ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-seldom-

S EH1 L D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seldom, *seldom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seldom(adv) แทบจะไม่, See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seldom(เซล'เดิม) adv. ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นาน ๆ ครั้ง, หายาก adj. หายาก, ไม่บ่อยนัก, See also: seldomness n., Syn. infrequently

English-Thai: Nontri Dictionary
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seldomA dog seldom bites unless it is attacked.
seldomBarking dogs seldom bite.
seldomBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
seldomBill is seldom ever on time.
seldomBob seldom talks with Maria without making her angry.
seldomBob seldom writes to his parents.
seldomCareful of his health, he seldom falls ill.
seldomFather seldom comes home before eight.
seldomHasty marriage seldom succeeds.
seldomHe has seldom had a meal with his family.
seldomHe is not seldom ill.
seldomHe seldom breaks his promise.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELDOM S EH1 L D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seldom (a) sˈɛldəm (s e1 l d @ m)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seldom \Sel"dom\, a.
   Rare; infrequent. [Archaic.] "A suppressed and seldom anger."
   --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seldom \Sel"dom\ (s[e^]l"d[u^]m), adv. [Usually, Compar. {More
   seldom} (m[=o]r" s[e^]l"d[u^]m); superl. {Most seldom}
   (m[=o]st" s[e^]l"d[u^]m); but sometimes also, {Seldomer}
   (s[e^]l"d[u^]m*[~e]r), {Seldomest}.] [AS. seldan, seldon,
   seldum, fr. seld rare; akin to OFries. sielden, D. zelden, G.
   selten, OHG. seltan, Icel. sjaldan, Dan. sielden, Sw.
   s[aum]llan, Goth. sildaleiks marvelous.]
   Rarely; not often; not frequently.
   [1913 Webster]
 
      Wisdom and youth are seldom joined in one. --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seldom
   adv 1: not often; "we rarely met" [syn: {rarely}, {seldom}]
       [ant: {frequently}, {oft}, {often}, {oftentimes},
       {ofttimes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top