ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*limelight*

L AY1 M L AY2 T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: limelight, -limelight-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limelight[N] ไฟสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน, Syn. spotlight
in the limelight[IDM] เป็นจุดสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Flirted with him, stole a few minutes of air time - - To thrust your politics into the limelight, that you know him?ฉกเวลาแพร่ภาพเขา 2-3 นาที เพื่อโชว์ตัวสำแดงกึ๋นให้โลกเห็น The Truman Show (1998)
Stephen has stayed out of the limelight,สตีเฟนอาศัยอยู่กลางแจ้ง The Ten (2007)
Looking for a way back into the sun, into the limelight, back onto the winner's podium.มองย้อนไปยังดวงตะวัน ไปยังลำแสงสาดส่อง บนแท่นยืนปราศรัยของฤดูหนาว Frost/Nixon (2008)
I shall come at you with everything I got, because the limelight can only shine on one of us.ผมจะเอาเรื่องคุณ\ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับ เพราะว่าลำแสง มันสาดส่อง ได้แค่เราคนใดคนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
# You love the limelight too now, baby ## เธอจะได้เป็นจุดสนใจ # # ตอนนี้ ที่รัก # Comeback (2011)
There's so much more to be gained by staying out of the limelight, in the background.มีอะไรมากมายที่ได้จากการทำตัว เงียบเงียบ อยู่เบื้องหลัง Triggerman (2012)
You've had a long hard slog back into the limelight, haven't you, Mr. McKinney?คุณมียากนานหวดกลับ มาแฉ ไม่ได้คุณนาย McKinney? Now You See Me (2013)
That night at the limelight?คืนนั้นที่ไลม์ไลท์? The Great Unknown (2013)
Wear them to limelight on friday.ใส่มันมาในงาน "ไลม์ไลท์" วันศุกร์ Hush Hush (2013)
Limelight's where it's at.งั้นไลมไลท์เป็นที่ๆเราจะไป Hush Hush (2013)
or limelight and Larissa, who thought of me as part of an "us"?หรือไลม์ไลท์กับลาริสซ่า ผู้ซึ่งคิดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า"เรา"? Hush Hush (2013)
well, technically, limelight is kinda work since the whole staff is going.โดยเทคนิคแล้ว ไลม์ไลท์ก็เป็นงานอย่างหนึ่ง เพราะว่าพนักงานทุกคนต้องไป Hush Hush (2013)
Plus, he wouldn't let me set foot in limelight, let alone my whole body.และอีกอย่าง, พ่อไม่ยอมให้ฉัน ก้าวเท้าเข้าไปในงานไลม์ไลท์ และปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวแน่ๆ Hush Hush (2013)
I say go to limelight.งั้นไปไลม์ไลท์เถอะ Hush Hush (2013)
Now I am going to limelight. (Shoe thuds) It's true what they say...และตอนนี้ฉันจะไปไลม์ไลท์ มันจริงอยากที่เขาว่า... Hush Hush (2013)
Do you know how to get to limelight?นายรู้ทางจะไปไลม์ไลท์เหรอ? Hush Hush (2013)
Limelight, here we come!ไลม์ไลท์, เรามาแล้ว! Hush Hush (2013)
At limelight, you have to let all that go.ที่ไลม์ไลท์, เธอต้องปล่อยทุกๆอย่างทิ้งไป Hush Hush (2013)
And maybe I didn't get to surprise her at limelight, but I don't regret it.และเราอาจจะไม่ได้ ทำให้แคร์รี่ประหลาดใจในงานไลม์ไลท์ได้ แต่ฉันก็ไม่เสียใจ Hush Hush (2013)
At limelight?ที่ไลม์ไลท์? Hush Hush (2013)
I thought you enjoyed the limelight, Dr. Edison.ฉันคิดว่าคุณสนุกกับ ไฟส่องหน้าซ่ะอีก ดร. เอดิสัน. The Blood from the Stones (2013)
Well, I wanted to do something a little bit more private, less... in the limelight.ฉันอยากทำอะไรที่มันเป็นส่วนตัวซักหน่อย อย่างน้อยก็... ในแสงสลัว Engagement (2013)
Limelight, Area, and Danceteria.ไลม์ไลท์, เอเรีย, และแดนซีเทเรีย Win Some, Lose Some (2013)
Okay, we have to get to Breadstix extra early on Friday because they are having a Julie Andrews tribute at the Lima Limelight.เอาล่ะ เราคงต้อไปที่ เบรดสติ๊กเร็วขึ้นหน่อยนะในวันศุกร์นี้ เพราะที่นั่นมีการสดุดี Julie Andrews ที่ Lima LimelightA Katy or a Gaga (2013)
And she said that you passed on him because you didn't want to share the "lavender limelight" with anyone.เพราะว่านายไม่อยากใช้ "สปอตไลท์สีลาเวนเดอร์" ร่วมกับใคร A Katy or a Gaga (2013)
If I was afraid of sharing the limelight with someone,ถ้าฉันกลัวการใช้แสงไฟร่วมกับคนอื่น A Katy or a Gaga (2013)
He made a lifelong point of shunning the limelight and the privileges that come with it.เขาทำจุดตลอดชีวิตของหนีไฟแก็ซ และสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับมัน The Clean Room (2014)
Would they prefer we go to Limelight? Hello!Wär's ihnen lieber, wenn wir ins Limelight gingen? Toodle-Fucking-Oo (2000)
The lure of the limelight's as potent as a pipe, what?Die Verlockung des Limelights so potent wie ein Rohr, was? The Unquiet Dead (2005)
You know, leftover from the '90s or something, from some night at limelightor the tunnel?Reste aus den '90ern, von einer Nacht im Limelight oder Tunnel? The Handmaiden's Tale (2007)
I played Limelight by Rush.Limelight von Rush. Adventureland (2009)
As if anybody wants to admit that they actually went to Limelight every single Saturday night.Keiner gibt zu, dass er immer samstags im Limelight war. Concussion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMELIGHT    L AY1 M L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limelight    (n) lˈaɪmlaɪt (l ai1 m l ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出风头[chū fēng tou, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄊㄡ˙, / ] to create a stir; to enjoy the limelight, #39,653 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rampenlicht {n}limelight [Add to Longdo]
sich aneignen; in Beschlag nehmen; sich schnappen; unter den Nagel reißen [ugs.] | alle Aufmerksamkeit für sich beanspruchento hog [coll.] | to hog the limelight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フットライト[, futtoraito] (n) footlights; limelight [Add to Longdo]
フットライトを浴びる[フットライトをあびる, futtoraito woabiru] (exp,v1) to appear on the stage; to be in the limelight [Add to Longdo]
ライムライト[, raimuraito] (n) limelight [Add to Longdo]
脚光[きゃっこう, kyakkou] (n) footlight; limelight; (P) [Add to Longdo]
自己顕示欲[じこけんじよく, jikokenjiyoku] (n) person who craves the limelight [Add to Longdo]
桧舞台;檜舞台[ひのきぶたい, hinokibutai] (n) (1) stage made of Japanese cypress; (2) the limelight; the big time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lime light \lime" light`\, limelight \lime"light`\
   An intense light produced by heating lime. See {Calcium
   light} under {Calcium}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 limelight \lime"light`\, n. (Theat.)
   That part of the stage upon which the limelight is cast,
   usually where the most important action is progressing or
   where the leading player or players are placed and upon which
   the attention of the spectators is therefore concentrated.
   Hence, a conspicuous position before the public; the center
   of public attention; -- used mostly in the phrase in the
   limelight; as, politicians who are never happy except in the
   limelight.
   [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top