ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

压缩器

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -压缩器-, *压缩器*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ, / ] compressor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're lucky that hundred-shot of NOS didn't blow the welds on the intake.[CN] {\fnArial\fs16\1cHFF8080}好在氧化亚氮 没把空气压缩器给烧掉 {\fnSegoe Print\fs14\1cH00FF00}You're lucky that hundred -shot of NOS didn't blow the welds on the intake. {\r\fnArial\fs16\1cHFF8080} The Fast and the Furious (2001)
Magnetic constrictors are disengaged.[CN] 磁压缩器解除了 Star Trek: First Contact (1996)
It's the compressor![CN] 是压缩器! 只要... Fly Away Home (1996)
- It's the compressor! - Get out![CN] 是压缩器 Fly Away Home (1996)
I see a cool-air intake.[CN] {\fnArial\fs16\1cHFF8080}这里有一个空气压缩器 {\fnSegoe Print\fs14\1cH00FF00}I see a cool -air intake. {\r\fnArial\fs16\1cHFF8080} The Fast and the Furious (2001)
I should get you one of those vacuum attachments. You can suck the air right out of that thing.[CN] 应该给你找个抽气式压缩器 让你把箱子里的空气抽出来 For Better, for Worse (2013)
- My molecular compressor![CN] 我的分子压缩器 My Favorite Martian (1999)
"All large rubbish bags...[CN] "所有大垃圾袋... 请注意 所有大垃圾袋和玻璃必须送去制定垃圾点 倒入垃圾通道的小包必须套两层袋 不得向垃圾通道内放入大垃圾袋 披萨或纸箱 多谢配合 以上指导将有助于大楼垃圾压缩器的正常使用 与您方便 High-Rise (2015)
- It's the compressor![CN] 是压缩器 Fly Away Home (1996)
Zavitz had digital compression equipment in his apartment.[CN] 齐丹尼家里有数位压缩器 Enemy of the State (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top