ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ultimately*

AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ultimately, -ultimately-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimately[ADV] ท้ายที่สุด, See also: ตอนสุดท้าย, ในที่สุด, Syn. eventually

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.㹷ش, ҡ֧Ἱâͧ ¡ͧ ҧ Ghost in the Shell (1995)
Full of laughter, love, pain, sadness, but ultimately, redemption.แต่ล้วนกลั่นจากชีวิต เราจะร่วมทางกับครอบครัวแอ็บบ็อท The Truman Show (1998)
- Is that, ultimately, Truman prefers his cell, as you call it.เป็นเพราะในท้ายที่สุด ทรูแมนก็พอใจสิ่งที่คุณเรียกว่า "คุก" The Truman Show (1998)
You have no idea what you've ultimately sacrificed.คุณไม่รู้หรอกว่าคุณเสียสละอะไรไปบ้าง Brokedown Palace (1999)
That speaks volumes about character. And ultimately...เสียงนั้น เป็นเอกลักษณ์ และสุดยอดจริง ๆ... The Story of Us (1999)
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ The Matrix Reloaded (2003)
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน The O.C. (2003)
A Congressional Committee ultimately found evidence of a plot to overthrow Roosevelt.ในที่สุดคณะกรรมการของสภาคองเกรสก็ค้นพบหลักฐาน เกี่ยวกับแผนการที่จะโค่นล้มรูสเวลท์ The Corporation (2003)
Ultimately capital puts its foot down somewhere.ถึงที่สุดแล้ว ทุนต้องหยั่งเท้าลงที่ไหนสักแห่ง The Corporation (2003)
Ultimately we have to as individuals accept responsibility for our collective action and the larger harm that it causes you know in our world.ถึงที่สุดแล้ว ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้องรับผิดชอบการกระทำร่วมกันของเรา และพิษภัยที่เราทำให้เกิดแก่โลก The Corporation (2003)
Ultimately, it'll lead to her suicide.was betrayed by her own sick paedophile father! Ultimately... it'll lead to her suicide. The Butterfly Effect (2004)
But quite foolish, ultimately.แต่โง่มากที่สุด Cubeº: Cube Zero (2004)
Through it, our politician was ultimately appointed to the newly created position of high chancellor.ด้วยเหตุนี้เอง, นักการเมืองผู้นี้ของเรา จึงได้รับการแต่งตั้ง... ...ด้วยตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน "ท่านผู้นำสูงสุด". V for Vendetta (2005)
Later they called a tip hotline,which ultimately led to their capture.เธอไม่เข้าใจ L.D.S.K. (2005)
Ultimately, the Priory hid her remains and the proof of her bloodline..ท้าย ที่สุดแล้วไพเออรี่ซ่อนศพของเธอรวมทั้งหลักฐานสายเลือดของเธอ The Da Vinci Code (2006)
You know, so you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so I really...บางทีลูกอาจมีขีดจำกัด... อะไรประมาณนี้ แบบว่า... The Pursuit of Happyness (2006)
Ultimately, the virus was not discovered and we conclude that the cause of the crisis...ท้ายที่สุดเราไม่พบไวรัส และพวกเราก็ลงความเห็นว่าภาวะฉุกเฉิน... The Host (2006)
ultimately this is really not a political issue so much as a moral issue.ถึงที่สุดแล้ว นี่ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง ค่อนไปทางประเด็นทางศีลธรรมมากกว่า An Inconvenient Truth (2006)
There were warnings that this hurricane, days before it hit, would breach the levees, would cause the kind of damage that it ultimately did cause.มีการเตือนว่าเฮอร์ริเคนลูกนี้ จะทะลายแนวเขื่อนกันน้ำก่อนมันเข้าถล่มหลายวัน จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้ An Inconvenient Truth (2006)
ultimately this question comes down to this.ถึงที่สุดแล้ว คำถามนั้นนำไปสู่สิ่งนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Ultimately, you're just lonesome, being by yourself, aren't you?ส่วนนั้นก็ประธานของโจโนะอุจิเทรดดิ้ง Ouran High School Host Club (2006)
Fear becomes paranoia, paranoia ultimately psychosis.ความกลัวจะกลายเป็นสติแตก และเป็นบ้าไปในที่สุด Manhunt (2006)
Listen,i didn't really see a future for sarah and i,ultimately, and so i didn't want to waste any more time.ฉันกับซาร่าห์คงไปกันไม่ถึงไหน แล้วฉันจะเสียเวลาอยู่ทำไม Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Darling, I hired these peoplefor their expertise, and ultimately,they feel that... we would be doing the branda disservice.Darling, I hired these peoplefor their expertise, and ultimately,they feel that... we would be doing the branda disservice. Bad News Blair (2007)
My guess is that he landed on something else and ultimately expired before tumbling into the water.ฉันคาดว่าเขาจะหล่นใส่อะไรบางอย่าง และตายก่อนที่จะถูกทิ้งในน้ำ 65 Million Years Off (2007)
Oh, with drugs, alcohol and ultimately, my own solo album.ก็ใช้ยา กับเหล้าช่วยให้ลืม และสุดท้ายก้คือ อัลบั้มเดี่ยวของผมเอง Music and Lyrics (2007)
If the amount he studied her before marriage was equal to a high school degree, he should continue to learn until he gains a college degree, a master's degree and ultimately, a doctorate degree.ถ้าเปรียบการศึดษาเธอก่อนแต่งงาน ก็เทียได้กับจบระดับชั้นมัธยม คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับเธอ จนกระทั่งจบมหาลัย ปริญญาโท Fireproof (2008)
DHS wined and dined you in the beginning and promised you the world and then they ultimately settled on a broom closet next to some schmuck from the FAA, and you said no.DHS ตกลงกับคุณตั้งแต่เริ่ม และสัญญากับคุณแล้ว พวกเขาจัดการทั้งหมด Deal or No Deal (2008)
'cause I know that, ultimately,เพราะฉันรู้ว่า ในที่สุดแล้ว, I Don't Wanna Know (2008)
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย It Might Get Loud (2008)
Do you have any idea whose bullet was ultimately responsible for taking laszlo out?คุณพอจะรู้ไหมว่า ลูกกระสุนของใครที่ฆ่าลาสโล Samson & Delilah (2008)
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด The Bad Fish Paradigm (2008)
But ultimately, I learned the lesson that Goldman, Proudhon and the others learned:แต่ในที่สุด ผมได้เรียนรู้ แบบอย่างเอมม่า โกลด์แมน ปิแอร์โจเซฟ ปรูดอง และบรรดานักอนาธิปไตยคนอื่นๆ Patch Over (2008)
Ultimately it's that man's own faultคนที่ผิดมากที่สุดก็เค้านั่นแหละ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
So ultimately, Alice and I parted as good friends.ดังนั้น เราไปๆมาๆ ฉันกับอลิช เราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเพื่อนที่ดีต่อกัน Bonfire of the Vanity (2008)
For you've chosen to follow the path of evil, ultimately we'll destroy you, along with your fiendish puppet master.ฉันจะทำลายพวกแกให้สิ้นซาก รวมทั้งเจ้านายของแกด้วย Bolt (2008)
But she was ultimately powerless to stop it.เข้ามา กล้บเข้าไปในรถ The Eye (2008)
Been reading a few of my mom's ladies magazines... and they've got a couple secrets on how to ultimately pleasure you.Been reading a few of my mom's ladies magazines... and they've got a couple secrets on how to ultimately pleasure you. I Love You, Beth Cooper (2009)
So let me ask if we ultimately conclude that our national security is best served by denying you further asylum on our planet,ดังนั้น เราขอถาม ถ้าที่สุด จะผดุงความมั่รคงของชาติ โดยการปฎิเสธการลี้ภัยของคุณบนโลกใบนี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It attacks the brain and the nervous system, causes dementia, physical deterioration, ultimately death.มันจะโจมตีสมอง และระบบประสาท เป็นสาเหตุให้เป็นโรคจิตเสื่อม, เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย ท้ายที่สุดก็ตาย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Tony almeida and ultimately, jack,โทนี่ อัลเมด้าและสุดท้าย แจ๊ค Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
The one thing I have learned in the company of mercenaries, Mr. Burnett, ithat ultimately, they care about thing but their own survival.สิ่งที่ฉันอยากให้รู้ ว่าเหล่าทหารรับจ้าง พวกเขาไม่ค่อยสนใจ อะไรมากมายนัก ยกเว้นแต่การเอาชีวิตตัวเองรอดเท่านั้น Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Let me tell you, all women ultimately are evil.ที่ฉันแคร์จริง ๆ จัง ๆ - นายฟังฉันก่อน - แคร์มาก The Girlfriend Experience (2009)
Well, he did have one attempt, but he has ultimately, is not accepted?เอ่อ ก็คงทำไปงั้น แต่ที่สุดเขาก็รับเงินไว้ ไม่ใช่หรือ Drag Me to Hell (2009)
But, ultimately you have to decide.แต่,ในที่สุด คุณต้องตัดสินใจ Orphan (2009)
In order for her to make it, you will need to be there for her as it is you who ultimately holds the key to her survival.คุณคือกุญแจเพื่อที่จะรอด Saw VI (2009)
And I believe that shielding him from the truth, from what's real,ultimately does him a disservice.และฉันก็คิดว่าการกันเขาจากความจริง จากโลกแห่งความจริง ท้ายที่สุดแล้วก็จะก่อความเสียหายให้กับเขาเอง The No-Brainer (2009)
Yes, everyone suddenly became very concerned, which was touching, but ultimately pointless.ใช่แล้ว อยู่ดี ๆ ทุกคนก็เป็นห่วงฉันซะมากมาย ซึ่งมันน่าประทับใจ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไร้ประโยชน์ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
"Ultimately, I do feel that I did my jobสิ่งสำคัญที่สุดคือฉันรู้สึกว่าฉันได้ทำหน้าที่ของฉัน Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ultimatelyHe will ultimately pass the exam.
ultimatelyOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
ultimatelyThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimatelyThe rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimatelyThe rebel was ultimately captured and confined to prison.
ultimatelyUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
ultimatelyWho is ultimately responsible for this?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
จนได้[ADV] in the end, See also: ultimately, finally, Example: แม่เคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
ท้ายสุด[ADV] finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ในที่สุด[ADV] finally, See also: at last, eventually, lastly, ultimately, Syn. ลงท้าย, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: ในตอนแรกมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานส่วนตัว แต่ต่อมาก็เชื่อมโยงเข้าหาเครื่องอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อน และในที่สุดคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในโลกนี้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้
ถึงไหนถึงกัน[ADV] until the very end, See also: up to the last, until the last, entirely, terminably, finally, ultimately, Syn. จนถึงที่สุด, Example: เธอไปถึงไหน ดิฉันก็ไปถึงนั่น ฉันจะติดตามเธอไปถึงไหนถึงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutthāi) EN: finally ; ultimately   FR: pour la dernière fois
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTIMATELY    AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimately    (a) ˈʌltɪmətliː (uh1 l t i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done, #94,719 [Add to Longdo]
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, / ] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
endlich {adv}ultimately [Add to Longdo]
letztmalig {adv}ultimately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ultimately \Ul"ti*mate*ly\, adv.
     As a final consequence; at last; in the end; as, afflictions
     often tend to correct immoral habits, and ultimately prove
     blessings.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top