ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*felicity*

F IH0 L IH1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: felicity, -felicity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicity(n) การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery
infelicity(n) ความไม่เป็นสุข, See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม, Syn. inappropriateness, bungling, sorrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข, แหล่งของความสุข, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, โชคดี
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข, โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
felicity(n) ความสุข, ความผาสุก, ความเหมาะสม, ความยินดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"what connubial felicity really was.""อะไรคือความสุขแท้จริง จากการแต่งงาน" Becoming Jane (2007)
Assuming Mr. Lawton doesn't kill you first. Ahem. Felicity smoke?หวังว่า คุณลอร์ตัน คงไม่ฆ่าคุณก่อน เฟลิซิตี้ สโมค Lone Gunmen (2012)
Felicity...-รับทราบค่ะ เฟลิซิตี้... Vendetta (2012)
Felicity, I want you to find out all you can about that book.เฟซิลิตี้ ผมต้องการให้คุณ ตามหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับสมุดเล่มนั้น เท่าที่คุณทำได้ Year's End (2012)
Well, it is a rather long list, Felicity, so I would expect there to be some overlap.ลิสต์นั่นค่อนข้างยาวนะ เฟลิซิตี้ ผมคิดว่ามันก็คงมีเหมือน ๆ กันได้บ้าง Year's End (2012)
Hey. Don't you knock? Felicity, this is the I.T. department.เฮ้ เฟซิลิตี้ นี่ แผนกไอทีนะ Year's End (2012)
Felicity...เฟลิซิตี้.. Year's End (2012)
I think we should tell them what happened, about Kit Walker, about Sister Felicity, about that... monster.ผมคิดว่าเราน่าจะบอกตำรวจ\ว่าเกิดอะไรขึ้น บอกเรื่องคิท วอล์คเกอร์ บอกเรื่องซิสเตอร์เฟลิซิตี Unholy Night (2012)
Felicity, I don't want to get you in trouble with my friend, so do me a favor.เดี๋ยวก่อน ผมไม่อยากให้คุณ มารับรู้ปัญหาของเพื่อนผม Trust But Verify (2013)
Felicity.ยินดี Vertigo (2013)
Looks like Felicity came through.ดูเหมือนความสุขผ่านมา Vertigo (2013)
Felicity Smoak.เฟลิซิตี้ สม๊อก Betrayal (2013)
Felicity...ฟิลิซิตี้... The Odyssey (2013)
No, Felicity, that's why he asked you to bring him here.ไม่, เฟลิซิตี้, นั่นคือเหตุผล ที่เขาให้คุณพาเขามาที่นี่ The Odyssey (2013)
Hey, Felicity, listen, trust me. He'll be fine.เฮ้, ฟิลิซิตี้, ฟังนะ, เชื่อผม เขาจะไม่เป็นไร The Odyssey (2013)
And you, Felicity.และเธอ เฟลิซิตี้ The Odyssey (2013)
Felicity.-เฟลิซิตี้ The Odyssey (2013)
Felicity! Did you just...เฟลิซิตี้ นี่คุณพึ่ง.. Dodger (2013)
Actually, Felicity, I was hoping that I could get you to change your mind.ที่จริง, ฟิเลซิตี้ ผมหวังว่า ผมจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดได้ Dodger (2013)
Like I said, Felicity, just a warning...อย่างที่ผมพูด เฟลิซิตี้ ก็แค่เตือน... Dodger (2013)
Felicity, this guy, he's targeting a very specific type of jewel.เฟลิซิตี้ ผู้ชายคนนี้ เขาเล็งเพชรพลอยชนิดที่จำเพาะ Dodger (2013)
Felicity, listen, please.ฟิเลซิตี้ ฟังนะ Dodger (2013)
Let's just keep our eyes open, Felicity.เเค่พวกเราช่วยกันจับตาดูไว้ก็พอแล้วน่ะ เฟซิลิตี้ Dodger (2013)
Talk to me, Felicity! Ahem. Heading towards Adams and O'Neil.พูดกับผม เฟลิซิตี้ มุ่งหน้าไปทาง อดัมและโอเนล Dodger (2013)
Talk to me, Felicity.บอกผมสิ เฟเลซิตี้ Dodger (2013)
Felicity, can you get anything off of it?เฟลิซิตี้ คุณได้อะไรบ้างไหม? Dead to Rights (2013)
Felicity Smoak.เฟลิซิตี้ สม็อค Dead to Rights (2013)
This is a private thing, Felicity. Please.นี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะ เฟลิซิตี้ ขอร้องล่ะ The Huntress Returns (2013)
Felicity?เฟลีซิตี้? The Huntress Returns (2013)
So tonight, Felicity, we cross Mr. Nickel's name off the list.อยู่ใน เดอะเกรด ดังนั้นคืนนี้ เฟลิซิตี้ เราจะกาชื่อ นิกเกิ้ล ออกจากสมุด Salvation (2013)
Felicity, I need you to get me everything that you can on Nickel.เฟเลซิตี้ ผมต้องการให้คุณ เพื่อได้รู้ทุกอย่าง ของนิกเกิ้ล Salvation (2013)
Track him, Felicity.ตามรอยเขา เฟเลซิตี้ Salvation (2013)
Felicity...เฟเลซิตี้... Salvation (2013)
He's not here, Felicity!เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ เฟลิซิตี้! Salvation (2013)
I'm at Ocean and Grand, Felicity. That's just a vacant lot.ผมอยู่ที่Ocean and Grand เฟเลซิตี้ มันแค่ที่ว่างๆ Salvation (2013)
Felicity, show me a map.ฟิลิซิตี้ ช่วยหาแผนที่ ของการลักพาตัว Salvation (2013)
Felicity pulled it up.เฟลิซิตี้แก้ใขมัน มันเป็นแผนที่เก่า Salvation (2013)
Felicity, if you're so scared, why did you insist on sitting up front?เฟเลซิตี้ ถ้าคุณกลัว ทำไมถึงยืนยันจะนั่งข้างหน้าล่ะ City of Heroes (2013)
All right, Felicity, on 3!เอาละนะ เฟลิซิตี้ นับ 3 นะ City of Heroes (2013)
Felicity, don't move.เฟลิซิตี้ อย่าขยับ! City of Heroes (2013)
I think what Felicity's wondering is whether you avoided taking those hoods on.ผมคิดว่าสิ่งที่เฟเลซิดี้ข้องใจ คือคุณกำลังหลีกเลี่ยงที่จะใช่ฮู้ดนั่นต่างหาก City of Heroes (2013)
I saw it, Felicity.ฉันเห็นมัน เฟลิซิตี้ Unfinished Business (2013)
I'll have Felicity cross reference it for drug arrests.ชั้นจะให้เฟลิซิตี้เทียบมันกับบัญชีดำผู้ค้ายา Unfinished Business (2013)
Felicity is still working on that.เฟลิซิตี้ยังคงทำงานอยู่ Unfinished Business (2013)
Plan on having a party, Felicity?เอาไปปล่อยในปาร์ตี้ดีไหมล่ะ เฟลิซิตี้ ? Unfinished Business (2013)
Yeah, but it's something, Felicity, thanks.แต่มันมีบางสิ่ง เฟลิซิตี้ ขอบคุณ Unfinished Business (2013)
I asked Felicity to get in touch with you.ผมถามเฟลิซิตี้เรื่องให้ติดต่อคุณ Unfinished Business (2013)
Felicity told me where you were headed.เฟซิลิตี้บอกผม ที่ๆคุณกำลังมุ่งหน้าไป Unfinished Business (2013)
Felicity, I want you to find out all you can about that notebook.เฟลิซิตี้ ผมอยากให้คุณหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุดนั่น The Undertaking (2013)
He's the one who left, Felicity.เขาเลือกที่จะไปเอง เฟลิซิตี้ The Undertaking (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราวเคราะห์(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [ m ] ; joie [ f ] ; plaisir [ m ] ; bien-être [ m ] ; félicité [ f ] (litt.)
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [ m ] ; sort [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELICITY F IH0 L IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] felicity, #32,222 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] felicity, #72,598 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] felicity; blessing, #413,028 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck { m } | Ausdrücke { pl } | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Glück { n }felicity [Add to Longdo]
Unglück { n } | Unglücke { pl }infelicity | infelicities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na, n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicity \Fe*lic"i*ty\, n.; pl. {Felicities}. [OE. felicite, F.
   f['e]licit['e], fr. L. felicitas, fr. felix, -icis, happy,
   fruitful; akin to fetus.]
   1. The state of being happy; blessedness; blissfulness;
    enjoyment of good.
    [1913 Webster]
 
       Our own felicity we make or find.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Finally, after this life, to attain everlasting joy
       and felicity.             --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which promotes happiness; a successful or gratifying
    event; prosperity; blessing.
    [1913 Webster]
 
       the felicities of her wonderful reign. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. A pleasing faculty or accomplishment; as, felicity in
    painting portraits, or in writing or talking. "Felicity of
    expression." --Bp. Warburton.
 
   Syn: Happiness; bliss; beatitude; blessedness; blissfulness.
     See {Happiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicity
   n 1: pleasing and appropriate manner or style (especially manner
      or style of expression) [syn: {felicity}, {felicitousness}]
      [ant: {infelicity}]
   2: state of well-being characterized by emotions ranging from
     contentment to intense joy [syn: {happiness}, {felicity}]
     [ant: {unhappiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top