Search result for

*waffle*

(76 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: waffle, -waffle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waffle[SL] พูดไร้สาระ
waffle[N] ขนมอบลักษณะคล้ายตะแกรง, See also: วาฟเฟิล, Syn. pancake, crepe
waffle[VI] ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัดสินใจไม่ได้, Syn. dither, oscillate, vacillate, Ant. decide
waffle[N] คำพูดหรือข้อเขียนที่ไม่ชัดเจน (คำไม่เป็นทางการ), See also: คำพูดหรือข้อเขียนที่คลุมเครือ
waffler[N] ผู้พูดหรือเขียนคลุมเครือ
waffle about[PHRV] พูดเหลาะแหละเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waffle(วอฟ'เฟิล) n. ขนมปังอบใส่ไข่และนมที่อบในเบ้าที่เป็นปุ่ม ๆ adj. เป็นปุ่ม ๆ คล้ายขนมดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
waffle(n) ขนมชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right, right over... Here, here! By the waffle with the sun glasses!อืมมม นี่ นี่ ตรงนี่เลย ใกล้ๆกับร้านขายวัฟเฟิลที่ใส่แว่นกันแดด Bolt (2008)
- We're one waffle away from Penny.\ เรายังอยู่ห่างจากเพ็นนี Bolt (2008)
We're gonna need more waffles.พวกเราคงต้องใช้ วัฟเฟิลมากกว่านี้ I Love You, Beth Cooper (2009)
- An old furnace, I think. - Become a waffle iron.เตาไฟเก่ามันคงไหม้นะครับ / รถเต่า วัฟเฟิล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Every morning we meet Rube at a restaurant called Der Waffle Haus, where he would review the list which has who's to die, when and where, which he writes out on a Post-it and then passes on to all the grim reapers.ในทุกๆเช้าเราจะมาพบรู้บที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัท ที่ซึ่งเขาจะบอกรายชื่อคนตาย รวมทั้งเวลาและสถานที่ โดยจะเขียนมันลงในกระดาษเตือนความจำ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And today, fate is telling our band of merry grim reapers to move on from Der Waffle Haus.และวันนี้ โชคชะตาบอกว่า กลุ่มมัจจุราชของเรา ต้องย้ายไปจากเดอ วัฟเฟิล ฮัท Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm showing respect. Auf wiedersehen, Der Waffle Haus.ฉันก็กำลังแสดงความเคารพอยู่ ลาก่อนแล้วเจอกันใหม่, เดอ วัฟเฟิล ฮัท Dead Like Me: Life After Death (2009)
If Rube was still around, he would have been at the Waffle Haus this morning.ถ้ารู้บยังอยู่แถวๆนี้ เขาต้องไปที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัทในตอนเช้า Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm thinking waffles.ฉันคิดถึงวาฟเฟิล Dead Like Me: Life After Death (2009)
Like, do--? Do you have any waffles?"ฉันชอบ คุณมีขนมบัฟเฟอร์ไหม Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Waffle House?บ้านวาฟเฟอร์ Bit by a Dead Bee (2009)
Waffle House is good.บ้านวาฟเฟอร์ก็ดี Bit by a Dead Bee (2009)
I love brunch. you had waffles and eggsผมชอบงานเลี้ยงอาหารกลางวัน คุณสามารถกินวาฟเฟิลกับไข่ได้ Gone with the Will (2009)
- Dad, I don't smell coffee. - Yeah, and the waffle iron is cold.ใช่ เครื่องทำวาฟเฟิลก็เย็นเชียว Remains of the J (2009)
And his specialties are waffles and embarrassing me.ซึ่งเขามีความสามารถพิเศษในการทำวาฟเฟิลกับทำให้ฉันได้อับอาย Seder Anything (2009)
Then we ended up in Cleveland slinging hash at Ralph's Bait Shop and Waffle House. Then Ralph had an affair with Vinny.แต่แล้วเราก็มาจบลงที่ คลิฟแลนด์ ที่ร้านอาหารของ ราล์ฟ แล้วราล์ฟก็มีอะไรกับวินนี่ The Rhodes Not Taken (2009)
I mean, even i'm getting tired of your waffles,คือ หนูเริ่มเบื่อวาฟเฟิลพ่อแล้ว Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Right below the advertisement For uncle sandro's chicken inside of a waffle.อยู่ข้างใต้โฆษณาของ วาฟเฟิลไก่ ลุงซานโดร Mattress (2009)
Eat your waffles! I'm teaching!กินวาฟเฟิลของคุณไป ฉันสอนหลาอยู่นะ Being Alive (2009)
Oh. I thought it was waffles.โอ ผมคิดว่ามันคือวาฟเฟิล Nice Is Different Than Good (2009)
Thank you for the waffles.ขอบคุณสำหรับวาฟเฟิล The Freshmen (2009)
Burgers and waffle fries-- That's all we do.เบอเกอร์ และวอฟเวิฟทอด-- นั่นทั้งหมดที่เราทำ Black Swan (2009)
- Mrs. Comey's unparalleled blueberry waffles.ขนมวาฟเฟิลบูลเบอรี่ ที่ไม่มีของใครเสมอเหมือน ของคุณนายกอมเม่ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You kidding? That beat a waffle.พูดเล่นน่า ตีขนมรังผึ้งตะหากล่ะ The Coffee Cup (2009)
I bet they have really good waffles. My family's really into waffles.หวังว่าเขาคงมีวาฟเฟิ่ลที่อร่อยนะ ครอบครัวฉันชอบวาฟเฟิ่ล The Last Days of Disco Stick (2009)
Mr. Lockwood, may I please have waffles?คุณ ล็อควู้ดครับ.. ผมขอวาฟเฟิล ได้มั้ย? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
They do make something better than waffles.ประเทศนี้เขามีดีกว่าวัฟเฟิ่ล Iron Man 2 (2010)
Am I to include the Belgian waffle stands? That was rhetorical.รวมเพิงขายวัฟเฟิ่ลด้วยมั้ยครับ? Iron Man 2 (2010)
See, I made you waffles yesterday, too.เ็ห็นมั้ย ผมได้ทำวอฟเฟิล รอให้คุณ เมื่อวานด้วย Slight of Hand (2010)
Do you take your waffles with or without whipped cream?คุณจะรับวอฟเฟิลแบบมีครีม หรือไม่มีดีล่ะ? Slight of Hand (2010)
For waffles.สำหรับวอลเฟิล Slight of Hand (2010)
You know I like strawberries with my waffles.คุณก็รู้ว่าผมชอบกินสตรอเบอรี่กับวาฟเฟิล How About a Friendly Shrink? (2010)
Unless you think the strawberries are gonna magically stick to the waffles by themselves.ถ้าไม่ใส่วิปครีม สตรอเบอรี่มันจะไปติดกับวาฟเฟิลได้ไง How About a Friendly Shrink? (2010)
Now that I look at your waffle, i understand why you're so eager to have it.ดุวาฟเฟิลนี่สิ น่ากินขนาดไหน How About a Friendly Shrink? (2010)
Well, I was trying to get those waffles, and I fell out of my chair.ผมพยายามเอื้อมหยิบวาฟเฟิลนั่น ก็เลยตกเก้าอี้ How About a Friendly Shrink? (2010)
You should be here to learn self-acceptance. Hey, honey, you, uh-- you want another waffle?คุณควรจะที่นี่เพื่อเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเอง เฮ้ ลูกรัก ลูกเอ่อ... No Más (2010)
Waffles.- กินอาหารเช้าก่อนมั้ย The Sixteen Year Old Virgin (2010)
In her waffles, not that she'd eat them.ไปใส่ในวัฟเฟิลของเธอแล้วล่ะ. แต่ก็ใช่ว่าเธอจะกินมัน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Jen, as hard as it is for me to admit, there are some things more important in life than waffles.เจนนี่ , นี่เป็นเรื่องยากสำหรับพ่อที่จะยอมรับ แต่มันมีอะไรอย่างอื่นในชีวิตที่สำคัญมากกว่าวัฟเฟิลนะ The Empire Strikes Jack (2010)
What, was rufus' waffle iron broken?-ทำไมล่ะ เตาอบของรูฟัส เสียหรือไง The Unblairable Lightness of Being (2010)
Waffles.วาฟเฟิล Dr. Estrangeloved (2010)
You don't like waffles?เธอไม่ชอบวาฟเฟิลหรอ? Dr. Estrangeloved (2010)
I'll whip her up a Belgian waffle, or, you know, goat cheese omelet.ผมทำวาฟเฟิลเบลเยี่ยม ให้เธอ ไม่ก็.. นายก็รู้ ออมเล็ตจากชีสนมแพะ Chuck Versus the Living Dead (2010)
I did, however, find 36 waffle irons.ผมเจอตะแกรงเหล็ก 36 ชิ้น The Beginning in the End (2010)
Waffle House, yeah.วาฟเฟิลเฮาส์ ใช่ Más (2010)
When I notice me and this guy behind me going for the same waffle.ก็มีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ข้างหลังฉัน จ้องวัฟเฟิลอันเดียวกันเลยนะ Never Been Kissed (2010)
And they kept taking my waffles.และพวกมันก็ยังเอาวาฟเฟิลของฉันไปด้วย Never Been Kissed (2010)
I swear I'll buy you all the waffles you can eat.ชั้นสัญญา ว่าชั้นจะเลี้ยงวาฟเฟิลให้เท่าที่นายอยากกินเลย. Never Been Kissed (2010)
Trying to figure out what makes this stuff spreadable. You want a waffle or somethin'?กำลังคิดว่าจะทาอะไรดี เอาวาฟเฟิลมั้ย? To Kill a Mocking Girl (2010)
It smells like a Waffle House sink!กลิ่นยังกะซิงค์ของ Waffle House! Cooperative Calligraphy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waffleI recommend giving it to them straight, don't waffle your way around the subject.

CMU English Pronouncing Dictionary
WAFFLE    W AA1 F AH0 L
WAFFLED    W AA1 F AH0 L D
WAFFLES    W AA1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waffle    (v) (w o1 f l)
waffled    (v) (w o1 f l d)
waffles    (v) (w o1 f l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}waffle [Br.] [Add to Longdo]
Waffel {f} | Waffeln {pl}waffle | waffles [Add to Longdo]
Waffeleisen {n}waffle iron [Add to Longdo]
schwafeln (über)to waffle (on) [Add to Longdo]
schwanken; wanken | schwankend; wankend | schwankt; wankt | schwankte; wankteto waver; to waffle | wavering; waffling | wavers; waffles | wavered; waffled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーフル[, go-furu] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
ゴーフレット[, go-furetto] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
ワッフル[, waffuru] (n) waffle [Add to Longdo]
ワッフルスラブ[, waffurusurabu] (n) waffle slab [Add to Longdo]
天火[てんぴ, tenpi] (n) oven; (waffle) iron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waffle \Waffle\, n. [D. wafel. See {Wafer}.]
   1. A thin cake baked and then rolled; a wafer.
    [1913 Webster]
 
   2. A soft indented cake cooked in a waffle iron.
    [1913 Webster]
 
   {Waffle iron}, an iron utensil or mold made in two parts
    shutting together, -- used for cooking waffles over a
    fire.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top