ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*seldom*

S EH1 L D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seldom, -seldom-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seldom(adv) แทบจะไม่, See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seldom(เซล'เดิม) adv. ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นาน ๆ ครั้ง, หายาก adj. หายาก, ไม่บ่อยนัก, See also: seldomness n., Syn. infrequently

English-Thai: Nontri Dictionary
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have seldom seen betterฉันมีหายากเห็นดีกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน Pulp Fiction (1994)
Seldom do Orcs journey in the open under the sun, yet these have done so.เมื่อก่อนแทบจะไม่มีออร์คที่เดินทางในตอนกลางวันแบบเปิดเผย แต่เดี๋ยวนี้เป็นเช่นนั้นแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ Casino Royale (2006)
I seldom go there.นานๆครั้งฉันจะไปที่นั่น Confession of Pain (2006)
he's 7. he seldom has thoughts more complicated than the desire for candy.เขาเจ็ดขวบ เขาแทบจะไม่คิดอะไร ซับซ้อนไปกว่าอยากกินขนม Morning Comes (2007)
How seldom it is one meets a fellow spirit!หายากนะที่จะได้พบคนทีใจตรงกัน! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Madame le Comtesse. Seldom, too seldom, my house receives the presence of nobility.มาดามเลอ คอมเตส บ้านผมได้ต้อนรับขุนนางชั้นสูงบ่อยๆ นะ Becoming Jane (2007)
Our greatest hopes and our worst fears are seldom realized.ความหวังและความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของเรา คือการที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลย Minimal Loss (2008)
'Cause those jobs seldom cause agnosia.กังนั้นงานที่ง่ายสำหรับคุณคือ Adverse Events (2008)
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม The Mark of Nimueh (2008)
And she so seldom cries.มันไม่เคยเลยที่เธอจะร้องไห้ Frost/Nixon (2008)
Sometimes, very seldom, as president, I am allowed to do what I want.บางครั้ง ที่จริงก็ไม่บ่อยนะ ที่ประธานาธิบดี สามารถทำอะไรๆตามใจได้ Invictus (2009)
We seldom ever see coming.มันยากจะรู้ล่วงหน้านะ The Fourth Kind (2009)
# And I seldom feel the bright relief ## and I seldom feel the bright relief # Life (2009)
What you saw is seldom seen, Merlin.อะไรที่เจ้าเห็นนั่นหาดูได้ยาก เมอร์ลิน Beauty and the Beast (2009)
Logic offers a serenity humans seldom experience.ตรรกะนำมาซึ่งความสงบที่มนุษย์ยากจะเข้าใจ Star Trek (2009)
They seldom do.มันก็มักจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ Shadow Games (2010)
Seldom out of reach of public matters!ไม่ค่อยจะพ้นจากเรื่องสาธารณะ! Delicate Things (2010)
A woman seldom rushes back to the husband who calls her whore.ผู้หญิงน้อยคนที่จะกลับไปหาสามี ผู้ที่เรียกนางว่าโสเภณี Whore (2010)
Such base character seldom weighs the true worth of a man.Such base character seldom weighs the true worth of a man. Whore (2010)
I seldom settle anywhere for very long.ผมแทบจะไม่พักที่ไหน เป็นเวลานานๆ หรอก Slight of Hand (2010)
Well, you seldom cook.เดวิด The King's Speech (2010)
How seldom you find your way to me.ช่างเป็นโปรดที่เธอมาเจอฉัน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
That's why women with daughters seldom remarry.นั่นเป็นเหตุผลที่หญิงที่มีลูกสาวแทบจะไม่แต่งงานใหม่ Out of the Light (2011)
It's seldom a good idea.มันไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีเลย Scarlet Ribbons (2011)
Note "Often" or "Seldom."ตอบว่า บ่อย หรือ บางครั้ง A Thousand Days' Promise (2011)
But treaties of this nature seldom form with an equality of power.แต่สนธิสัญญาในลักษณะนี้ มักไม่เกิดความเท่าเทียมกันของอำนาจ Scandal (2012)
It means barking dogs seldom bite.มันหมายถึง หมาเห่าแต่ไม่กัด Devil's Cherry (2012)
Caves in the mountain are seldom unoccupied.- ข้าดึงเจ้าไว้แล้ว - จับไว้ จับไว้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I pray all 10 fade away Seldom praise him for the sunny daysผมขออธิษฐานทั้งสิบจางหายไป ไม่ค่อยสรรเสริญพระองค์สำหรับวันที่แดด คุณเรียกร้องบ้าและชื่อและชิ้นในด้านบน สำหรับเหยื่อกรี้ด We're the Millers (2013)
Seldom is it true. Is there someplace private we can talk?น้อยครั้งที่จะจริง มีที่ส่วนตัวคุยกันหน่อยมั้ย? The Red Tattoo (2013)
Now, they seldom call with just good news.เขาไม่ค่อยโทรมาบอกข่าวดีเท่าไหร่นะ The Inspired (2013)
Humans fancy that there's something special about the way we perceive the world, and yet we live in loops as tight and as closed as the hosts do, seldom questioning our choices, content, for the most part, to be told what to do next.มนุษย์เราแค่แต่งเรื่องเอาว่า มันมีบางอย่างพิเศษ ในวิธีที่ทำให้เรารับรู้ถึงโลกใบนี้ แต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ในลูป Trace Decay (2016)
~ It's something we seldom ever do ~~ It's something we seldom ever do ~ Let's Make Love (1960)
"Where seldom is heard"Where seldom is heard Westworld (1973)
He had one at least.- Zumindest einen hatte er: Arthur Seldom. The Oxford Murders (2008)
I know everything there is to know about Arthur Seldom.Ich weiß alles, was es zu wissen gibt über Arthur Seldom. The Oxford Murders (2008)
Seldom is... unique.Seldom ist einzigartig. The Oxford Murders (2008)
There's no doubt Professor Seldom is a genius, but there's one area he's no different from other men.Zweifellos ist Professor Seldom ein Genie. Aber in einem, unterscheidet er sich nicht von anderen Männern. The Oxford Murders (2008)
Arthur Seldom.Arthur Seldom. The Oxford Murders (2008)
By the way, I think you'll find Professor Seldom only works as a researcher now.Übrigens, Sie werden merken, Professor Seldom ist nur noch Forscher. The Oxford Murders (2008)
You're free to talk to whoeveryou want, of course, but I must warn you Professor Seldom is not one for this sort of spontaneity.- Sie können sprechen, mit wem Sie wollen. Natürlich. Aber ich muss Sie warnen, Professor Seldom hält nicht viel von solcher Zwanglosigkeit. The Oxford Murders (2008)
Seldom is giving a lecture on his latest book at Merton College on the 24th!Seldom gibt am 24. eine Vorlesung zu seinem neuesten Buch, am Merton College. The Oxford Murders (2008)
I hope the hastiness of your decision has nothing to do with Professor Seldom.Ich hoffe, diese Überstürztheit hat nichts mit Professor Seldom zu tun? The Oxford Murders (2008)
Like those assholes. A real Seldom fan, eh?- Ein echter Seldom-Fan, was? The Oxford Murders (2008)
According to this report, you and ProfessorArthur Seldom discovered the body... at the same time.Laut diesem Bericht, haben Sie und Professor Arthur Seldom die Leiche zur selben Zeit entdeckt. The Oxford Murders (2008)
Are you one of Professor Seldom's students?Sind Sie einer von Professor Seldoms Studenten? The Oxford Murders (2008)
And was this the first time you'd seen Professor Seldom?Und war das Ihre erste Begegnung mit Professor Seldom? The Oxford Murders (2008)
- You know Seldom?- Du kennst Seldom? - Ja, natürlich. The Oxford Murders (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seldomA dog seldom bites unless it is attacked.
seldomBarking dogs seldom bite.
seldomBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
seldomBill is seldom ever on time.
seldomBob seldom talks with Maria without making her angry.
seldomBob seldom writes to his parents.
seldomCareful of his health, he seldom falls ill.
seldomFather seldom comes home before eight.
seldomHasty marriage seldom succeeds.
seldomHe has seldom had a meal with his family.
seldomHe is not seldom ill.
seldomHe seldom breaks his promise.
seldomHe seldom comes to see me.
seldomHe seldom gets angry or irritated.
seldomHe seldom gives his wife presents.
seldomHe seldom goes to church.
seldomHe seldom, if ever, comes.
seldomHe seldom, if ever, goes to church.
seldomHe seldom, if ever, goes to see the movies.
seldomHe seldom, if ever, goes to the barber's.
seldomHe seldom, if ever, goes to the cinema.
seldomHe seldom, if ever, goes to the movies.
seldomHe seldom, if ever, laughs.
seldomHe seldom, if ever, reads a book.
seldomHe seldom writes to his father.
seldomHe seldom writes to his parents.
seldomI am seldom at leisure.
seldomI can seldom find time for reading.
seldomIf you always travel by subway, you seldom surface other than at your stop.
seldomI have seldom heard from her.
seldomI have seldom seen such a beautiful sunset as this.
seldomIn our country we seldom open gifts in the presence of the giver.
seldomI often call, but seldom write a letter.
seldomI seldom go to a library.
seldomIt is a matter of common knowledge that a man of genius is seldom successful in his own lifetime.
seldomIt seldom snows here in winter.
seldomIt seldom snows in this part of the country.
seldomLiving as he did in remote countryside, he seldom came up to town.
seldomLiving as I do in a remote village, I seldom have visitors.
seldomLiving, as I do, in such a large town, I can seldom go fishing.
seldomLiving, as I do, in the country, I seldom have visitors.
seldomLiving near her house, I seldom see her.
seldomMisfortunes seldom come singly.
seldomMy brother seldom, if ever, goes to church.
seldomMy father seldom smokes.
seldomMy grandmother used to go out for a walk almost every day, but now she seldom, if ever, goes out.
seldomMy mother seldom watches TV at night.
seldomNow I seldom go to the movies.
seldomOpportunity seldom knocks twice.
seldomOur dog seldom bites.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่บ่อย(adv) rarely, See also: infrequently, seldom, unusually, Syn. นานๆ ครั้ง, Ant. บ่อย, ประจำ, Example: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นานๆ ครั้ง(adv) rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ค่อย[maikhǿi] (adv) EN: seldom ; rarely  FR: rarement ; pas très ; pas tellement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELDOM S EH1 L D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seldom (a) sˈɛldəm (s e1 l d @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很少[hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ, ] very little; seldom, #2,440 [Add to Longdo]
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, / ] seldom; rare; hard to come by, #3,540 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seltenseldom [Add to Longdo]
Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand. [ Sprw. ]Love and understanding are seldom found together. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together [Add to Longdo]
学者貧乏[がくしゃびんぼう, gakushabinbou] (exp) good scholars are seldom rich [Add to Longdo]
稀(P);希[まれ, mare] (adj-na) (uk) rare; seldom; (P) [Add to Longdo]
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp, n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours [Add to Longdo]
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals [Add to Longdo]
七十古希[しちじゅうこき, shichijuukoki] (exp) Men seldom live to be seventy (Du Fu (c.712-c.770)); Few people live to be seventy [Add to Longdo]
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) { ling } quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation [Add to Longdo]
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [Add to Longdo]
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent) [Add to Longdo]
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young [Add to Longdo]
滅多[めった, metta] (adj-na, n) (uk) thoughtless; reckless; seldom (neg. verb); careless; (P) [Add to Longdo]
滅多に[めったに, mettani] (adv) (with neg. verb) rarely; seldom; (P) [Add to Longdo]
滅多に見られない図[めったにみられないず, mettanimirarenaizu] (n) (obsc) seldom seen sight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seldom \Sel"dom\, a.
   Rare; infrequent. [Archaic.] "A suppressed and seldom anger."
   --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seldom \Sel"dom\ (s[e^]l"d[u^]m), adv. [Usually, Compar. {More
   seldom} (m[=o]r" s[e^]l"d[u^]m); superl. {Most seldom}
   (m[=o]st" s[e^]l"d[u^]m); but sometimes also, {Seldomer}
   (s[e^]l"d[u^]m*[~e]r), {Seldomest}.] [AS. seldan, seldon,
   seldum, fr. seld rare; akin to OFries. sielden, D. zelden, G.
   selten, OHG. seltan, Icel. sjaldan, Dan. sielden, Sw.
   s[aum]llan, Goth. sildaleiks marvelous.]
   Rarely; not often; not frequently.
   [1913 Webster]
 
      Wisdom and youth are seldom joined in one. --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seldom
   adv 1: not often; "we rarely met" [syn: {rarely}, {seldom}]
       [ant: {frequently}, {oft}, {often}, {oftentimes},
       {ofttimes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top