Search result for

ฤกษ์

(54 entries)
(0.1533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤกษ์-, *ฤกษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤกษ์[N] auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์ดี[N] auspicious time, Example: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น, Thai definition: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ฤกษ์บน[N] period that we can see the moon, Thai definition: ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวันมี 27 ฤกษ์
ฤกษ์ล่าง[N] a kind of auspicious time, Thai definition: ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี 9 ฤกษ์
ฤกษ์พานาที[N] propitious time, See also: auspicious moment, Thai definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤกษ์(เริก) น. คราวหรือเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางดี เช่น หาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์ยกเสาเอก.
ฤกษ์(เริก) น. หมี
ฤกษ์ดาวจระเข้, ดาวนพเคราะห์.
ฤกษ์(เริก) น. เรียกดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมที่สามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัว ว่า ดาวฤกษ์.
ฤกษ์บนน. ฤกษ์ที่ดาวนพเคราะห์เสวยประจำวัน มี ๒๗ ฤกษ์.
ฤกษ์พานาทีน. ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์.
ฤกษ์ล่างน. ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี ๙ ฤกษ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's time for you to go and do your own thingได้ฤกษ์แยกย้าย สร้างอาณาจักรแล้ว Fast & Furious (2009)
Just consider this the official start of a remodel, okay?คิดเสียว่านี้ เป็นฤกษ์ดีในการทำบ้านใหม่ โอเค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It is tonight!ได้ฤกษ์คืนนี้ Public Enemies (2009)
It's time! It's time.ได้ฤกษ์แล้ว มาเร็ว! The Twilight Saga: New Moon (2009)
Please, we must know. is it time?ได้โปรด เราต้องรู้ งานได้ฤกษ์รึยัง? Ben 10: Alien Swarm (2009)
Oh, yeah, pal, it's time.ได้ฤกษ์แล้ว ตอนนี้แหละ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Time for you to give us your money.ได้ฤกษ์ที่เราจะปล้นเงินของแกไงล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
A small fading remnant of a star.ดาวฤกษ์เล็กๆที่มีสีขาวซีด - ดาวแคระขาว - ถูกต้อง! Football, Feminism and You (2009)
And...ดาวฤกษ์จะกลายไปเป็นอะไรเมื่อดับ? Football, Feminism and You (2009)
The angle of attack in aerodynamics, the brightest star in a constellation.มุมในการโจมตี ทางอากาศพลศาสตร์ ดาวที่สว่างจ้าที่สุด ในหมู่ดาวฤกษ์ Believe (2009)
The stellar evolution research team.เข้าร่วมทีมวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ The Pirate Solution (2009)
There are more stars in the universe than all the grains of sand on every beach on Earth, and countless planets orbit those stars.มีดาวอื่น ๆ ในจักรวาล กว่าธัญพืชทั้งหมดของทราย บนชายหาดทุกบนโลก และดาวเคราะห์โคจรรอบ ดาวฤกษ์นับไม่ถ้วนเหล่านั้น Are We Alone? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
ฤกษ์ดี[n. exp.] (roēk dī) EN: auspicious time   
ฤกษ์บน[n. exp.] (roēk bon) EN: period that we can see the moon   
ฤกษ์พานาที[n. exp.] (roēkphānāthī) EN: propitious time ; auspicious moment   
ฤกษ์ล่าง[n. exp.] (roēklāng) EN: kind of auspicious time   
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (reūk chāo) EN: auspicious moment during the morning   
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (roēk chāo) EN: auspicious moment during the morning   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice[N] ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen
unfortunate[ADJ] โชคร้าย, See also: ฤกษ์ไม่ด, เคราะห์ไม่ดี, Syn. unlucky, Ant. lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
carny(คาร์'นี) n. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานเทศกาลนักขัตฤกษ์
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
headstone(n) ศิลาฤกษ์
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
occasion(n) โอกาส,สมัย,เวลา,คราว,ฤกษ์
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top