ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*weiser*

W AY1 S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weiser, -weiser-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like a Budweiser, please.-ผมขอบัดไวเซอร์ครับ Love Actually (2003)
You've got gravy, stuffing, six-pack of Budweiser...มีน้ำเกรวี่ กับบั๊ดไวสเซอร์ 6 แพ็ค Rescue Dawn (2006)
I'd like a Clabmin fire tea... 3 Budweiser Classics, 2 Cardassian sunrises and...ไง ฉันขอชาคลับเนี่ยนฟลายเออร์ เอ่อ... บัดไวเซอร์คลาสสิก 3 คาร์เดสเซี่ยน ซันไรเซ็ส 2 กับ เอ่อ... Star Trek (2009)
You cool with Budweiser?คุณดื่ม บัดไวเซอร์ได้ไหม Fright Night (2011)
Hey, bar wench, can I get a Budweiser?เฮ้ สาวบาร์ ขอเบียร์บัดไวเซอร์หน่อย? American Reunion (2012)
The magician's booked, and the invitations went out to the school board and the budweiser frogs.เราจองตัวนักมายากล และส่งบัตรเชิญให้ คณะกรรมการวิทยาลัย กับพวกกบ Budweiser แล้ว The First Chang Dynasty (2012)
If not, don't sweat it. Way point one is Budweiser.จุดวิธีหนึ่งคือบัดไวเซอร์ Lone Survivor (2013)
Spartan O-1, I passed Budweiser. How copy?สปาร์ตัน O-1 ฉันผ่านบัดไว เซอร์ วิธีการคัดลอก? Lone Survivor (2013)
Spartan O-1, Apollo 2-2. Good copy. Budweiser.สปาร์ตัน O-1 2-2 อพอลโล สำเนาที่ดีบัดไวเซอร์ Lone Survivor (2013)
Last night he told me he has been an art dealer, a headwaiter, an usher in a movie theatre...Gestern Abend hat er mir erzählt, dass er schon Kunsthändler, Oberkellner, und Platzanweiser in einem Kino war... Me and the Colonel (1958)
What are you talking about, wise guy?Worüber sprichst du, weiser Mann? Floating Weeds (1959)
Busybody, nosy.Naseweiser Wichtigtuer. The Bellboy (1960)
Stronger and wiser men than you have felt the power of my god...Stärkere und weisere Männer als du, haben die Macht meines Gottes zu spüren bekommen. Esther and the King (1960)
Over there's a marker.Da drüben ist ein Wegweiser. The Haunted Castle (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. A Most Unusual Camera (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. A Thing About Machines (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Eye of the Beholder (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Nick of Time (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Howling Man (1960)
A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination.Vor uns liegt der Wegweiser. The Lateness of the Hour (1960)
A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination.Eine Reise in ein wundersames Land, dessen Grenzen der Phantasie unterliegen. Vor uns liegt der Wegweiser. The Night of the Meek (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Trouble with Templeton (1960)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. A Hundred Yards Over the Rim (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Ihr nächster Halt, die Twilight Zone. A Penny for Your Thoughts (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Back There (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Dust (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Long Distance Call (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Mr. Dingle, the Strong (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Shadow Play (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Static (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Mind and the Matter (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Obsolete Man (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Odyssey of Flight 33 (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Prime Mover (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Rip Van Winkle Caper (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Silence (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. The Whole Truth (1961)
The signposts are in english so that we may read them more easily, but the place is the twilight zone.Der Ort? Die Wegweiser sind in englisch, so dass wir sie leichter lesen können. Doch wir befinden uns in der Twilight Zone. Two (1961)
That's the signpost up ahead.Vor uns liegt der Wegweiser. Will the Real Martian Please Stand Up? (1961)
Your Ilya is some wise guy.Dein Ilja ist geradezu ein Weiser. Nine Days of One Year (1962)
Why is he a wise guy?Und wieso ist er ein Weiser? Nine Days of One Year (1962)
But wiser people must decide.Aber die Weiseren müssen entscheiden. Lawrence of Arabia (1962)
"Wanted: Movie ushers."Kino sucht Platzanweiser. Requiem for a Heavyweight (1962)
Since she was born A fortune teller lady mentioned about her fortuneAber bei ihrer Geburt, hat ein weiser Mann ihre Zukunft aus den Sternen vorhergesagt. Shin no shikôtei (1962)
GentlemanWeiser Mann. Shin no shikôtei (1962)
GentlemanWeiser Mann... Shin no shikôtei (1962)
GentlemanWeiser Mann... Shin no shikôtei (1962)
As an honest man, and all of you Italians are, you should be able to answer me.Als weiser Mann, Ihr Italiener seid alle weise, müssen Sie mir eines beantworten: 8½ (1963)
And you, Evandro, will be our wise counsellor... as you have been our victorious General.Du, Evandros, wirst unser weiser Ratgeber sein. Goliath and the Sins of Babylon (1963)
Ramakrishna is an Indian guru.Ramakrischna war ein weiser Hindu. Contempt (1963)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEISER W AY1 S ER0
BUDWEISER B AH1 D W AY0 Z ER0
BREITWEISER B R AY1 T W AY2 S ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百威[Bǎi wéi, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]
百威啤酒[Bǎi wéi pí jiǔ, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweiser { m }keep-off rail [Add to Longdo]
Fremdenführer { m }; Wegweiser { m }guide [Add to Longdo]
Platzanweiser { m }usher [Add to Longdo]
Platzanweiserin { f }usherette [Add to Longdo]
Wegweiser { m } | Wegweiser { pl }sign; signpost | signs; signposts [Add to Longdo]
Wegweiser { m }guidepost; fingerpost [Add to Longdo]
Weise { m, f }; Weiserwise man; sage [Add to Longdo]
Windabweiser { m } [ auto ]air deflector [Add to Longdo]
beweiserheblich { adv }evidentially [Add to Longdo]
weise; klug; verständig { adj } | weiser; klüger; verständiger | am weisesten; am klugsten; am verständigsten | ein weises Wortwise | wiser | wisest | a wise saying [Add to Longdo]
zeichenweiser Betriebcharacter mode [Add to Longdo]
Steinabweiser { m }stone ejector [Add to Longdo]
Wasserabweiser { m } (Flugzeugreifen)chine (aircraft tyres) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
聖人[せいじん, seijin] Heiliger, Weiser [Add to Longdo]
賢人[けんじん, kenjin] Weiser [Add to Longdo]
賢哲[けんてつ, kentetsu] Weiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  weiser /vaizr/
   sapiently

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top