ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roadbed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roadbed-, *roadbed*, roadb, roadbe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roadbed(n) ฐานของถนน, Syn. asphalt, ballast, gravel, foundation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roadbed (n) rˈoudbɛd (r ou1 d b e d)
roadbeds (n) rˈoudbɛdz (r ou1 d b e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
線路[せんろ, senro] (n) line; track; roadbed; (P) [Add to Longdo]
道床[どうしょう, doushou] (n) roadbed [Add to Longdo]
路床[ろしょう, roshou] (n,adj-no) roadbed [Add to Longdo]
路盤[ろばん, roban] (n) roadbed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roadbed \Road"bed`\, n.
   In railroads, the bed or foundation on which the
   superstructure (ties, rails, etc.) rests; in common roads,
   the whole material laid in place and ready for travel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roadbed
   n 1: a bed supporting a road

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top