Search result for

*spices*

(77 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spices, -spices-
English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spicesเครื่องเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a market where you can buy gold, spices, textiles and souk things.ตลาดขายทองคำ เครื่องเทศ ผ้าผ่อน และของศุขๆ Sex and the City 2 (2010)
Of course you will. I'm going back for more spices. I don't think I got enough.แน่นอนเลย ฉันจะกลับไป ซื้อเครื่องเทศนะ ซื้อมาน้อยไป Sex and the City 2 (2010)
I had it right here next to my money and the spices.ฉันเก็บไว้กับเงินและเครื่องเทศ Sex and the City 2 (2010)
90% of her stuff goes to hospices and clinics.90% ยาของเธอถูกส่งไปที่สถานสงเคราะห์ และคลินิก Home (2010)
Ketchup started out as a general term for sauce, typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.ทีแรกซอสมะเขือเทศ ก็เหมือนซอสทั่วๆไป ที่ทำมาจากเห็ด หรือน้ำปลา The Precious Fragmentation (2010)
The last of the 11 secret herbs and spices.11 สูตรลับสุดท้ายของสมุนไพรและเครื่องเทศ Over There: Part 2 (2010)
Now keep your herbs and spices balanced while the crew helps you with teamwork.ทีนี้รักษาระดับสมุนไพร และเครื่องเทศให้สมดุล ขณะที่ลูกเรือช่วยเหลือคุณด้วยการทำงานเป็นทีม Basic Rocket Science (2010)
I am going to make you a magical bath with a lot of bubbles and eastern spices and blue diamonds, green clovers...ผมจะสร้างเวทมนต์ของการอาบน้ำ ให้คุณ ด้วยฟองสบู่ และกลิ่นหอมตะวันออก Now What? (2010)
There's a larger question here of the auspices involved.เกี่ยวกับการอุปถัมถ์ที่เกี่ยวข้อง Everything Will Change (2010)
Before you grill it, fry it, put it on a barbecue, you poach the chicken first, preferably in some chicken stock with a little bit of herbs and spices.ก่อนย่างไก่ ทอดไก่ ให้เสียบมันไว้กับไม้ก่อน นายต้องต้มไก่ก่อน โดยเฉพาะ ทำน้ำสต็อคไก่ Prisoner of War (2011)
That way, it absorbs all the herbs and all the spices.สมุนไพรกับเครื่องเทศ จะเข้าเนื้อ Prisoner of War (2011)
It's filled with pumpkin and spices and butter.ใส่ฟักทองและเครื่องเทศ แล้วก็เนย Beauty and the Feast (2011)
What's in it? All natural herbs and spices.พวกสมุนไพรกับเครื่องเทศ Bound (2011)
I'm gonna go grab some spices out of the van.ผมแต่เติมความซู่ซ่าส์เข้าไปเท่านั้น Watch While I Revise the World (2011)
I am simply a trader of spices.ข้าเป็นเพียง พ่อค้าเครื่องเทศ Garden of Bones (2012)
I need my ships as well. to bring spices from one port to another.ข้าเองก็ต้องการเรือของข้าเหมือนกัน คืออย่างนี้นะ ข้าใช้มัน เพื่อบรรทุเครื่องเทศ จากท่าเรือหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง The Old Gods and the New (2012)
Everyone always assumes it's about the spices, but really, it's the slow cooking, that you-- to really seal in those juices.ทุกคนมักจะเดาว่า มันเกี่ยวกับเครื่องเทศ แต่จริงๆ มันคือการปรุงอาหารช้า ซึ่งคุณ... Don't Fear the Scott (2012)
Awful lot of herbs and spices.เต็มไปด้วยสมุนไพรเครื่องเทศแปลกๆ Island of Dreams (2012)
He sold tea, spices, and herbs.เขาขายชา เครื่องเทศกับสมุนไพร Island of Dreams (2012)
Just like the sign says... Herbs, spices, and teas.เหมิอนกับป้ายหน้าร้านน่ะแหละ\ สมุนไพร,เครื่องเทศและใบชา Island of Dreams (2012)
Why would these guys kill a shopkeeper for some herbs and spices that aren't even illegal?ทำไมพวกนั้น ถึงต้องฆ่าเจ้าของร้านขายสมุนไพร เเละเครื่องเทศที่ไม่ผิดกฎหมายเเม้เเต่อย่างเดียวด้วย ? Island of Dreams (2012)
Trace amounts of steroids, and a mixture of homeopathic herbs and spices.มีร่องรอยของสเตียรอยด์จำนวนหนึ่ง และมีส่วนผสมของยาหลอก สมุนไพรและเครื่องเทศ Big Feet (2012)
We use it to blend spices into our sauce.เราใช้มันผสมเครื่องปรุงลงในซอสของเรา The Method in the Madness (2012)
It says here whatever animal organ you ingest with the right mix of hoo doo and spices, you temporarily gain the power of that animal.มันบอกไว้ว่า หากอวัยวะสัตว์ที่คุณกินเข้าไปในร่างกาย มีส่วนผสมที่ถูกต้องของเครื่องเทศและไสยเวทวูดู คุณจะได้มาซึ่งพลังของสัตว์ตัวนั้นชั่วคราว Dog Dean Afternoon (2013)
Our secret family spices?เครื่องเทศสูตรเรา The Hundred-Foot Journey (2014)
Excuse me. Sprinkled with roast spices?โรยเครื่องเทศคั่วหอม The Hundred-Foot Journey (2014)
We use ancient spices, classical spices.เราใช้... เครื่องเทศเก่าแก่ เครื่องเทศดั้งเดิม The Hundred-Foot Journey (2014)
They have their own spices.พวกเขาก็มีเครื่องเทศ The Hundred-Foot Journey (2014)
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น The Hundred-Foot Journey (2014)
In just one year, culinary star Hassan Kadam has transformed the restaurant with his introduction of bold spices, explosive taste, and unusual combinations.เพียงีปเดียว ดาวรุ่งฮัสซัน คาดัม ได้เปลี่ยนร้านอาหาร... ด้วยการแนะนำเครื่องเทศเข้มข้น รสชาติจัดจ้าน และการผสมผสานที่ไม่ธรรมดา The Hundred-Foot Journey (2014)
Where did she get the spices?เธอหาเครื่องเทศมาจากไหน The Hundred-Foot Journey (2014)
Weird spices from their home countries.เครื่องเทศประหลาดจากประเทศบ้านเกิด Pilot (2015)
The weird ethnic spices will send the fatties racing to the bathroom to blow liquid fire out of their huge, swollen bowels.เครื่องเทศประหลาดของพวกชนกลุ่มน้อยจะทำให้พวกอ้วนตัน แข่งกันเข้าห้องน้ำไปพ่นไฟเหลว ออกจากลำไส้เน่าๆมหึมา Pilot (2015)
They traded with shanghai for spices and jade.พวกเขาแลกเปลี่ยนกับเครื่องเทศ และหยกจากชาวเซี่ยงไฮ้ The Fog (2005)
Fucking spices and shit.พริก ขี้หมูขี้หมา Alpha Dog (2006)
You're the one who was getting fancy with the spices!แกเป็นคนที่ประโคมใส่พวกเครื่องเทศ Ratatouille (2007)
Look, it's delicious. But don't steal. I'll buy some spices, okay?นี่ มันอร่อยมาก แต่ห้ามขโมย ฉันจะซื้อเครื่องเทศมาให้ ตกลงไหม? Ratatouille (2007)
I lured Lincoln Burrows into that parking garage that evening under the auspices of a different hit.ผมลวงให้ ลินคอร์น เบอร์โร่วส์ ให้ไปในลานจอดรถเย็นวันนั้น under the auspices of a different hit. Sona (2007)
They take all day. She grinds her own spices.ทำกันทั้งวัน เธอใส่เครื่องปรุงของเธอเอง Ghosts (2008)
Are we short of homosexuals wasting our cell space, Sergeant? We could have broken him, sir. There's an egg in the box with a far softer shell.Früher gab es Priester, Haruspices, die die Gedärme von Tieren deuteten, um so auf das Schicksal zu schließen. Threads of Silk and Gold (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spicesI love Korean food because of the hot spices.
spicesThat party was held under the auspices of the Foreign Ministry.
spicesThe speech contest was held under the auspices of the Ministry of Education.
spicesThis store has a variety of spices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเทศ[N] spices, See also: spicery, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ, Count unit: ชนิด, Thai definition: ของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้มาจากต้นไม้ สำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร โดยมากมาจากต่างประเทศ เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า
เครื่องแกง[N] spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สิทธิโชค[n. exp.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck   FR: auspices favorables [mpl]
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheūn dī) EN: fine day ; propitious day   FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPICES    S P AY1 S AH0 Z
AUSPICES    AO1 S P IH2 S AH0 Z
HOSPICES    HH AA1 S P AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spices    (v) (s p ai1 s i z)
auspices    (n) (oo1 s p i s i z)
hospices    (n) (h o1 s p i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewürz {n} | Gewürze {pl}spice | spices [Add to Longdo]
Schirmherrschaft {f}auspices [Add to Longdo]
Schutzherrschaft {f} | Schutzherrschaften {pl}auspice | auspices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med) [Add to Longdo]
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of) [Add to Longdo]
香辛料[こうしんりょう, koushinryou] (n) spices; (P) [Add to Longdo]
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P) [Add to Longdo]
混成酒[こんせいしゅ, konseishu] (n) alcohol combined with sugar, spices, fruit, etc. [Add to Longdo]
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P) [Add to Longdo]
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi [Add to Longdo]
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P) [Add to Longdo]
寿司(ateji)(P);鮓;鮨[すし, sushi] (n) {food} (See 巻き寿司) sushi; anything made with vinegared rice (may also contain vegetables, spices, fish, or other delicacies); (P) [Add to Longdo]
屠蘇散[とそさん, tososan] (n) (See お屠蘇) spices used in toso (spiced sake) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五香粉[wǔ xiāng fěn, ˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄣˇ, ] five spices powder [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] fragment; salted vegetables; spices [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] fragment; spices [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top