ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*http*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: http, -http-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
httpคำย่อ hypertext transfer protocol โปรโตคอลหลังฉากที่ส่งข้อมูลโดยทาง WWW (World Wide Web) โปรโตคอลนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมลูกค้าเข้าสู่ URL หรือเข้าหาไฮเพอเทกซ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HyperText Transport Protocol (HTTP)เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ (เอชทีทีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HyperText Transport Protocol (HTTP)เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ (เอชทีทีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypertext Transfer Protocol( HTTP)เอชทีทีพี, ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (www)ทำหน้าที่ในการจำหน่าย,แจกจ่าย รวมไปถึงการรับข้อมูล จากระบบสื่อกลางชั้นสูง ที่ประกอบด้วยเครื่องให้บริการที่มีอยู่มากมายทั่วโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
httpYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
httpOur Web site, http://www.jpgarden.com will tell you all you need to know.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超文件传输协定[chāo wén jiàn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] hypertext transfer protocol; HTTP [Add to Longdo]
超文本传输协定[chāo wén běn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] hypertext transfer protocol; HTTP [Add to Longdo]
超文本传送协议[chāo wén běn chuán sòng xié yì, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] hypertext transfer protocol (HTTP) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
エイチティーティーピーディー[, eichitei-tei-pi-dei-] (n) {comp} httpd [Add to Longdo]
ハイパーテキスト転送プロトコル[ハイパーテキストてんそうプロトコル, haipa-tekisuto tensou purotokoru] (n) {comp} HyperText Transfer Protocol; HTTP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エイチティーティーピーディー[えいちていーていーぴーでいー, eichitei-tei-pi-dei-] httpd [Add to Longdo]
エイチティーティーピー[えいちていーていーぴー, eichitei-tei-pi-] HTTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  HTTP
         HyperText Transfer Protocol (WWW, RFC 2068/2616)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top