ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย่ำรุ่ง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่ำรุ่ง-, *ย่ำรุ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn, Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ, Ant. ย่ำค่ำ, Example: กว่าเสียงระเบิดลูกสุดท้ายจะจางหายก็ย่ำรุ่งพอดี, Thai definition: เวลาประมาณ 2 นาฬิกา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่ำรุ่งก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาในเวลาเช้า (ราว ๖ นาฬิกา).
ย่ำรุ่งน. เวลารุ่งเช้าราว ๖ นาฬิกา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She often works from dusk till dawn.นางมักทำงานตั้งแต่ ย่ำรุ่งจวบจนพลบค่ำ Garden of Bones (2012)
She must be very glad to have you helping her from dusk till dawn.นางต้องดีใจมากแน่ๆ ที่มีเจ้าค่อยช่วยเหลือ ตั้งแต่ย่ำรุ่ง จวบจนพลบค่ำ Garden of Bones (2012)
Thorin said I should never have come and he was right.เราจะเดินทางเมื่อย่ำรุ่ง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
It stops at dawn?และหยุดตอนย่ำรุ่ง The Conjuring (2013)
Stabbed me with a fork. Didn't like me skipping out on her at sunrise.เอาส้อมแทง โกรธที่ฉันแอบชิ่งหนีตอนย่ำรุ่ง Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top