Search result for

หายาก

(39 entries)
(0.071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หายาก-, *หายาก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะหัลหายาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rareหายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you know how rare a pair is from that era?คุณรู้มั้ยว่ามันหายากแค่ไหนน่ะ New Haven Can Wait (2008)
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm talking something so low-profile, a rent-a-cop watches the place.ฉันกำลังพูดถึงของหายาก ตำรวจถูกจ้างมาเฝ้าที่นั่นไว้ The Lazarus Project (2008)
This could be it, Marty! I want you to know you are a one-in-a-million friend!นี่มาร์ตี้ ฉันอยากให้นายรู้ว่า นายเป็นเพื่อนแท้ที่หายากที่สุดในโลกของฉัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Behold! The lion!ฟังนะ สาวๆ แมนฮัตตันน่ะ มี 2 อย่างที่หายาก 1 ที่จอดรถ 2 ฮิปโป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Manhattan is short on two things, parking and hippos.แมนฮัตตันน่ะหายากอยู่ 2 อย่าง ที่จอดรถ กับฮิปโป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look. Our readers want to see scary photos. And real ones are hard to find.คนอ่านอยากดู รูปก้อหายาก Shutter (2008)
It's an incredibly rare book, this. We've been tracking them down for years.หนังสือนี่หายากสุดๆ เลย เราตามหามันมาเป็นปีๆ Inkheart (2008)
He's a rare type in this world.เขาเป็นคนที่หายากมากในโลกนี้ Episode #1.9 (2008)
'Hannah, my love, this is the extremely... rare Scottish floral bud thistle'.ฮานาที่รัก นี่คือ ดอกไม้ ที่สุดยอดหายาก จาก สก๊อต Made of Honor (2008)
Your very beautiful daughter has a very rare blood type.ลูกสาวสุดสวยของคุณ กรุ๊ปเลือดหายากมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Just sit back. Get ready to enjoy some of the rarest weed known to mankind.นั่งลงก่อน เตรียมเพลิดเพลินกับ กัญชาที่หายากสุดที่มนุษย์เคยรู้จัก Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce   FR: rare ; recherché
หายากแท้[adj.] (hā yāk thaē) FR: rarissime

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated[ADJ] หายาก
in short supply[IDM] หายาก, See also: ขาดแคลน
thin on the ground[IDM] จำนวนน้อย, See also: หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
anorthite(แอนออร์' ไธทฺ) n. หินแร่แคลเซียมชนิดหนึ่งที่หายาก -anorthitic adj.
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
caesiumn. ธาตุโลหะที่หายากชนิดหนึ่ง
cesiumn. ธาตุโลหะที่หายากชนิดหนึ่ง
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy

English-Thai: Nontri Dictionary
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น,ความสอดรู้สอดเห็น,ของหายาก,ของแปลก
rare(adj) มีน้อย,หายาก,ไม่สุกมาก
rarity(n) ความหายาก,ความบาง,ความประเสริฐ
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top