Search result for

*droll*

(73 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: droll, -droll-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
droll(โดรล) adj. น่าขำ,น่าหัวเราะ,ตลก. n. คนตลก,คำพูดน่าขำ,ตัวตลก,เรื่องน่าขำ., See also: drollness n. drolly adv., Syn. comic

English-Thai: Nontri Dictionary
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drollจำอวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cutesy.Sehr drollig. The Bucket List (2007)
Lord, how droll that sounds!พระเจ้า เสียงอะไรน่ารำคาญอย่างนี้ Episode #1.6 (1995)
... ontopof theemptycardboardroll!... ลงบนก้านม้วนทิชชู่! The Story of Us (1999)
Shimizu, you can put your bedroll there.ชิมิซึ .. นายมาจองที่นอนตรงนี้ก็ได้ Letters from Iwo Jima (2006)
And everyone thought it so droll.ทุกคนคิดว่ามันน่าขบขัน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Comeandrollyour sleeves up so to speak# Come and roll your sleeves up so to speak Enchanted (2007)
Very droll, but very wrong. Actually, it's Dent.แต่ผิดถนัด ผมจัดงานนี้เพื่อคุณเดนท์ The Dark Knight (2008)
Anyway, Jedi or not, no one gets off this rock alive, not past Drollไม่ว่ายังไงก็ตาม จะเจไดหรือไม่ ก็ไม่มีใครออกไปจากดาวนี่ได้ทั้งๆ ที่มีชีวิต ผ่านโดรลล์ไปไม่ได้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Drollโดรลล์ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Yeah, Droll, the phantom ruler of legoใช่ โดรลล์ ผู้ปกครองปีศาจของอิเอโก้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
First things first We'll have to deal with this droll laterอย่างแรกที่ต้องทำ คือเราจะจัดการกับโดรลล์ทีหลัง Mystery of a Thousand Moons (2009)
The ghost of Droll, that's whoภูตผีแห่งโดรลล์เป็นคนสาป Mystery of a Thousand Moons (2009)
They'll never make it past Drollพวกเขาไม่มีทางผ่านโดรลล์ไปได้แน่ Mystery of a Thousand Moons (2009)
The ghost of Droll may be a local superstition,ภูตผีแห่งโดรลล์อาจจะเป็นแค่ ความเชื่องมงายของชาวท้องถิ่น Mystery of a Thousand Moons (2009)
Have you run into Droll yet?พวกท่านมาถึงโดรลล์รึยัง? Mystery of a Thousand Moons (2009)
Droll is just a superstitionโดรลล์ก็แค่ความเชื่องมงาย... Mystery of a Thousand Moons (2009)
Droll is not a ghostโดรลล์ไม่ใช่ผีร้ายแต่อย่างใด Mystery of a Thousand Moons (2009)
The ghost of Droll does, that's whoผีแห่งโดรลล์บอกข้า Mystery of a Thousand Moons (2009)
And I know where he keeps his bedroll, too.ผมรู้ด้วยว่าตอนนี้เค้าอยู่ไหน Ring Around the Rosie (2011)
Droll.ฉันเป็นคนจาก รัฐดาวเดียว The Good Guy Fluctuation (2011)
Not as droll as a grown man passed out in a puddle of his own urine.รัฐเท็กซัส แล้วเราก็ทำแต้มได้มาก The Good Guy Fluctuation (2011)
That was pretty droll.ไม่เชื่อถาม แมกซิโก ดูสิ The Good Guy Fluctuation (2011)
Such a droll little fellow.เขายังไม่พร้อม The Prince of Winterfell (2012)
Oh, Roger brought the drunkard out early this year. How droll.ปีนี้โรเจอร์เมาเร็วนะ ตลกจัง Legacy (2012)
Very droll.น่าขำมาก Little Red Corvette (2013)
- You're droll, it's sad you'll die.- Drollig. Schade, dass Sie sterben. The Magician (1958)
- My wife had quite droll fancies.- Meine Frau ist ziemlich drollig. The Magician (1958)
You sure have a funny way of not being seen.Eine drollige Art, nicht gesehen zu werden. A Breath of Scandal (1960)
You're an odd fellow.Nanu, der Empfang ist ja drollig. Shoot the Piano Player (1960)
Funny, isn't it?Drollig, nicht? The Lions Are Loose (1961)
Sign, please.Ja, wirklich sehr drollig, unser braver Herr Dumont. Tout l'or du monde (1961)
You can't even hurt a fly... yet you act so tough.Ihr könnt keiner Fliege was antun, tut aber wie harte Männer. Drollig. Yojimbo (1961)
He accepted without question a brief, superficial summary on--Natürlich. Das war drollig, die Sache mit dem Pfarrer zu hören. 36 Hours (1964)
[speaking German]Was für ein drolliger Zufall. 36 Hours (1964)
- It's very droll!- Das ist sehr drollig! How to Murder Your Wife (1965)
- Very quaint.- Wie drollig. Funeral in Berlin (1966)
You are very droll, my friend.Sie sind wirklich drollig, mein Freund. Memory (1966)
Heh, that's jolly good.Wie drollig. Funny Thing Happened on the Way to London (1967)
- Well, that's wonderful. - It is?Kommen Sie, erzählen Sie mir mehr von Ihren drolligen Geschichten. There Goes the Bride (1967)
- Lovely twist of fate in that.Eine drollige Schicksalsfügung. The Bank (1967)
Oh! Funny you should say that.Oh, drollig, dass du mir das vorschlägst. Hibernatus (1969)
- No piles of cash...- Keine Geldrollen... Untitled (1969)
There was a seed merchant, so I went by and...Dieser Papagei, das finde ich drollig. Out 1 (1971)
You were very funny.Du warst drollig. The Salamander (1971)
- Oh, isn't that nice?- Ach, wie drollig! Dr. Phibes Rises Again (1972)
Benny's kind of fun.Benny ist viel drolliger. Komm, Yvonne. Auf dein Wohl. The Olsen Gang Runs Amok (1973)
Fortune-tellers!Wahrsager? Wie drollig. Robin Hood (1973)
Oh, that's droll!Oh, das ist drollig! Love and Death (1975)
- Droll, yes.- Drollig, ja. Love and Death (1975)
Oh, Doctor, you are so droll.Oh, Doktor, Sie sind so drollig. The Wedding: Part 1 (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
DROLL    D R OW1 L
DROLLINGER    D R OW1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
droll    (j) (d r ou1 l)
bedroll    (n) (b e1 d r ou l)
bedrolls    (n) (b e1 d r ou l z)
drollery    (n) (d r o1 l @ r ii)
drolleries    (n) (d r o1 l @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandrolle {f}reel [Add to Longdo]
Drolligkeit {f}drollness [Add to Longdo]
Schwank {m} | Schwänke {pl}droll story | droll stories [Add to Longdo]
drolligjocose [Add to Longdo]
drollig; lustigdroll [Add to Longdo]
drollig {adv}jocosely [Add to Longdo]
lustig {adv}drolly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剽軽[ひょうきん, hyoukin] (adj-na,n) facetious; droll; funny [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺盖卷儿[pū gài juǎn r, ㄆㄨ ㄍㄞˋ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, / ] bedroll, #238,122 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droll \Droll\ (dr[=o]l), a. [Compar. {Droller}; superl.
   {Drollest}.] [F. dr[^o]le; cf. G. & D. drollig, LG. drullig,
   D. drol a thick and short person, a droll, Sw. troll a
   magical appearance, demon, trolla to use magic arts, enchant,
   Dan. trold elf, imp, Icel. tr["o]ll giant, magician, evil
   spirit, monster. If this is the origin, cf. {Trull}.]
   Queer, and fitted to provoke laughter; ludicrous from oddity;
   amusing and strange.
 
   Syn: Comic; comical; farcical; diverting; humorous;
     ridiculous; queer; odd; waggish; facetious; merry;
     laughable; ludicrous. -- {Droll}, {Laughable},
     {Comical}. Laughable is the generic term, denoting
     anything exciting laughter or worthy of laughter;
     comical denotes something of the kind exhibited in
     comedies, something humorous of the kind exhibited in
     comedies, something, as it were, dramatically humorous;
     droll stands lower on the scale, having reference to
     persons or things which excite laughter by their
     buffoonery or oddity. A laughable incident; a comical
     adventure; a droll story.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droll \Droll\, n.
   1. One whose practice it is to raise mirth by odd tricks; a
    jester; a buffoon; a merry-andrew. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Something exhibited to raise mirth or sport, as a puppet,
    a farce, and the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droll \Droll\, v. i. [imp. & p. p. {Drolled}; p. pr. & vb. n.
   {Drolling}.]
   To jest; to play the buffoon. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droll \Droll\, v. t.
   1. To lead or influence by jest or trick; to banter or jest;
    to cajole.
    [1913 Webster]
 
       Men that will not be reasoned into their senses, may
       yet be laughed or drolled into them. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a jest of; to set in a comical light. [R.]
    [1913 Webster]
 
       This drolling everything is rather fatiguing. -- W.
                          D. Howells.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top