ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inconstant-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inconstant, *inconstant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconstant(adj) ซึ่งผันแปร, See also: ซึ่งไม่คงที่, ซึ่งไม่แน่นอน, Syn. chanageable, unstable, Ant. constant, stable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconstant (j) ˈɪnkˈɒnstənt (i1 n k o1 n s t @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeständig { adj } | unbeständiger | am unbeständigsteninconstant | more inconstant | most inconstant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconstant \In*con"stant\, a. [L. inconstans: cf. F. inconstant.
   See {In-} not, and {Constant}.]
   Not constant; not stable or uniform; subject to change of
   character, appearance, opinion, inclination, or purpose,
   etc.; not firm; unsteady; fickle; changeable; variable; --
   said of persons or things; as, inconstant in love or
   friendship. "The inconstant moon." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      While we, inquiring phantoms of a day,
      Inconstant as the shadows we survey!   --Boyse.
 
   Syn: Mutable; fickle; volatile; unsteady; unstable;
     changeable; variable; wavering; fluctuating.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconstant
   adj 1: likely to change frequently often without apparent or
       cogent reason; variable; "inconstant affections"; "an
       inconstant lover"; "swear not by...the inconstant moon"-
       Shakespeare [ant: {constant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-inconstant -

 


  

 
inconstant
 • ซึ่งผันแปร: ซึ่งไม่คงที่, ซึ่งไม่แน่นอน [Lex2]
 • (adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ [Nontri]
 • (j) /'ɪnk'ɒnstənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top