ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤกษ์

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤกษ์-, *ฤกษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤกษ์[N] auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์ดี[N] auspicious time, Example: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น, Thai definition: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ฤกษ์บน[N] period that we can see the moon, Thai definition: ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวันมี 27 ฤกษ์
ฤกษ์ล่าง[N] a kind of auspicious time, Thai definition: ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี 9 ฤกษ์
ฤกษ์พานาที[N] propitious time, See also: auspicious moment, Thai definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤกษ์(เริก) น. คราวหรือเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางดี เช่น หาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์ยกเสาเอก.
ฤกษ์(เริก) น. หมี
ฤกษ์ดาวจระเข้, ดาวนพเคราะห์.
ฤกษ์(เริก) น. เรียกดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมที่สามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัว ว่า ดาวฤกษ์.
ฤกษ์บนน. ฤกษ์ที่ดาวนพเคราะห์เสวยประจำวัน มี ๒๗ ฤกษ์.
ฤกษ์พานาทีน. ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์.
ฤกษ์ล่างน. ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี ๙ ฤกษ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best time is probably over a weekend. So maybe Saturday night.ฤกษ์ดีน่าจะเป็นปลายสัปดาห์ บางทีน่าจะเป็นคืนวันเสาร์ Goodfellas (1990)
Have a drink. What you doing? It's an occasion.ดื่มก่อน จะทำไรของนาย ฤกษ์ดี ดื่มก่อน Goodfellas (1990)
It does not choose a nice, seemly hour to enter the world.มันไม่เคยเลือกว่า เวลาไหนคือฤกษ์อันงดงาม ที่จะมาเกิดมาบนโลก The Dreamers (2003)
And to the first day of my new life.วันปฐมฤกษ์ ของชีวิตใหม่ 21 Grams (2003)
Let's set the wedding date... dad?มาดูฤกษ์แต่งงานเหรอครับคุณพ่อ Crazy First Love (2003)
Let's go replenish the ranks.ได้ฤกษ์เกณฑ์พลมาเติมให้เต็ม The Chronicles of Riddick (2004)
Solar system. The planets. Constellations.สุริยะจักรวาล หมู่ดาวเคราะห์ หมู่ดาวฤกษ์ สัญลักษณ์ จักราศี The Da Vinci Code (2006)
Come on, nowเอาล่ะได้ฤกษ์แล้ว Fearless (2006)
So I think we all need to get back to work to make sure that this-- your very first issue with your name on the masthead-- sparkles.เพราะงั้น พวกเราคงต้องรีบกลับไปปั่นงานให้เสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือฉบับปฐมฤกษ์ ที่มีชื่อคุณค้ำอยู่ จะเจ๋งพอ Pilot (2006)
This is the pre-Lucasized version, remember?นี่เป็นรอบปฐมฤกษ์เลยนะ จำได้มั้ย? Alone (2007)
And again, I'm sorry about abbreviating your dates on the headstone.และอีกครั้งฉันขอโทษเกี่ยวกับ abbreviating วันของคุณ เมื่อศิลาฤกษ์ Balls of Fury (2007)
The evening star. That's so weird.ดาวประกายพฤกษ์ แปลกมาก Stardust (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
ฤกษ์ดี[n. exp.] (roēk dī) EN: auspicious time   
ฤกษ์บน[n. exp.] (roēk bon) EN: period that we can see the moon   
ฤกษ์พานาที[n. exp.] (roēkphānāthī) EN: propitious time ; auspicious moment   
ฤกษ์ล่าง[n. exp.] (roēklāng) EN: kind of auspicious time   
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (reūk chāo) EN: auspicious moment during the morning   
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (roēk chāo) EN: auspicious moment during the morning   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice[N] ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen
unfortunate[ADJ] โชคร้าย, See also: ฤกษ์ไม่ด, เคราะห์ไม่ดี, Syn. unlucky, Ant. lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
carny(คาร์'นี) n. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานเทศกาลนักขัตฤกษ์
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
headstone(n) ศิลาฤกษ์
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
occasion(n) โอกาส,สมัย,เวลา,คราว,ฤกษ์
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top