Search result for

ท้ายสุด

(26 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้ายสุด-, *ท้ายสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้ายสุด[ADV] finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ท้ายสุด[ADJ] last, See also: rearmost, hindmost, at the end, Syn. หลังสุด, Example: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After all, there's a little bit of good and a little bit of badแต่อย่างไรก็ดี ท้ายสุดแล้วก็มีทั้งสิ่งดีและไม่ดี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
At long last, we've arrived at the belly of the beast.ท้ายสุดเราก็มาถึงจนได้ ปากทางเข้าของปีศาจ. Bolt (2008)
And starting from the back of the grid, his archrival Frankenstein.และตำแหน่งท้ายสุดแฟรงเกนสไตน์ Death Race (2008)
It was at this point that I realized that my student was finally shedding his defenses.มันคือการที่ฉันตระหนักว่า ท้ายสุดนักเรียนของฉัน ต้องเลิกปิดตัวเอง The Love Guru (2008)
She's happy, finally.ท้ายสุด เธอก็มีความสุข Made of Honor (2008)
When I finally found out how stupid I was and I decided to fight for it...เมื่อท้ายสุด ฉันได้รู้ว่า ได้โง่ไป ฉันได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้ Made of Honor (2008)
And finally tonight, an amateur video of what we can only assume is a college prank gone wrong.และท้ายสุดของคืนนี้ วิดีโอสมัครเล่น ของสิ่งที่เราเดาได้เพียงว่า เป็นการเล่นพิเรนทร์ของวัยรุ่น Pilot (2008)
Okay, one last thing. I get to take you to the airport.โอเค ท้ายสุดคือให้พ่อไปส่งขึ้นเครื่องที่สนามบิน Taken (2008)
Next, and finally, your valedictorian...ต่อไป และท้ายสุด ตัวแทนกล่าวคำสุนทพจน์ของเรา I Love You, Beth Cooper (2009)
You can overlook someone's flaws, but, in the end... if you can't trust them... they're worthless.คุณสามารถมองข้ามความผิดของบางคนไป แต่ท้ายสุด ถ้าคุณไว้ใจพวกเขาไม่ได้ พวกเขาก็ไร้ค่า Look What He Dug Up This Time (2009)
Bottom line, if you care about your country, and your mom's safety, nobody can know who you really are.และในท้ายสุด, ถ้าคุณอยากให้ ประเทศของคุณ และแม่ของคุณปลอดภัย ต้องไม่มีใครรู้ว่าจริงๆคุณคือใคร Princess Protection Program (2009)
Because I finally found him...เพราะท้ายสุดพ่อก็พบเขา Lucifer Rising (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้ายสุด[adj.] (thāisut) EN: last ; rearmost ; hindmost ; at the end   FR: final ; ultime
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftermost[ADJ] ท้ายสุด
last but not least[IDM] ท้ายสุดแต่ไม่ใช่สุดท้าย
last[ADV] สุดท้าย, See also: ท้ายสุด, หลังสุด, Syn. finally
sternmost[ADJ] ท้ายสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด
sternmostadj. ท้ายสุด,ห้องสุด,ใกล้หลังสุด, Syn. farthest aft
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea

English-Thai: Nontri Dictionary
last(adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด
last(adv) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ล่าสุด,ในที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top