ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roadblock

R OW1 D B L AA2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roadblock-, *roadblock*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roadblock(n) สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. barricade, barrier

English-Thai: Nontri Dictionary
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, I doubt they'll toss up any roadblocks for that.แน่นอนฉันสงสัยว่าพวกเขาจะโยนเครื่องกีดขวางใด ๆ สำหรับการที่ The Shawshank Redemption (1994)
I can't. There are hterhamwe roadblocks everywhere.ไม่ได้หรอก พวก nhterhamwe กั้นถนนไว้หมดเลย Hotel Rwanda (2004)
- Roadblocks up?ตั้งด่านสกัดเหรือเปล่า ? The Marine (2006)
We need assistance setting up a roadblock at the 5th Street Bridge.เราต้องการหน่วยสนับสนุน ตรงบริเวณสตรีทบริดจ์สาย 5 Hollow Man II (2006)
Get me a roadblock at Granville and Sheridan.ปิดถนนแกรนด์วิล\\\ กับถนนเชอริเดนให้ที Eagle Eye (2008)
You get back to that roadblock ASAP.ส่วนคุณกลับไปที่จุดที่ปิดถนน ASAP Day of the Dead (2008)
trying to build a roadblock around us.พวกเขาพยายามปิดถนนขวางเรา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I got Metro PDS trying to build a roadblock around us.ตำรวจท้องที่ กำลังปิดล้อมเราอยู่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
We've doubled our highway patrol shifts and we've got roadblocks at every county line.เราเพิ่มสายตรวจบนถนนเป็นสองเท่า แล้วก็ตั้งด่านตรวจบนทางหลวงทุกเส้น Bloodline (2009)
You can't do a roadblock without drawing some attention.คุณปิดถนน โดยที่ไม่เป็นจุดสนใจ ไ่ม่ได้หรอกนะ Road Kill (2009)
We toss up roadblocks all the time around the holidays.เวลามีเทศกาลแบบนี้ เราก็ปิดถนนตลอดแหละ Road Kill (2009)
I got roadblocks set up everywhere.มุ่งหน้าทางตะวันออก ผมมีจุดตรวจตั้งอยู่ทุกแห่ง Haunted (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งกีดขวาง(n) barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROADBLOCK R OW1 D B L AA2 K
ROADBLOCKS R OW1 D B L AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roadblock (n) rˈoudblɒk (r ou1 d b l o k)
roadblocks (n) rˈoudblɒks (r ou1 d b l o k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
道路封鎖[どうろふうさ, dourofuusa] (n) roadblock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roadblock
   n 1: any condition that makes it difficult to make progress or
      to achieve an objective; "intolerance is a barrier to
      understanding" [syn: {barrier}, {roadblock}]
   2: a barrier set up by police to stop traffic on a street or
     road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc.
     [syn: {roadblock}, {barricade}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top