Search result for

ผึ่ง

(53 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผึ่ง-, *ผึ่ง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผึ่งน. ชื่อเครื่องมือสำหรับถากไม้ชนิดหนึ่ง รูปคล้ายจอบ.
ผึ้ง ๑น. ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Apidae มีปีกบางใส ๒ คู่ ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากใช้ทั้งกัดอาหารและดูดกินของเหลวได้ ปล้องท้องที่อยู่ติดกับส่วนอกเล็กมาก มีขนปกคลุมตามลำตัว เป็นแมลงสังคม อยู่รวมกันเป็นฝูง แบ่งชั้นวรรณะเป็นผึ้งนางพญา ผึ้งผู้ และผึ้งงาน ผึ้งงานมีถุงสำหรับเก็บเกสรดอกไม้ที่ขาหลัง และมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษ ทำให้เจ็บปวด ชนิดที่รู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทย มี ๕ ชนิด เป็นผึ้งพื้นเมืองของประเทศไทย ๔ ชนิด คือ ผึ้งหลวง ( Apis dorsataFabricius) ผึ้งโพรง ( A. cerana Fabricius) ผึ้งมิ้ม ( A. florea Fabricius) และผึ้งม้าน ( A. andrenitormis Smith) ส่วนผึ้งที่เลี้ยงกันทั่วไปนำมาจากต่างประเทศ คือผึ้งพันธุ์ (A. mellifera Linn. ), เผิ้ง ก็เรียก.
ผึ่งก. เอาไว้หรือให้อยู่อย่างเปิดเผย เพื่อให้ได้รับแดด ลม นํ้าค้าง เป็นต้น เช่น ผึ่งแดด ผึ่งลม.
ผึ่งว. ที่กางออก, ที่ผายออก, เช่น อกผายไหล่ผึ่ง
ผึ่งแสดงท่าทางว่าเป็นคนสำคัญหรือใหญ่โต, มักใช้ประกอบคำอื่น เช่น ทำผึ่ง นั่งผึ่ง วางผึ่ง.
ผึ้ง ๒ดู น้ำผึ้ง.
ผึ่งผายว. มีรูปตรงไหล่กางอย่างสง่า ไม่คู้ค้อม, มีท่าทางเป็นสง่าผ่าเผย.
ผึ้งรวงดู พรวด ๒.
ผึ้งโก๋นน. ผึ้งโพรง. (ดู พรวด ๒).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solarise; solarizeผึ่งแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solarize; solariseผึ่งแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And tell him to let them air dry this time.และครั้งนี้บอกให้เขาผึ่งมันจนแห้งสนิทด้วย Better Call Saul (2009)
MY EARS ARE BURNING.ผมหูผึ่งแล้ว Zoe's Reprise (2009)
This? This is nothing. I've been working on a new collection of figures.ฉันจะทำให้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่งกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ใช่ อับราฮัม ลินคอล์น และ เจมส์ ดีน Fallen Idols (2009)
I'm waiting; I'm all ears.ผมรออยู่ ผมผึ่งหูฟังเลย A Night at the Bones Museum (2009)
The public doesn't want another trial.- ตอนนี้ผมทำให้เค้าหูผึ่งแล้ว You Don't Know Jack (2010)
Oh, I think I got my watch a little wet, so I'm just going to dry it off on the balcony.โอ้ ดูเหมือนว่านาฬิกาฉันจะเปียกน้ำนิดหน่อย เดี๋ยวจะเอาไปผึ่งที่ระเบียงก็แล้วกันนะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Look at him, straight back, square shoulders.ดูเขาสิ เดินตรงไปยังด้านหลัง เดินอย่างหน้าอกผึ่งผาย Episode #1.2 (2010)
Head high and shoulders back. Hmm?อกผายไหล่ผึ่ง หน้าตั้งหลังตรงเข้าไว้ รู้ไหม? Bread, Love and Dreams (2010)
Even my underwear and bras, you said not to lay them out and expose you to them... so I... every night...แล้วเสื้อในกางเกงในของฉัน เธอบอกว่าอย่าเอามาผึ่งให้เธอเห็น.. ดังนั้นฉัน... Episode #1.9 (2010)
I don't have delusions of grandeur, I have an actual recipe for grandeur.ภาพลวงตาของความผึ่งผาย Limitless (2011)
I don't know who you are, Eddie, or what you game is, but I'm sure of one thing.ผมไม่มีภาพลวงตาของความผึ่งผาย แต่ผมมีสูตรแห่งความผึ่งผาย Limitless (2011)
Just when we get comfortable swimming in the sea, we end up on land.ทั้งในขณะที่ว่ายน้ำสบายในทะเล หรือขึ้นมาผึ่งแดดบนบก Going Dutch (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผึ้ง[n.] (pheung) EN: bee ; honeybee   FR: abeille [f]
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: air ; dry in the sun   FR: sécher au vent ; sécher au soleil
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: be arrogant ; be dignified   FR: crâner (fam.)
ผึ้งมิ้ม[n. exp.] (pheung mim) EN: honeybee   
ผึ้งรวง[n. exp.] (pheung rūang) EN: bee   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bask[VI] อาบแดด, See also: ผึ่งแดด, Syn. suntan
maestoso[ADJ] ผึ่งผาย (ทางดนตรี), See also: สง่างาม
sun[VT] ผึ่งแดด, See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด, Syn. insolate, sun-dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
cavort(คะวอร์ท') vi. กระโดด,กระโดดโลดเต้น,เต้น,เดินป้อ,ขี่ม้าด้วยท่าผึ่งผาย, Syn. skip
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,

English-Thai: Nontri Dictionary
aerate(vt) อัดลม,ผึ่งลม
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง
smartness(n) ความฉลาด,ความองอาจ,ความโก้เก๋,ความผึ่งผาย,ความเก่ง
sun(vt) ผึ่งแดด,ตากแดด,อาบแดด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solarise (vi ) ผึ่งแดด, ตากแดด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
干す[ほす, hosu] Thai: ผึ่งกลางแจ้ง English: to air

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top