ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heartache*

HH AA1 R T EY2 K   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heartache, -heartache-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartache[N] ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry, but you know us special people are destined for heartache.ฉันเสียใจด้วย,ตัวเองก็รู้นะว่ายอดศิลปินอย่างเรา... ...ไวต่ออารมณ์สะเทือนใจมากแค่ไหน Mannequin (1987)
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, I can't take another heartache!Oh, I can't take another heartache 10 Things I Hate About You (1999)
Good! It's vital for a man to have a couple of slugs in him before discussing heartache.ช่วยเรื่องลดความเครียด และลดอาการปวดหัว Latter Days (2003)
I have suffered enough heartache to know real love when I see it, and looking at those two...ฉันพอรู้เกี่ยวกับรักแท้มาบ้างนะ, แต่พอมองดูสองคนนั่ ไม่รู้สิ. Committed (2008)
I just didn't want to see you have that kind of heartache.และฉันได้แต่คิดอย่างเงียบๆ. Committed (2008)
Have given me their fair share of heartache,ได้ทำให้ชั้นได้ปวดใจ พอๆกันเลย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You, my son was stumbling around in heartache.คุณ ลูกชายของฉันต้องเจ็บปวดใจ Heartbreak Library (2008)
# But my heartache's in me every day ## But my heartache's in me every day # 500 Days of Summer (2009)
They're to blame for all the lies... and the heartache, everything.พวกนั้นแหละเป็นต้นแบบของเรื่องโกหกลวงโลก และก็ความเจ็บปวดที่ใจนี่ด้วย ทั้งนั้นเลย 500 Days of Summer (2009)
♪ In spite of all the heartache# In spite of all the heartache Nowhere Boy (2009)
♪ In spite of all the heartache# In spite of all the heartache Nowhere Boy (2009)
I think that after all your trials, heartache and pain,ฉันคิดว่ามันเป็นหลังจากการทดสอบทั้งหมด เจ็บปวดเสียใจ และ อาการปวดต่างๆ Never Let Me Go (2009)
you know, he's married with a baby on the way, that's not worth the heartache.แต่งงานแล้ว แถมกำลังจะมีลูก Showmance (2009)
HOW ABOUT YOUR SPARE ME THE HEARTACHE AND YOURSELF THE HUMILIATIONและยอมแพ้เถอะ Valley Girls (2009)
Queen of hearts or queen of heartache?ราชินีของหัวใจหรือราชินีของโรคปวดหัวใจ? Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
To die, to sleep no more, and by a sleep to say the end is the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to.คิดว่าไม่ นอกเหนือจากนั้นคุณหลอกผม การออกกำลังกายทางกายภาพ และทางเทคนิคคือสิ่งสำคัญ The King's Speech (2010)
# Everywhere you turn is heartache ## ในทุกแห่ง ที่เธอไป # The Power of Madonna (2010)
Maybe this heartache will be good for him.บางทีการอกหักครั้งนี้อาจจะดีสำหรับเขา A Few Good Men (2010)
No, I just figured since everyone has had some heartache like that...ไม่, ผมเพิ่งจะ... ทุกคนต้องเคยมีแผลเป็นในอดีตสักครั้งเป็นอย่างน้อย Episode #1.6 (2010)
Ah, think that your heartache stimulated your dried up emotions, helped your mentality, and live on.หัวใจของพี่ตอนนี้\ พี่ต้องการใครสักคน แค่คิดว่าเขาช่วยพี่เรื่องสภาพจิตใจ Episode #1.4 (2010)
Heartache stops hurting# ความเจ็บปวดใจหยุดลง # Extraordinary Merry Christmas (2011)
Heartache.ความปวดใจ Rubber Man (2011)
And I'm trying to spare Charlotte the inevitable heartache and help you at the same time, but I can't if you won't accept my offer.แล้วฉันก็อยากป้องกันให้ชาร์ล็อค อยู่ห่างกับความเสียใจ และฉันก็ช่วยเธอด้วยค่าจ้าง ฉันก็คงทำไม่ได้ ถ้าหากเธอไม่รับข้อเสนอของฉัน Suspicion (2011)
♪ Even though the pain and heartacheแม้ว่าความทรมานและความปวดร้าวที่หัวใจ Michael (2012)
And you're nursing a heartache and some broken ribs.และนายกำลังรักษาอาการอกหัก กับซี่โครงหักอยู่ Chaos (2012)
♪ Supernatural 8x03 ♪ Heartache Original Air Date on October 17, 2012SuperNatural S08E03 HEARTACHE Heartache (2012)
This is my first real heartache.นี้คือครั้งแรกมี่ฉันรู้สึกปวดหัวจริงๆ Read Before Use (2013)
♪ Ain't nothing but a heartache# ไม่มีอะไรเลย นอกจากความปวดร้าวใจ # Feud (2013)
♪ Bye, bye, bye ♪ Ain't nothing but a heartache- ไม่มีอะไรเลยนอกจากความปวดร้าวใจ # Feud (2013)
Partly to make Finn jealous and, um, the other part to just... fill my own personal heartache.พยายามที่จะทำให้ฟินน์หึง แล้วก็ อืม ส่วนที่เหลือก็แค่... เติมเต็มหัวใจที่เจ็บปวดของฉัน Guilty Pleasures (2013)
I can only imagine the heartache of having your only son ripped from your arms.ผมคงได้แต่จินตนาการถึงความเจ็บปวดใจ เรื่องลูกชายคนเดียวของคุณ ที่ถูกพรากออกไปจากอ้อมแขน Spilt Milk (2013)
When it could've saved us all of this heartache.ถ้ามันจะทำให้เรา พ้นจากเรื่องน่าเสียใจนี้ไปได้ The Queen Is Dead (2013)
♪ In every dream home, a heartache- In every dream home, a heartacheThe Mirror Has Three Faces (2013)
♪ Oh those heartaches ♪- Oh those heartaches - The Mirror Has Three Faces (2013)
I'm back in a city that's given me nothing but heartache, looking for a brother who's hell-bent on protecting a baby I don't care about.ฉันกลับมาในเมืองนี้ ซึ่งไม่ได้ให้อะไรกับฉันเลย นอกจากความโศกเศร้า คอยพี่ชาย คนที่มีนิสัย บ้าห่าม มุทะลุ การปกป้องเด็กน่ะ ฉันไม่แคร์หรอกนะ House of the Rising Son (2013)
But there's too much history and heartache to ever find your way back to that dream.แต่ทว่าระหว่างกันมันเคยมีประวัติและความเจ็บปวด มากเกินกว่าที่คุณจะหาทางกลับสู่ความฝันนั้น Wedding in Red (2013)
"has brought nothing but torment and heartache."มันไม่ได้อะไรเลย นอกจากความทรมาณ และการเจ็บปวดหัวใจ" Sin (2013)
Yeah, uh -- ♪ There's been heartache and pain ♪ And what about the cats?ใช่ อ่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแมวล่ะ? Dog Dean Afternoon (2013)
I could save the government years of heartache, not to mentionฉันจะสามารถประหยัดรัฐบาล ปีของความโศกเศร้าไม่ต้องพูดถึง The Wolf of Wall Street (2013)
Never gonna save you that heartacheผมไม่มีวันช่วยให้คุณประหยัดความโศกเศร้าว่า The Expendables 3 (2014)
Well, all that heartache and pining and...ความเจ็บปวด หัวใจรวดร้าว และ... Beauty and the Beast (2017)
It states his heartaches and apologies to loved ones.ระบุถึงความเจ็บใจ และขอโทษบุคคลอันเป็นที่รัก The King (2017)
# Look around Everywhere you turn is heartache# Look around Everywhere you turn is heartache Madonna: Truth or Dare (1991)
# And all of the heartache that they brought to me# And all of the heartache that they brought to me Madonna: Truth or Dare (1991)
# And all of the heartache that they brought to me# And all of the heartache that they brought to me Madonna: Truth or Dare (1991)
# Look around # # Everywhere you turn is heartache #* Look arou, everywhere you turn is heartacheThe Power of Madonna (2010)
♪ helps you through the heartache ♪ ♪ and the sorrow ♪♪ Helps you through the heartache And the sorrow ♪ Mania (2012)
== sync, corrected by elderman ==~ Staffel 8, Folge 3 ~ "HeartacheHeartache (2012)
BOTH (in harmony): ♪ Gonna sail my boat far away from heartache ♪ ♪ Gonna sail it away from rain ♪Gonna sail my boat far away from heartache Gonna sail it away from rain On the Road Again (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartacheI felt my heartaches, I was afraid of following you.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTACHE    HH AA1 R T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartache    (n) hˈaːtɛɪk (h aa1 t ei k)
heartaches    (n) hˈaːtɛɪks (h aa1 t ei k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kummer {m}heartache [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp,v1) to suffer heartache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Heartache \Heart"ache`\ (-[=a]k`), n. [Cf. AS. heortece.]
     Sorrow; anguish of mind; mental pang. --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top