ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*soleil*

S OW0 L EY1 L   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soleil, -soleil-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think park avenue, but with tennis whites and bain de soleil.สถานที่อย่างพาร์คอเวนิว พร้อมด้วยสนามเทนนิสและที่อาบแดด Summer Kind of Wonderful (2008)
I'm in a fleabag hotel doing this man-of-the-people crap and freaking Angel's in Vegas doing Cirque du Soleil.ต้องมาพักอยู่โรงแรมกระจอกๆ ทำหน้าที่คนของประชาชน ในขณะที่ไอ้เจ้าคริสแองเจิ้ลบ้าๆ นั่น กำลังเล่นกายกรรมอยู่ในเวกัส Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- Cirque du Soleil?(บริษัทผลิตรายการบันเทิงยักษ์ใหญ่ของแคนาดา) Shut Up, Dr. Phil (2011)
Rode that motorcycle like a Cirque du Soleil clown.ซิ่งมอเตอร์ไซด์ไปทั่วเหมือน พวกละครสัตว์ Knightfall (2011)
The world tour of the Cirque du Soleil tribute show, Immortal, to Michael Jackson is coming to Columbus in June.จะมีการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกที่ Cirque du Soleil เป็นการสดุดี(Tribute show)แด่ไมเคิล แจ็กสัน มาจัดที่โคลัมบัสในเดือนมิถุนายน พวกเราทั้งหมดน่าจะไปนะ Michael (2012)
Inform her that you're an aerialist for the Cirque du Soleil.บอกเธอว่า นายเป็นนักกายกรรมกลางเวหา ของคณะละครเซิร์ก ดู โซเลย์ Jess & Julia (2012)
For my 21st, she hired the cast of Cirque Du Soleil to perform.ตอนครบรอบวันเกิด21ปี เธอจ้างคณะละคร เซิร์ก ดู โซเลยล์มาแสดง Duress (2012)
Side project, Sue du Soleil.ระหว่างฝรั่งเศสกับแคนนาดา ของเชียร์ริโอชื่อ "รุ่งอรุณของซู" Swan Song (2012)
- Soleil?-โซเล Closer (2013)
Soleil, you cannot run away from me like that!โซเล ลูกจะเดินหนีแม่ไปแบบนี้ไม่ได้นะ Closer (2013)
My name's Soleil, like the sun, but in French.หนูชื่อโซเล แปลว่าดวงอาทิตย์ ในภาษาฝรั่งเศส Closer (2013)
Wow! Bonjour, Soleil.ว้าว บองชูค์ โซเล Closer (2013)
Look who it is. Soleil.ดูสินี่ใคร โซเล Closer (2013)
There's that one a few blocks away where his friend Soleil goes.มีที่นึงใกล้ๆนี่เอง ไม่กี่ช่วงตึก ที่เดียวกับที่โซเลไปน่ะ Enemy of My Enemy (2013)
Yeah, Soleil's mother called last night, invited him over for his first playdate ever.ใช่แล้ว แม่ของโซเลย์ โทรมาเมื่อคืน เชิญเขาไป เป็นนัดครั้งแรกของเขาเลย Eye to Eye (2013)
- Hi. Beth Friedman. Soleil's mom.หวัดดีค่ะ เบธ ฟรี๊ดแมน แม่ของโซเลย์ Eye to Eye (2013)
This is my dad, Soleil's grandfather.พ่อของฉันค่ะ ปู่ของโซเลย์ Eye to Eye (2013)
Carl, uh, Soleil's grandfather.ผมปู่ของโซเลย์ Eye to Eye (2013)
He and, uh... and Soleil were in the kitchen making cupcakes.เขา.. และโซเลย์ อยู่ในครัวทำคัพเด้ก Eye to Eye (2013)
Come on. Hi, Soleil's mom.- พ่อของฉันค่ะ ปู่ของโซเลย์ Broken (2013)
- This is my dad, Soleil's grandfather.- ผมชื่อ คาร์ล อย่าทำแบบนี้ฟรานซิส Broken (2013)
This is Soleil's.นี่ของโซเลย์ Broken (2013)
I'm sorry to bother you at this time, but Jake found something that belongs to Soleil, and obviously he felt he couldn't wait.- เรียก คาร์ล ดีกว่า คาร์ล ผมขอโทษที่มารบกวนคุณเช้าแบบนี้ แต่เจคเจอบางอย่างที่เป็นของโซเลย์ Broken (2013)
I'll check on Soleil and see if she's awake, - you just make yourself comfortable.ฉันจะไปดูโซเลย์ว่าเธอตื่นหรือยัง Broken (2013)
Well, Soleil is still in bed.โซเลย์ยังนอนอยู่ Broken (2013)
Sorry to call you at work, but I have Scott for the night and we have tickets for Cirque de Soleil.Entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe Scott heute Abend... Wir haben Karten für Cirque de Soleil und dachten, Sie und Trent könnten mitkommen. The Jersey Devil (1993)
If you've been enjoying Cirque du Soleil and you'd like to see more, it's very simple.Wenn Sie schon genießen Cirque du Soleil Und Sie möchten, um mehr zu sehen, es ist sehr einfach. The One Where Phoebe Hates PBS (1998)
They have men with wings dancing in the air.Cirque de SoleilPapa Pill (2001)
- Cirque du Soleil?- Cirque du SoleilGetting There (2002)
Soleil Tanning Salon.Die letzten 10 Anrufe kamen alle vom '"Soleil Bräunungsinstitut'". A Man Apart (2003)
Presented by SHOW EASTPresented by Show East Deutsche Übersetzung von Soleila5 Acacia (2003)
He's the regular Jerk du Soleil.Ein rechter Arsch du SoleilThe Catch (2003)
Please tell me you have tickets to see Cirque du Soleil.Du hast doch hoffentlich Karten für den Cirque du SoleilMiss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
A cafe called "Le So_BAR_ei_BAR_".Er hängt immer in der Bar "Le soleil" rum. L'amour aux trousses (2005)
I got tickets to Cirque du Soleil.Ich hab Tickets für Cirque du SoleilKnocked Up (2007)
Some Japanese guy got his suit ruined at Cirque du Soleil.Einem Japaner wurde im "Cirque du Soleil" der Anzug ruiniert. Kennedy and Heidi (2007)
This is not a premiere party. This has become Cirque du Soleil.Das ist keine Premiere, sondern "Cirque du Soleil". Chapter Four: Bombay Highway (2008)
Café Soleil in Old Town.Café Soleil in der Altstadt. Six Month Leave (2008)
No, they're great if they're trying out for Cirque du Soleil.Die Kostüme sind toll, wenn sie im Cirque du Soleil auftreten wollen. Chapter Twelve: Scary, Scary Night! (2008)
I'm in a fleabag hotel doing this Man-of-the-People crap, and freakin' Angel's in Vegas doing Cirque du Soleil!Ich bin in einem Flohverseuchten Hotel und mach' diesen Mann-des-Volkes-Schei0 und der verdammte Angel ist in Vegas und macht Cirque du SoleilCriss Angel Is a Douche Bag (2009)
Hello, would you like home delivery of the Sun?Guten Tag. Möchten Sie die Zeitung Le Soleil abonnieren? 1981 (2009)
- Enjoy the Faux de Soleil.- Genießen Sie Faux de SoleilGoing the Distance (2010)
- The Cirque du Soleil?- Der Cirque du SoleilRubber Band Ball (2010)
She was in circus de soleil.Die war beim Cirque du SoleilThe Future (2011)
-l have tickets to Cirque du Soleil.- Ich hab Karten für Cirque du SoleilHostel: Part III (2011)
-What, go check out Cirque du Soleil?- Und lieber zum Cirque du SoleilHostel: Part III (2011)
Nope, looks like a Beau Soleil girl, though.Nö, sieht aber wie ein Beau Soleil Mädchen aus. Beau Soleil (2011)
Beau Soleil?"Beau Soleil"? Beau Soleil (2011)
Any rough trade with the Beau Soleil?Irgendein ruppiger Umgang mit den Beau Soleils? Beau Soleil (2011)
One Beau Soleil girl.Ein Beau Soleil Mädchen... Beau Soleil (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine   FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight   FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[adj.] (daēt jat) EN: sunny   FR: ensoleillé ; radieux
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) FR: ensoleillé ; éclatant
แดดร้อน[n. exp.] (daēt røn) FR: soleil brûlant [m] ; soleil de plomb [m]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงอาทิตย์[n.] (dūang-āthit) EN: Sun   FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
ดวงตะวัน[n.] (dūangtawan) EN: sun   FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
มีแสงแดดมาก[X] (mī saēng daēt māk) EN: sunny   FR: il fait radieux ; il fait très ensoleil
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: air ; dry in the sun   FR: sécher au vent ; sécher au soleil
พิษแดด[n. exp.] (phit daēt) FR: coup de soleil [m]
ผิวไหม้[n. exp.] (phiu mai) FR: coup de soleil [m]
พระอาทิตย์[n. prop.] (Phra-Āthit) EN: sun   FR: Soleil [m]
พระอาทิตย์ขึ้น [n. exp.] (Phra-Āthit kheun) EN: sunrise   FR: lever du soleil [m]
พระอาทิต[n. exp.] (Phra-Āthit tok) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[n. exp.] (Phra-Āthit tokdin) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
รังสิมันตุ์[n.] (rangsiman) EN: sun   FR: soleil
แสงอาทิตย์[n. exp.] (saēng āthit) EN: sunlight   FR: lumière du soleil [f] ; lumière du jour [f]
แสงแดด[n. exp.] (saēngdaēt) EN: sunlight ; sunshine ; sunbeam   FR: rayon de soleil [m] ; lumière du soelil [f]
สุริยะ = สุริย[n.] (suriya) EN: sun   FR: soleil [m]
สุริยคราส[n.] (suriyakhrāt) EN: eclipse of the sun   FR: éclipse de soleil [f]
สุริยุปราคา[n. exp.] (suriyuparākhā) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun   FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (suriyuparākhā tem dūang) EN: total solar eclipse   FR: éclipse totale de soleil [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparākhā sūan) EN: partial solar eclipse   FR: éclipse partielle de soleil [f]
ตาก[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air   FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตากแดด[v. exp.] (tāk daēt) EN: expose to the sun ; be exposed to the sun   FR: exposer au soleil ; insoler ; être exposé au soleil ; sécher au soleil
ตะวัน[n.] (tawan) EN: sun ; light of day   FR: soleil [m]
ไถง[n.] (tha-ngai) EN: sun   FR: soleil
ทินกร[n.] (thinnakøn) EN: sun   FR: soleil [m]
ตกดิน[v.] (tokdin) EN: set (sun)   FR: se coucher (soleil)
อุทัย[n.] (uthai) EN: rising sun   FR: lever du soleil [m]
แว่นกันแดด[n. exp.] (waen kandaēt) EN: sunglasses   FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตาดำ[n. exp.] (waentā dam) EN: sunglasses   FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตากันแดด[n. exp.] (waentā kandaēt) EN: sunglasses   FR: lunettes de soleil [fpl]
วงแหวนสุริยุปราคา[n.] (wongwaēn suriyuparākhā) EN: annular solar eclipse   FR: éclipse annualire de soleil [f]
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLEIL S OW0 L EY1 L
BEAUSOLEIL B OW1 S AH0 L EY0

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  soleil /sɔlɛj/ 
   sun

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top