ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*compressor*

K AH0 M P R EH1 S ER0   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: compressor, -compressor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compressor[N] เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positive displacement compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเปลี่ยนปริมาตร, คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocating compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบลูกสูบ, คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealed unit compressor; hermetic compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
swash plate rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหมุนกวาด, คอมเพรสเซอร์แบบหมุนกวาด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
screw compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเกลียว, คอมเพรสเซอร์แบบเกลีย มีความหมายเหมือนกับ helical rotary compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
scroll compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบก้นหอย, คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-hermetic compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบประกอบปิด, คอมเพรสเซอร์แบบประกอบปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-type compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเปิด, คอมเพรสเซอร์แบบเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air compressorเครื่องอัดอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหอยโข่ง, คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor๑. เครื่องอัดแก๊ส๒. เครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, คอมเพรสเซอร์ มีความหมายเหมือนกับ refrigerant compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor refrigerating effectผลทำความเย็นของเครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, ผลทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor shellเปลือกเครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, เปลือกคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor unit๑. ชุดอัดแก๊ส๒. ชุดอัดแก๊สทำความเย็น, ชุดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual compression compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบทวิภาวะ, คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาระ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vane rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบใบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
helical rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเกลียวหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบเกลียวหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hermetic compressor; sealed unit compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
welded hermetic compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเชื่อมปิด, คอมเพรสเซอร์แบบเชื่อมปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Compressorคอมเพรสเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air-compressorsเครื่องอัดอากาศ [TU Subject Heading]
Compressorsเครื่องอัด [TU Subject Heading]
Air Compressorsเครื่องอัดอากาศ, เครื่องสูบลม [การแพทย์]
Compressorsอาการกดลง,คอมเพรสเซอร์ [การแพทย์]
compressorเครื่องสูบอัด, อุปกรณ์ที่ใช้ทำให้ของเหลวและแก๊สเคลื่อนที่ ประกอบด้วยลูกสูบ กระบอกสูบและลิ้น เมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นลงในกระบอกสูบทำให้ลิ้นเปิด-ปิด และมีผลทำให้ของเหลวและแก๊สไหลไปในทิศทางที่เราต้องการได้ และทำให้มีความดันเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then the refrigerator's compressor could have clicked on.ใครอ่ะ? (เสี้ยงเคี้ยวมันฝรั่งทอด) ไทเลอร์? Fight Club (1999)
I bought my air compressor there.ฉันซื้อแอร์มาจากที่นั่น Easy A (2010)
Give the compressor time for the needle to enter the green.เพื่อให้่เครื่องอัดแก๊สย่าง ในอุณหภูมิเตาย่างขึ้นปุ่มสีเขียว Sunset (2010)
Compressor stall. Compressor stall.กำลังเครื่องตก กำลังเครื่องตก Green Lantern (2011)
- You got one more to go. - Is the compressor gonna work?คอมเพรสเซอร์ใช้งานได้มั้ย The Divide (2011)
What it does is, car mounted up on the cannon there, it charges with a huge compressor there - it's actually nitrogen... and it fires the car out over that way, so you get big air.ที่มันทำคือ เอารถมาติดที่ปืนใหญ่นี่ มันปั๊มแรงดันลมปริมาณมาก ซึ่งเป็นไนโตรเจน และมันจะเป่ารถข้าม ไปทางโน้น ทำให้รถลอย Episode #18.3 (2012)
There are those who ask, why connect the capillary tube directly to the compressor valve?มีคนถามว่าทำไมถึงต่อ Capillary Tube เข้ากับ Compressor Valve โดยตรง? แน่นอน ทำไมไม่ต่อมันกับ Introduction to Finality (2012)
I need an air compressor, too.ฉันอยากได้แอร์ด้วย Nebraska (2013)
I thought the air compressor guy did.ผมคิดว่าเป็นของเจ้าช่างแอร์ซะอีก Nebraska (2013)
And apparently, my dad used to give you air compressors.และชัดเจนเลย พ่อผมเคย ให้แอร์คอมเพรสเซอร์คุณ Nebraska (2013)
Get a truck. And a compressor.ซื้อรถกระบะ กับคอมเพรสเซอร์ Nebraska (2013)
What the hell are you gonna do with a compressor?แกจะเอาคอมเพรสเซอร์ไปทำอะไร? Nebraska (2013)
He just needs to replace the compressor that Ed Pegram stole.เขาแค่อยากได้คอมเพรสเซอร์ มาแทนตัวที่เอ็ด เพแกรม ขโมยไปนะ Nebraska (2013)
Hey, Dad, don't you want to see if he still has your compressor?เฮ้ พอ พ่อไม่อยากเห็น ว่าเขายังมีคอมเพรสเซอร์ของพ่ออยู่รึเปล่าเหรอ? Nebraska (2013)
Hey, Dad, you finally got your compressor back.เฮ้ พ่อ ในที่สุด เราก็ได้คอมเพรสเซอร์ของพ่อกลับคืน Nebraska (2013)
That's not my compressor.นั่นไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ของฉัน Nebraska (2013)
It's an old compressor we found in Ed Pegram's barn.มันเป็นคอมเพรสเซอร์เก่า เราพบมันในโรงนาของเอ็ด เพแกรม Nebraska (2013)
What do we want an old compressor for?เราจะต้องการคอมเพรสเซอร์เก่าๆ ไปทำไมกัน? Nebraska (2013)
Some moof-milker put a compressor on the ignition line.บาง มุฟ-โคนม ใส่คอมเพรสเซอร์ในสายการ เผาไหม้ Star Wars: The Force Awakens (2015)
- Compressor.คอมเพรสเซอร์. Star Wars: The Force Awakens (2015)
I bypassed the compressor.ฉันข้ามคอมเพรสเซอร์ Star Wars: The Force Awakens (2015)
And the reason why you're sweating so hard is 'cause the compressor for the AC on this deck are down, too.และเหตุผลที่คุณเหงื่อท่วมก็เพราะ คอมเพรสเซอร์แอร์เสีย Deepwater Horizon (2016)
- If you miss the combustion compressor... - I'm not going to miss, come on.หากคุณพลาดคอมเพรสเซอร์เผา ไหม้ฉันจะไม่พลาดมา Star Trek Beyond (2016)
Sir, do you know what the combustion compressor looks like?เซอร์คุณจะรู้ว่าการเผาไหม้ คอมเพรสเซอร์ที่มีลักษณะเป็นอย่างไร Star Trek Beyond (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั๊มลม[N] air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
คอมเพรสเซอร์[N] compressor, Example: อากาศจะทำให้แผงร้อนระบายความร้อนไม่ดี เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์กินไฟฟ้ามากขึ้นและยังทำให้เสียเร็วอีกด้วย, Thai definition: เครื่องอัดอากาศ, เครื่องอัดวัตถุ, Notes: (อังกฤษ)
ที่สูบลม[N] tire pump, See also: compressor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมเพรสเซอร์[n.] (khømphrētsoē) EN: compressor   FR: compresseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRESSOR K AH0 M P R EH1 S ER0
COMPRESSORS K AH0 M P R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compressor (n) kˈəmprˈɛsər (k @1 m p r e1 s @ r)
compressors (n) kˈəmprˈɛsəz (k @1 m p r e1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩机[yā suō jī, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, / ] compactor; compressor, #19,971 [Add to Longdo]
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ, / ] compressor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Axialverdichter {m}axial compressor [Add to Longdo]
Druckluftanlage {f}compressor unit [Add to Longdo]
Druckluftkompressor {m}air compressor [Add to Longdo]
Druckverband {m}compressor [Add to Longdo]
Federspanner {m}spring compressor [Add to Longdo]
Gaskompressor {m}gas compressor [Add to Longdo]
Hochdruckverdichter {m}high-pressure compressor [Add to Longdo]
Kältekompressor {m}cooling compressor [Add to Longdo]
Kältemittelverdichter {m}compressor [Add to Longdo]
Kolbenverdichter {m} [techn.] | halbhermetischer Kolbenverdichterpiston compressor | semi-hermetic piston compressor [Add to Longdo]
Kompressor {m}; Verdichter {m} | Kompressoren {pl}; Verdichter {pl}compressor | compressors [Add to Longdo]
Luftkompressor {m}; Drucklufterzeuger {m}; Luftpresser {m}air compressor [Add to Longdo]
Nichtkompressor {m}uncompressor [Add to Longdo]
Niederdruckverdichter {m}low-pressure compressor [Add to Longdo]
Radialverdichter {m} [techn.]centrifugal compressor [Add to Longdo]
Rotationskompressor {m}; Umlaufverdichter {m} [techn.]rotary compressor [Add to Longdo]
Schließmuskel {m}compressor [Add to Longdo]
Schraubenkompressoranlage {f}screw compressor [Add to Longdo]
Turboverdichter {m}; Turbokompressor {m}turbo compressor [Add to Longdo]
Luftkompressor {m}air compressor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコンプレッサー[, eakonpuressa-] (n) air compressor [Add to Longdo]
コンプレッサ[, konpuressa] (n) {comp} compressor [Add to Longdo]
コンプレッサー[, konpuressa-] (n) compressor; (P) [Add to Longdo]
圧搾機[あっさくき, assakuki] (n) compressor [Add to Longdo]
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] (n) compressor [Add to Longdo]
圧縮機[あっしゅくき, asshukuki] (n) compressor [Add to Longdo]
空気圧縮機[くうきあっしゅくき, kuukiasshukuki] (n) air compressor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compressor \Com*press"or\, n. [L.]
   Anything which serves to compress; as:
   (a) (Anat.) A muscle that compresses certain parts.
   (b) (Surg.) An instrument for compressing an artery (esp.,
     the femoral artery) or other part.
   (c) An apparatus for confining or flattening between glass
     plates an object to be examined with the microscope; --
     called also {compressorium}.
   (d) (Mach.) A machine for compressing gases; especially, an
     air compressor.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top