ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-compressor-

K AH0 M P R EH1 S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: compressor, *compressor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compressor(n) เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compressor๑. เครื่องอัดแก๊ส๒. เครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, คอมเพรสเซอร์ มีความหมายเหมือนกับ refrigerant compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor refrigerating effectผลทำความเย็นของเครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, ผลทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor shellเปลือกเครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, เปลือกคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor unit๑. ชุดอัดแก๊ส๒. ชุดอัดแก๊สทำความเย็น, ชุดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compressorคอมเพรสเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
compressorเครื่องสูบอัด, อุปกรณ์ที่ใช้ทำให้ของเหลวและแก๊สเคลื่อนที่ ประกอบด้วยลูกสูบ กระบอกสูบและลิ้น เมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นลงในกระบอกสูบทำให้ลิ้นเปิด-ปิด และมีผลทำให้ของเหลวและแก๊สไหลไปในทิศทางที่เราต้องการได้ และทำให้มีความดันเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ, Example: ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Compressorsเครื่องอัด [TU Subject Heading]
Compressorsอาการกดลง,คอมเพรสเซอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then the refrigerator's compressor could have clicked on.ใครอ่ะ? (เสี้ยงเคี้ยวมันฝรั่งทอด) ไทเลอร์? Fight Club (1999)
I bought my air compressor there.ฉันซื้อแอร์มาจากที่นั่น Easy A (2010)
Give the compressor time for the needle to enter the green.เพื่อให้่เครื่องอัดแก๊สย่าง ในอุณหภูมิเตาย่างขึ้นปุ่มสีเขียว Sunset (2010)
Compressor stall. Compressor stall.กำลังเครื่องตก กำลังเครื่องตก Green Lantern (2011)
- You got one more to go. - Is the compressor gonna work?คอมเพรสเซอร์ใช้งานได้มั้ย The Divide (2011)
What it does is, car mounted up on the cannon there, it charges with a huge compressor there - it's actually nitrogen... and it fires the car out over that way, so you get big air.ที่มันทำคือ เอารถมาติดที่ปืนใหญ่นี่ มันปั๊มแรงดันลมปริมาณมาก ซึ่งเป็นไนโตรเจน และมันจะเป่ารถข้าม ไปทางโน้น ทำให้รถลอย Episode #18.3 (2012)
There are those who ask, why connect the capillary tube directly to the compressor valve?มีคนถามว่าทำไมถึงต่อ Capillary Tube เข้ากับ Compressor Valve โดยตรง? แน่นอน ทำไมไม่ต่อมันกับ Introduction to Finality (2012)
I thought the air compressor guy did.ผมคิดว่าเป็นของเจ้าช่างแอร์ซะอีก Nebraska (2013)
He just needs to replace the compressor that Ed Pegram stole.เขาแค่อยากได้คอมเพรสเซอร์ มาแทนตัวที่เอ็ด เพแกรม ขโมยไปนะ Nebraska (2013)
Hey, Dad, you finally got your compressor back.เฮ้ พ่อ ในที่สุด เราก็ได้คอมเพรสเซอร์ของพ่อกลับคืน Nebraska (2013)
It's an old compressor we found in Ed Pegram's barn.มันเป็นคอมเพรสเซอร์เก่า เราพบมันในโรงนาของเอ็ด เพแกรม Nebraska (2013)
What do we want an old compressor for?เราจะต้องการคอมเพรสเซอร์เก่าๆ ไปทำไมกัน? Nebraska (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมเพรสเซอร์(n) compressor, Example: อากาศจะทำให้แผงร้อนระบายความร้อนไม่ดี เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์กินไฟฟ้ามากขึ้นและยังทำให้เสียเร็วอีกด้วย, Thai Definition: เครื่องอัดอากาศ, เครื่องอัดวัตถุ, Notes: (อังกฤษ)
ที่สูบลม(n) tire pump, See also: compressor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมเพรสเซอร์[khømphrētsoē] (n) EN: compressor  FR: compresseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRESSOR K AH0 M P R EH1 S ER0
COMPRESSORS K AH0 M P R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compressor (n) kˈəmprˈɛsər (k @1 m p r e1 s @ r)
compressors (n) kˈəmprˈɛsəz (k @1 m p r e1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ, / ] compressor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckluftanlage {f}compressor unit [Add to Longdo]
Kompressor {m}; Verdichter {m} | Kompressoren {pl}; Verdichter {pl}compressor | compressors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコンプレッサー[eakonpuressa-] (n) air compressor [Add to Longdo]
コンプレッサ[konpuressa] (n) {comp} compressor [Add to Longdo]
コンプレッサー[konpuressa-] (n) compressor; (P) [Add to Longdo]
圧搾機[あっさくき, assakuki] (n) compressor [Add to Longdo]
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] (n) compressor [Add to Longdo]
圧縮機[あっしゅくき, asshukuki] (n) compressor [Add to Longdo]
空気圧縮機[くうきあっしゅくき, kuukiasshukuki] (n) air compressor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compressor \Com*press"or\, n. [L.]
   Anything which serves to compress; as:
   (a) (Anat.) A muscle that compresses certain parts.
   (b) (Surg.) An instrument for compressing an artery (esp.,
     the femoral artery) or other part.
   (c) An apparatus for confining or flattening between glass
     plates an object to be examined with the microscope; --
     called also {compressorium}.
   (d) (Mach.) A machine for compressing gases; especially, an
     air compressor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compressor
   n 1: a mechanical device that compresses gasses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top