back, we may as well lay down in our beds and wait for death, because that's what's at stake.ถ้าเราไม่สู้คืน เราก็ต้องนอนรอ ความตายในเตียงของเราเอง เพราะนั่นเป็นการเดิมพัน Fearful Pranks Ensue (2013)
Many of our children went missing last night, lured from their beds by some unholy music.ลูกหลานของพวกเรา หายไปเมื่อคืน ถูกล่อลวงจากเตียงของพวกเขา ด้วยเสียงดนตรีชั่วร้าย Nasty Habits (2013)
I'd push the beds a little closer together.ฉันจะดันเตียงให้เข้ามาติดกันมากขึ้น Turn of the Shoe (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedsChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
bedsIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
bedsMy doctor has an excellent bedside manner.
bedsShe asked me to come to her bedside.
bedsShe came hurrying to his bedside.
bedsThe room is furnished with two beds.
bedsWe found the beds quite comfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าคลุมเตียง[N] bedspread

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าคลุมเตียง[n.] (phā khlum tīeng) EN: bedspread ; quilt   FR: couvre-lit [m] ; dessus-de-lit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDS    B EH1 D Z
BEDSAUL    B EH1 D S AO0 L
BEDSIDE    B EH1 D S AY2 D
BEDSOLE    B EH1 D S OW2 L
BEDSTRAW    B EH1 D S T R AO2
BEDSPREAD    B EH1 D S P R EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beds    (v) bˈɛdz (b e1 d z)
bedsit    (n) bˈɛdsɪt (b e1 d s i t)
bedside    (n) bˈɛdsaɪd (b e1 d s ai d)
bedsits    (n) bˈɛdsɪts (b e1 d s i t s)
bedsore    (n) bˈɛdsɔːr (b e1 d s oo r)
bedsides    (n) bˈɛdsaɪdz (b e1 d s ai d z)
bedsores    (n) bˈɛdsɔːz (b e1 d s oo z)
bedstead    (n) bˈɛdstɛd (b e1 d s t e d)
bedsitter    (n) bˈɛdsˈɪtər (b e1 d s i1 t @ r)
bedspread    (n) bˈɛdsprɛd (b e1 d s p r e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褥疮[rù chuāng, ㄖㄨˋ ㄔㄨㄤ, / ] bedsore, #47,151 [Add to Longdo]
床沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] bedside, #51,484 [Add to Longdo]
床侧[chuáng cè, ㄔㄨㄤˊ ㄘㄜˋ, / ] bedside [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
ベッドサイド[, beddosaido] (n) bedside [Add to Longdo]
ベッドメイキング;ベッドメーキング[, beddomeikingu ; beddome-kingu] (n,vs) making beds [Add to Longdo]
床;牀[しょう, shou] (ctr) counter for beds [Add to Longdo]
床擦れ;床ずれ[とこずれ, tokozure] (n,vs) bedsores [Add to Longdo]
真珠養殖場[しんじゅようしょくじょう, shinjuyoushokujou] (n) pearl-oyster beds [Add to Longdo]
川原松葉[かわらまつば;カワラマツバ, kawaramatsuba ; kawaramatsuba] (n) (uk) our lady's bedstraw (Galium verum); yellow bedstraw [Add to Longdo]
増床[ぞうしょう, zoushou] (n) expansion (in space) of a sales area; increase in the number of beds (in a hospital, etc.) [Add to Longdo]
二段ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n) bunk beds; double bunk [Add to Longdo]
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top